111/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví právní a ekonomické podmínky nezávislosti malých nezávislých pivovarů

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. června 1995 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 15. června 1995 Nabývá účinnosti: 1. července 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 265/1995 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1996
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
111

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 15. června 1995,

kterou se stanoví právní a ekonomické podmínky nezávislosti malých nezávislých pivovarů


      Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí podle čl. II bodu 5 zákona č. 260/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:


§ 1

      Malým nezávislým pivovarem je osoba, která formou podnikání 1) vyrábí pivo a splňuje tyto podmínky:

a)
účast jiných subjektů, které podnikají ve výrobě piva a sladu, je možná v případě, že jejich celkový podíl na čistém obchodním jmění2) nebo hlasovacích právech není vyšší než 20 %,

b)
výroba známkového piva v licenci3) nepřekročí 49 % jeho výstavu v kalendářním roce, kterým je veškeré vyrobené pivo v tomto roce vyskladněné,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Účinnost
Zavřít
MENU