56/2009 Sb.Úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 018 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 26. února 2009 Autor předpisu: Česká národní rada; Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
56

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 10/1993 Sb., zákonem č. 160/1993 Sb., zákonem č. 307/1993 Sb.,
zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 241/1994 Sb., zákonem č. 59/1995 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb.,
zákonem č. 149/1995 Sb., zákonem č. 160/1995 Sb., zákonem č. 113/1997 Sb., zákonem č. 134/1997 Sb.,
zákonem č. 306/1997 Sb., zákonem č. 18/2000 Sb., zákonem č. 29/2000 Sb., zákonem č. 118/2000 Sb.,
zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 220/2000 Sb., zákonem č. 238/2000 Sb., zákonem č. 492/2000 Sb.,
zákonem č. 353/2001 Sb., zákonem č. 263/2002 Sb., zákonem č. 362/2003 Sb., zákonem č. 424/2003 Sb.,
zákonem č. 425/2003 Sb., zákonem č. 437/2003 Sb., zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č. 281/2004 Sb.,
zákonem č. 359/2004 Sb., zákonem č. 436/2004 Sb., zákonem č. 168/2005 Sb., zákonem č. 253/2005 Sb.,
zákonem č. 361/2005 Sb., zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 62/2006 Sb., zákonem č. 189/2006 Sb.,
zákonem č. 264/2006 Sb., zákonem č. 585/2006 Sb., zákonem č. 153/2007 Sb., zákonem č. 181/2007 Sb.,
zákonem č. 261/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 305/2008 Sb. a zákonem č. 2/2009 Sb.ZÁKON
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Poplatníci pojistného
§ 4 - Pojistné
§ 5 - Vyměřovací základ
§ 5a  
§ 5b  
§ 5c  
§ 5d  
§ 6 - Rozhodné období
§ 7 - Sazby pojistného
§ 8 - Odvod pojistného
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 13a  
§ 14  
§ 14a  
§ 14b  
§ 14c  
§ 15  
§ 15a - Maximální vyměřovací základy
§ 16  
§ 16a  
§ 17 - Přeplatek pojistného
§ 18 - Promlčení pojistného
§ 19 - Způsob placení pojistného
§ 20 - Penále
§ 20a - Povolení splátek pojistného a penále
§ 21 - Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení
§ 22 - Pokuty
§ 22a  
§ 22b - Pravděpodobná výše pojistného
§ 22c - Uschovávání účetních záznamů
§ 22d  
§ 23 - Počítání času
§ 23a  
§ 23b  
§ 24 - Tiskopisy
§ 25 - Zvláštní ustanovení
§ 25a - Úhrada odvedeného pojistného
§ 25b  
§ 26 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 27  
§ 27a  
§ 28  
§ 28a  
§ 29 - zrušen
§ 30  
§ 31 - zrušen
§ 32  
§ 33  
Zavřít
MENU