130/2001 Sb.Sdělení Ústavního soudu o opravě chyb v nálezech Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., č. 167/2000 Sb., č. 231/2000 Sb. a č. 98/2001 Sb.

Částka: 051 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 12. dubna 2001 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: Nabývá účinnosti: 12. dubna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
130

SDĚLENÍ
Ústavního soudu        1.  V nálezu vyhlášeném pod č. 243/1999 Sb. jsou na str. 3922 pod nadpisem na druhém řádku nesprávně uvedena slova "části § 85 druhé věty zákona č. 247/1995 Sb." místo správného textu "části § 85 třetí věty zákona č. 247/1995 Sb.".

        Tatáž chyba je na titulní straně částky 82/1999 Sb. v obsahu u poř. č. 243.

        Tatáž chyba je v chronologickém rejstříku ročníku 1999 Sbírky zákonů na str. 13 na osmém řádku zdola.

        Tatáž chyba je ve věcném rejstříku ročníku 1999 Sbírky zákonů na str. 63 v pravém sloupci na druhém řádku shora, na str. 71 v levém sloupci na jedenáctém řádku zdola, na str. 77 v levém sloupci na devátém řádku shora, na str. 88 v levém sloupci na předposledním řádku a na str. 97 v pravém sloupci na pátém řádku zdola.

. . .

Zavřít
MENU