Nápověda

Jak využít službuVyhledávání

Jak využít službu

Jednotlivé stránky zachycují nejen znění zákonů tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i zapracovaná aktualizovaná znění dřív než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.

Znění zákonů uvedených ve Sbírce zákonů ČR s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy přesměrovány na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.

Podrobnější fulltext dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro vyhledávání zákonů všech i třeba jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti, do které předpis spadá.

Komfortnější menu umožňuje uživatelům získávat

Zákony ZDARMA

Na stránce Novinky jsou ZDARMA uvedeny zákony a předpisy vydané ve Sbírce zákonů v posledních 14 dnech.

Kvalitu zpracování jednotlivých předpisů máte možnost ZDARMA posoudit prohlédnutím předpisu č. 22/1997 Sb. Uživatel uvítá určitě strukturovanost předpisů v samostatné hlavičce a možnost širokého záběru do souvisejících předpisů a norem prostřednictvím četných hypertextových odkazů i do evropské legislativy a hlavně možnost jednoduché orientace včetně náhledu posledního aktualizovaného znění předpisu a jeho předchozích verzí.

Třídění dle norem

Těžištěm našeho produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001:2009 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001:2005 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy ISO 45001:2018 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001:2005 (Systémy managementu bezpečnosti informací) a v rámci jedné oblasti a ročníků normy ISO 13485:2003 (Zdravotnické prostředky).

Třídění dle CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností)

Způsob třídění dle CZ-NACE, (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností) - právní předpisy vztahující se k vyráběným produktům v rámci výrobní činnosti zákazníka nebo poskytovaným službám zákazníka. Z důvodů velkého rozsahu činností bylo provedeno třídění pouze na první dvojčíslí v rámci hlavní skupiny. Zatřídění Vaší činnosti dle CZ-NACE se poměrně přesně specifikuje Vaše činnost s tím, že rozkliknutím daného odvětví se dále máte možnost přesvědčit o správnosti Vašeho třídění (např. CZ-NACE - 11 - Výroba nápojů,  po rozkliku:

CZ-NACE    Název 
11.0            Výroba nápojů
11.01          Destilace, rektifikace a míchání lihovin
11.02          Výroba vína z vinných hroznů
11.03          Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín
11.04          Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů
11.05          Výroba piva
11.06          Výroba sladu
11.07          Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví),
nebo na stránkách Českého statistického úřadu www.czso.cz.

Legislativní audit

Podrobnější přehled o databázi důležitých účetních předpisů a jejich klasifikaci získává uživatel objednáním služby Daňový a účetní audit.

Způsob využívání databáze

Při počáteční analýze právních požadavků vztahujících se k Vaší organizaci je vhodné určit CZ-NACE dle Vámi sledovaného odvětví. Z důvodů většího rozsahu CZ-NACE a sledovaných kapitol např. ISO 9001, nebo ISO 14001, nebo ISO 45001:2018, nebo ISO 27001 nebo ISO 13485 je nutné provést selekci zákonů, které právní předpisy se na Vás vztahují. Tuto selekci předpisů Vám nabízí služba Vybrané předpisy, která Vám dovoluje vybrat předpisy napříč různými hledisky a z nich si vytvořit vlastní databázi, kterou jsme povinni sledovat a informovat Vás o všech novelizacích vztahujících se k Vašim vybraným předpisům. Po zaregistrování budete rovněž elektronicky informovány o nově zařazených předpisech v rámci objednaných služeb, a to pravidelně 2 x měsíčně na e-mailové adresy uvedené při registraci zákazníka v poli E-mail, v poli E-mail 2 nebo v záložce Rozšířené pro konkrétní isonormu.

Jako vhodné doplnění našich služeb jsou i postupně zařazovány přílohy k jednotlivým zákonů v elektronické podobě, a to každá příloha zvlášť, abychom minimalizovali Váš placený přístup k internetu a umožnili Vám vybrat si pouze to, co Vás skutečně zajímá. Přílohy jsou rovněž aktualizovány dle poslední novelizace předpisu.

Na přání zákazníka jsme rovněž ochotni upřednostnit zpracování jednotlivých novelizací.

Registrace

Pokud máte zájem o všechny předpisy uvedené na našem portálu Průvodce zákony ČR, doporučujeme Vám kliknout na pole Registrace v hlavním menu. Texty zákonů jsou navíc doplněny uživatelsky přehlednou hlavičkou ve formě tabulky na začátku každého předpisu, která ukazuje na genezi předpisu a na související předpisy, které jsou rovněž lehce přístupné prostřednictvím hypertextových odkazů.

Vyhledávání

  1. Zvolte vhodné klíčové slovo nebo řetězec pro vyhledávání.
  2. Můžete zadat více slov současně: např. dotaz náhrady škod najde všechny stránky, kde se vyskytují alespoň jedno ze zadaných slov.
  3. Zadáte-li náhrady +škody, budou vyhledány jen stránky, kde se vyskytují společně obě zadaná slova (nemusí být za sebou), analogicky pak náhrady ‑škody vyhledá jen stránky, kde se vyskytuje náhrady, ale nevyskytuje se slovo škody.
  4. Zadáte-li "náhradě škod" (i s uvozovkami), budou vyhledány jen stránky, kde se vyskytuje obě slova přesně za sebou.
  5. Vyhledávání výše uvedeným postupem lze filtrovat podle různých hledisek (hledání v názvu předpisu, sestupně, ve všech předpisech nebo platných či neplatných, v urč. ročníku, nebo podle autora, druhu a oblasti předpisu.
MENU