Sbírka předpisů 2024 - podle účinnosti

359/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2024

Vyhláška o měření elektřiny
(Výjimka účinnosti )

180/2016 Sb.

Účinnost od: 20.05.2024

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 110/1997 Sb.)

311/2019 Sb.

Účinnost od: 15.05.2024

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 127/2005 Sb.)

36/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2024

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
(Mění 338/1992 Sb.;Mění 151/1997 Sb.)

363/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2024

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 109/1994 Sb.)

362/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2024

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 345/1999 Sb.)

Zavřít
MENU