120/1962 Sb.Zákon o boji proti alkoholismu

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. prosince 1962 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. prosince 1962 Nabývá účinnosti: 27. prosince 1962
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

120

Zákon

ze dne 19. prosince 1962

o boji proti alkoholismu


      Alkoholismus brzdí upevňování a rozvoj socialistického soužití, působí škody společenské, hospodářské, mravní a zdravotní a může narušovat výstavbu rozvinuté socialistické společnosti.

      Aby všechny státní orgány a všechny společenské, hospodářské a jiné organizace vyvinuly jednotné úsilí v boji proti alkoholismu, usneslo se Národní shromáždění Československé socialistické republiky na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

      (1) Boj proti alkoholismu směřuje zejména proti požívání alkoholických nápojů v nadměrném množství, v závadných výrobcích nebo za nevhodných okolností, např. před výkonem zaměstnání nebo jiné činnosti, při tomto výkonu, v nemoci nebo v těhotenství, jakož i proti požívání alkoholických nápojů dětmi a mladistvými.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Prostředky boje proti alkoholismu
§ 3 - Ústřední protialkoholní sbor
§ 4 - Úkoly národních výborů
§ 5 - Protialkoholní sbory národních výborů
§ 6 - Práva a povinnosti protialkoholních sborů
§ 7 - Povinnosti orgánů a organizací
§ 8 - Označování alkoholických nápojů
§ 9 - Ochranná opatření
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Výplata mzdy alkoholika
§ 15 - Závěrečná ustanovení
§ 16  
§ 17  
§ 18  
Zavřít
MENU