545/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon

Částka: 089 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. prosince 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. prosince 1990 Nabývá účinnosti: 1. února 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
545

ZÁKON

ze dne 5. prosince 1990,

kterým se mění a doplňuje trestní zákon


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Článek I

      Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění zákonů č. 120/1962 Sb., č. 53/1963 Sb., č. 56/1965 Sb., č. 81/1966 Sb., č. 148/1969 Sb., č. 45/1973 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 47/1990 Sb., č. 175/1990 Sb. a č. 457/1990 Sb. se mění a doplňuje takto:

      1. Do § 66 se za text "(§ 124)" vkládá text "porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a, 124b, 124c)".

      2. Za § 118 se vkládá nový § 118a, který včetně nadpisu zní:

"§ 118a

. . .

Obsah předpisu:
Článek I  
Článek II  
Zavřít
MENU