31962L2005První směrnice Rady o zavedení určitých společných pravidel pro mezinárodní dopravu (silniční přeprava zboží pro cizí potřebu)

Publikováno: OJ-P 70, 6.8.1962 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 23. července 1962 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 6. srpna 1962 Nabývá účinnosti: 6. srpna 1962
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2006/94/ES Pozbývá platnosti: 16. ledna 2007
Konsolidované znění předpisu s účinností od 16. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

PRVNÍ SMĚRNICE RADY

ze dne 23. července 1962,

o zavedení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží mezi členskými státy

(Úř. věst. P 070, 6.8.1962, p.2005)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/94/ES ze dne 12. prosince 2006

L 374

5

27.12.2006

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU