72/166/EHSSměrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

Publikováno: Úř. věst. L 103, 2.5.1972, s. 1-4 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 24. dubna 1972 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 2. května 1972 Nabývá účinnosti: 27. dubna 1972
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/103/ES Pozbývá platnosti: 27. října 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 27. října 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU