Sbírka předpisů 2022 - podle účinnosti

217/2019 Sb.

Účinnost od: 1.9.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 16/2005 Sb.)

148/2019 Sb.

Účinnost od: 1.8.2022

Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 197/2005 Sb.;Ruší 285/2007 Sb.;Ruší 373/2010 Sb.;Ruší 173/2011 Sb.;Ruší 251/2013 Sb.;Ruší 237/2016 Sb.;Mění 400/2013 Sb.)

359/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
(Mění 132/2018 Sb.)

12/2020 Sb.

Účinnost od: 1.2.2022

Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
(Mění 21/2006 Sb.;Výjimka účinnosti ;Mění 300/2008 Sb.;Mění 111/2009 Sb.;Mění 250/2017 Sb.)

469/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2022

Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb.)

360/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.
(Mění 317/2014 Sb.)

343/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 235/2004 Sb.)

368/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 166/1999 Sb.)

277/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 526/1990 Sb.;Mění 2/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 359/1992 Sb.;Mění 360/1992 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 182/1993 Sb.;Mění 216/1994 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 90/1995 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 85/1996 Sb.;Mění 22/1997 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 49/1997 Sb.;Mění 110/1997 Sb.;Mění 201/1997 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 46/2000 Sb.;Mění 63/2000 Sb.;Mění 118/2000 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 239/2000 Sb.;Mění 240/2000 Sb.;Mění 241/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 164/2001 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 449/2001 Sb.;Mění 452/2001 Sb.;Mění 477/2001 Sb.;Mění 130/2002 Sb.;Mění 201/2002 Sb.;Mění 285/2002 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 95/2004 Sb.;Mění 96/2004 Sb.;Mění 99/2004 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 341/2005 Sb.;Mění 412/2005 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 372/2011 Sb.;Mění 373/2011 Sb.;Mění 134/2016 Sb.;Mění 191/2016 Sb.;Mění 222/2016 Sb.;Mění 250/2016 Sb.;Mění 23/2017 Sb.)

164/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 187/2006 Sb.)

259/2017 Sb.

Účinnost od: 1.1.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 582/1991 Sb.)

222/2016 Sb.

Účinnost od: 1.1.2022

Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
(Ruší 309/1999 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 114/2003 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Ruší 380/2005 Sb.;Mění 275/2012 Sb.;Mění 131/2015 Sb.)

Zavřít
MENU