Vyhledávání

Zadání odpovídá 14 položek
23/1983 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a o kontrole těchto služeb
23/1983/1 Sb.
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
23/1983/2 Sb.
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
23/1983/3 Sb.
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
23/1983/4 Sb.
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
23/1983/5 Sb.
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
23/1983/6 Sb.
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
23/1983/7 Sb.
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
23/1983/8 Sb.
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
23/1983/9 Sb.
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
23/1983/10 Sb.
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
23/1983/11 Sb.
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
23/1983/12 Sb.
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
23/1983/13 Sb.
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při zavádění výroby žárovkových baněk v Polské lidové republice, dlouhodobých dodávkách těchto výrobků do Československé socialistické republiky a o poskytnutí úvěru vládě Polské lidové republiky vládou Československé socialistické republiky ze dne 21. dubna 1983
MENU