569/1991 Sb.Zákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky

Částka: 109 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 16. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 503/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
569

ZÁKON

České národní rady

ze dne 16. prosince 1991

o Pozemkovém fondu České republiky


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

      (1) Zřizuje se Pozemkový fond České republiky (dále jen "Pozemkový fond"). Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje se do obchodního rejstříku. Sídlo pozemkového fondu je Praha.

      (2) Podrobnosti o organizačním uspořádání a činnosti Pozemkového fondu upravuje statut Pozemkového fondu, který schvaluje Česká národní rada.


§ 2

Působnost Pozemkového fondu

      (1) Působnost Pozemkového fondu je dána zvláštním předpisem.1)

      (2) V rámci schváleného privatizačního projektu Pozemkový fond

a)
zakládá akciové a jiné obchodní společnosti nebo se účastní na jejich zakládání a vkládá do nich vklady, k nimž se zavázal,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Působnost Pozemkového fondu
§ 3 - Orgány Pozemkového fondu
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Příjmy Pozemkového fondu
§ 16  
§ 17  
§ 18  
Zavřít
MENU