31969L0335Směrnice Rady ze dne 17. července 1969 o nepřímých daních z kapitálových vkladů

Publikováno: Úř. věst. L 249, 3.10.1969 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 17. července 1969 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. září 1969 Nabývá účinnosti: 26. září 1969
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2008/7/ES Pozbývá platnosti: 12. března 2008
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 17. července 1969

o nepřímých daních z kapitálových vkladů

(69/335/EHS)

(Úř. věst. L 249, 3.10.1969, p.25)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Rady 2008/7/ES ze dne 12. února 2008

L 46

11

21.2.2008

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU