Sbírka předpisů 2022 - podle účinnosti

148/2019 Sb.

Účinnost od: 01.08.2022

Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 197/2005 Sb.;Ruší 285/2007 Sb.;Ruší 373/2010 Sb.;Ruší 173/2011 Sb.;Ruší 251/2013 Sb.;Ruší 237/2016 Sb.;Mění 400/2013 Sb.)

164/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 187/2006 Sb.)

259/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 582/1991 Sb.)

Zavřít
MENU