(EHS) č. 922/72NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 922/72 ze dne 2. května 1972, kterým se pro chovatelský rok 1972/1973 stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory pro chov bource morušového

Publikováno: Úř. věst. L 106, 5.5.1972, s. 1-1 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. května 1972 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 5. května 1972 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1972
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 1308/2013 Pozbývá platnosti: 1. října 2014
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 922/72

ze dne 2. května 1972,

kterým se pro chovatelský rok 1972/73 stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory pro chov bource morušového

(Úř. věst. L 106, 5.5.1972, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013,

L 347

671

20.12.2013

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU