(EHS) č. 1612/68Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 257, 19.10.1968, s. 2-12 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. října 1968 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 19. října 1968 Nabývá účinnosti: 8. listopadu 1968
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 492/2011 Pozbývá platnosti: 16. června 2011
Konsolidované znění předpisu s účinností od 16. června 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68

ze dne 15. října 1968

o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

(Úř. věst. L 257, 19.10.1968, p.2)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011

L 141

1

27.5.2011

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU