280/1948 Sb.Zákon o krajském zřízení

Částka: 101 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. prosince 1948 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. prosince 1948 Nabývá účinnosti: 24.12.1948
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 23/1954 Sb. Pozbývá účinnosti: 17. května 1954

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU