Sbírka předpisů 1986 - podle účinnosti

91/1986 Sb.

Účinnost od: 23.12.1986    Zrušeno: 01.04.1990

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb
(Mění 145/1983 Sb.)

87/1986 Sb.

Účinnost od: 23.12.1986

Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986 - 1990 (zákon o pětiletém plánu)

27/1986/8 Sb.

Účinnost od: 23.12.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 32/1980/12 Sb.)

27/1986/3 Sb.

Účinnost od: 23.12.1986    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

85/1986 Sb.

Účinnost od: 22.12.1986    Zrušeno: 18.05.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1985 Sb.
(Mění 36/1969 Sb.)

83/1986 Sb.

Účinnost od: 22.12.1986    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, na roky 1986 - 1990 (zákon o ôsmom päťročnom pláne)

81/1986 Sb.

Účinnost od: 22.12.1986

Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1986 - 1990 (zákon o osmém pětiletém plánu)

7/1987/6 Sb.

Účinnost od: 17.12.1986    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1987/9 Sb.

Účinnost od: 01.12.1986    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1986/2 Sb.

Účinnost od: 01.12.1986    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1986/8 Sb.

Účinnost od: 30.11.1986

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV
(Ruší 75/1959 Sb.)

24/1986/4 Sb.

Účinnost od: 28.11.1986    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1986/3 Sb.

Účinnost od: 28.11.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1986/1 Sb.

Účinnost od: 28.11.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 34/1978/2 Sb.;Ruší 19/1986/2 Sb.)

68/1986 Sb.

Účinnost od: 18.11.1986    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem ve volebním obvodu č. 16 (okr. Česká Lípa)

67/1986 Sb.

Účinnost od: 18.11.1986    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19

69/1986 Sb.

Účinnost od: 03.11.1986

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 62/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí
(Mění 62/1970 Sb.)

60/1986 Sb.

Účinnost od: 01.11.1986    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o chránených druhoch nerastov

57/1986 Sb.

Účinnost od: 01.11.1986    Zrušeno: 01.04.1990

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o budování automatizovaných systémů řízení
(Ruší 7/1976/3 Sb.)

25/1986/2 Sb.

Účinnost od: 01.11.1986    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1986/6 Sb.

Účinnost od: 01.11.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

49/1987 Sb.

Účinnost od: 28.10.1986

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výstavbě silničního obchvatu měst Českého Těšína - Cieszyna a o zřízení nového silničního hraničního přechodu

21/1986/2 Sb.

Účinnost od: 27.10.1986    Zrušeno: 20.07.2004

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 10/1986 Věstníku Ministerstva zdravotnictví o náplni činnosti středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků

29/1987 Sb.

Účinnost od: 24.10.1986

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o kulturní a vědecké spolupráci

41/1987 Sb.

Účinnost od: 22.10.1986    Zrušeno: 02.08.2007

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci
(Ruší 133/1961 Sb.)

6/1987/18 Sb.

Účinnost od: 20.10.1986    Účinnost do: 01.01.1991

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

16/1988 Sb.

Účinnost od: 02.10.1986

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky

55/1986 Sb.

Účinnost od: 01.10.1986    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
(Mění 83/1984 Sb.)

51/1986 Sb.

Účinnost od: 01.10.1986    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.
(Ruší 119/1974 Sb.;Ruší 54/1984 Sb.;Ruší 83/1980 Sb.)

27/1986/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1986    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 3/1978/5 Sb.)

25/1986/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1986    Zrušeno: 01.07.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 10/1985/2 Sb.)

21/1986/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1986    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1986/3 Sb.

Účinnost od: 01.10.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1986/5 Sb.

Účinnost od: 01.10.1986    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1986/4 Sb.

Účinnost od: 01.10.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1986/9 Sb.

Účinnost od: 01.10.1986    Zrušeno: 01.04.1999

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1986/12 Sb.

Účinnost od: 01.10.1986    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1986/11 Sb.

Účinnost od: 01.10.1986    Zrušeno: 01.01.2004

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1986/10 Sb.

Účinnost od: 01.10.1986    Zrušeno: 01.07.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 6/1982/11 Sb.)

50/1986 Sb.

Účinnost od: 20.09.1986    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 99 (Praha 5)

30/1988 Sb.

Účinnost od: 15.09.1986

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

56/1986 Sb.

Účinnost od: 15.09.1986    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach v znení vyhlášky č. 46/1982 Zb.
(Mění 119/1980 Sb.)

15/1987 Sb.

Účinnost od: 12.09.1986

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci
(Ruší 115/1960 Sb.)

52/1986 Sb.

Účinnost od: 05.09.1986

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 12/1986 Sb. ČR vydání)

4/1988/9 Sb.

Účinnost od: 01.09.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - výnos ze dne 3. 9. 1986 č. 58, kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 37 ze dne 31. 5. 1976 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu na území České socialistické republiky, ve znění výnosu č. 54 ze dne 1. 9. 1983

59/1986 Sb.

Účinnost od: 01.09.1986

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a obchodních

49/1986 Sb.

Účinnost od: 01.09.1986    Zrušeno: 15.10.1991

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
(Ruší 4/1981 Sb.;Ruší 95/1978 Sb.;Ruší 99/1979 Sb.)

24/1986/5 Sb.

Účinnost od: 01.09.1986    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1986/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1986    Zrušeno: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1986/9 Sb.

Účinnost od: 01.09.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1986/8 Sb.

Účinnost od: 01.09.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1986/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1986    Zrušeno: 01.03.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

64/1987 Sb.

Účinnost od: 17.08.1986

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

16/1986/7 Sb.

Účinnost od: 15.08.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

45/1986 Sb.

Účinnost od: 01.08.1986    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami
(Ruší 76/1984 Sb.;Ruší 84/1980 Sb.)

18/1986/4 Sb.

Účinnost od: 01.08.1986    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1986/5 Sb.

Účinnost od: 01.08.1986    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1986/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

44/1986 Sb.

Účinnost od: 28.07.1986

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy

14/1986/2 Sb.

Účinnost od: 11.07.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

40/1986 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986    Zrušeno: 01.12.1991

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane

39/1986 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o medaile Za hrdinský čin a o čestnom titule Zaslúžilý príslušník Zboru požiarnej ochrany

38/1986 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany

37/1986 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986    Zrušeno: 06.02.1996

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně

35/1986 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986    Zrušeno: 29.07.1994

Nařízení vlády České socialistické republiky o medaili Za hrdinský čin a čestném titulu Zasloužilý příslušník Sboru požární ochrany

34/1986 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986

Nařízení vlády České socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany

31/1986 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách dodávky vývozních investičních celků
(Ruší 1/1965 Sb.)

29/1986 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o plánování tematických úkolů
(Ruší 102/1972 Sb.)

28/1986 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství
(Ruší 103/1972 Sb.)

27/1986 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů
(Ruší 106/1972 Sb.)

18/1986/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1986/6 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986    Zrušeno: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 12/1982/4 Sb.;Ruší 23/1981/2 Sb.)

16/1986/4 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1986/4 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986    Zrušeno: 01.03.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1986/19 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986    Zrušeno: 01.01.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1986/16 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1986/11 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1986/10 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986    Zrušeno: 01.02.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

12/1986/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1986/12 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

133/1985 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986

Zákon České národní rady o požární ochraně
(Ruší 46/1981 Sb.;Ruší 119/1958 Ú.l.;Mění 129/1967 Sb.;Mění 151/1982 Sb.;Mění 60/1961 Sb.;Mění 69/1967 Sb.;Mění 77/1978 Sb.;Ruší 106/1959 Ú.l.;Ruší 12/1951 Sb.;Ruší 169/1955 Ú.l.;Ruší 18/1958 Sb.;Ruší 198/1958 Ú.l.;Ruší 35/1977 Sb.;Ruší 60/1976 Sb.;Ruší 70/1960 Sb.;Ruší 87/1960 Sb.;Ruší 91/1952 Ú.l.;Ruší 248/1951 Ú.l.I)

126/1985 Sb.

Účinnost od: 01.07.1986    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
(Mění 155/1982 Sb.;Mění 60/1961 Sb. § 18;Mění 69/1967 Sb.;Mění 79/1978 Sb.;Ruší 12/1951 Sb.;Ruší 166/1976 Sb.;Ruší 18/1958 Sb.;Ruší 61/1976 Sb.;Ruší 70/1960 Sb.;Ruší 8/1978 Sb.;Ruší 87/1960 Sb.)

54/1986 Sb.

Účinnost od: 25.06.1986    Zrušeno: 02.12.1997

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti technické normalizace, metrologie a péče o jakost

42/1986 Sb.

Účinnost od: 14.06.1986    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja

13/1986/5 Sb.

Účinnost od: 14.06.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 24/1969/1 Sb.)

13/1986/15 Sb.

Účinnost od: 14.06.1986    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1986/12 Sb.

Účinnost od: 14.06.1986    Zrušeno: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1986 Sb.

Účinnost od: 01.06.1986    Zrušeno: 01.07.1990

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách
(Ruší 89/1980 Sb.)

13/1986/18 Sb.

Účinnost od: 01.06.1986    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1985/5 Sb.

Účinnost od: 01.06.1986    Zrušeno: 01.02.2001

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

36/1986 Sb.

Účinnost od: 30.05.1986    Zrušeno: 01.08.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 10 Kčs

16/1986/10 Sb.

Účinnost od: 26.05.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

41/1986 Sb.

Účinnost od: 23.05.1986    Zrušeno: 23.11.1990

Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave (úplné znenie, ako vyplývá z neskorších zmen a doplnkov)

3/1986 Sb.

Účinnost od: 23.05.1986    Zrušeno: 23.11.1990

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy
(Ruší 91/1971 Sb.)

127/1985 Sb.

Účinnost od: 23.05.1986    Zrušeno: 29.12.1990

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave a zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
(Mění 30/1970 Sb.;Mění 43/1968 Sb.)

19/1986/8 Sb.

Účinnost od: 15.05.1986    Účinnost do: 01.01.1991

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

13/1986/8 Sb.

Účinnost od: 15.05.1986    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1986 Sb.

Účinnost od: 01.05.1986    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona
(Mění 175/1975 Sb.)

14/1986/4 Sb.

Účinnost od: 01.05.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1986/17 Sb.

Účinnost od: 01.05.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1986/9 Sb.

Účinnost od: 01.05.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 5/1980/17 Sb.)

4/1986/2 Sb.

Účinnost od: 01.05.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 5/1980/23 Sb.)

71/1987 Sb.

Účinnost od: 28.04.1986

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

46/1986 Sb.

Účinnost od: 25.04.1986

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti vývoje prostředků robotechniky, robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů a o zřízení mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT

7/1986/11 Sb.

Účinnost od: 25.04.1986    Zrušeno: 01.06.2004

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1987 Sb.

Účinnost od: 15.04.1986

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v kultuře, školství, vědě a technice a v jiných oblastech

15/1986/3 Sb.

Účinnost od: 10.04.1986    Účinnost do: 01.01.1991

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

48/1986 Sb.

Účinnost od: 07.04.1986

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti státní a místní správy

21/1986/5 Sb.

Účinnost od: 02.04.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 20/1981/16 Sb.)

26/1986 Sb.

Účinnost od: 01.04.1986    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o rezervním fondu v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích
(Ruší 111/1976 Sb.)

25/1986 Sb.

Účinnost od: 01.04.1986    Zrušeno: 01.07.1988

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 159/1975 Sb., o spolupráci v zemědělství a jejích formách, ve znění vyhlášky č. 100/1983 Sb.
(Mění 159/1975 Sb.)

24/1986 Sb.

Účinnost od: 01.04.1986    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva
(Ruší 160/1979 Sb.;Ruší 110/1976 Sb.;Ruší 21/1978 Sb.)

21/1986 Sb.

Účinnost od: 01.04.1986    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb
(Ruší 165/1980 Sb.)

17/1986 Sb.

Účinnost od: 01.04.1986    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 166/1980 Sb.
(Mění 162/1976 Sb.)

4/1986 Sb.

Účinnost od: 01.04.1986    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků
(Ruší 11/1965 Sb.)

13/1986/3 Sb.

Účinnost od: 01.04.1986    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1986/13 Sb.

Účinnost od: 01.04.1986    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1986/3 Sb.

Účinnost od: 01.04.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1986/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1986    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 15/1981/17 Sb.)

7/1986/9 Sb.

Účinnost od: 01.04.1986    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1986/7 Sb.

Účinnost od: 01.04.1986    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1986/10 Sb.

Účinnost od: 01.04.1986    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1986/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1986    Zrušeno: 01.04.1997

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1986/29 Sb.

Účinnost od: 01.04.1986    Zrušeno: 01.07.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

2/1986/5 Sb.

Účinnost od: 01.04.1986    Zrušeno: 01.04.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1986/9 Sb.

Účinnost od: 01.04.1986    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1985/6 Sb.

Účinnost od: 01.04.1986    Zrušeno: 01.10.2001

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1986 Sb.

Účinnost od: 28.03.1986    Zrušeno: 01.01.1988

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny

22/1986 Sb.

Účinnost od: 28.03.1986    Zrušeno: 30.04.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb.
(Mění 151/1978 Sb.)

13/1986 Sb.

Účinnost od: 28.03.1986    Zrušeno: 06.03.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
(Ruší 35/1981 Sb.)

12/1986 Sb.

Účinnost od: 28.03.1986    Zrušeno: 06.03.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
(Ruší 34/1981 Sb.;Ruší 93/1981 Sb.;Ruší 13/1982 Sb.;Ruší 30/1982 Sb.;Ruší 103/1982 Sb.;Ruší 120/1982 Sb.;Ruší 128/1982 Sb.;Ruší 1/1983 Sb.;Ruší 2/1983 Sb.;Ruší 3/1983 Sb.;Ruší 28/1983 Sb.;Ruší 29/1983 Sb.;Ruší 40/1983 Sb.;Ruší 80/1983 Sb.;Ruší 81/1983 Sb.;Ruší 85/1983 Sb.;Ruší 86/1983 Sb.;Ruší 97/1983 Sb.;Ruší 107/1983 Sb.;Ruší 108/1983 Sb.;Ruší 109/1983 Sb.;Ruší 125/1983 Sb.;Ruší 126/1983 Sb.;Ruší 127/1983 Sb.;Ruší 133/1983 Sb.;Ruší 13/1984 Sb.;Ruší 14/1984 Sb.;Ruší 20/1984 Sb.;Ruší 21/1984 Sb.;Ruší 30/1984 Sb.;Ruší 43/1984 Sb.;Ruší 44/1984 Sb.;Ruší 45/1984 Sb.;Ruší 65/1984 Sb.;Ruší 70/1984 Sb.;Ruší 89/1984 Sb.;Ruší 113/1984 Sb.;Ruší 114/1984 Sb.;Ruší 115/1984 Sb.;Ruší 2/1985 Sb.;Ruší 28/1985 Sb.;Ruší 29/1985 Sb.;Ruší 63/1985 Sb.;Ruší 88/1985 Sb.)

11/1986 Sb.

Účinnost od: 28.03.1986    Zrušeno: 01.03.1990

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
(Ruší 33/1981 Sb.)

10/1986 Sb.

Účinnost od: 28.03.1986    Zrušeno: 01.03.1990

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
(Ruší 32/1981 Sb.;Ruší 100/1981 Sb.;Ruší 114/1981 Sb.;Ruší 12/1982 Sb.;Ruší 109/1982 Sb.;Ruší 10/1983 Sb.;Ruší 60/1983 Sb.;Ruší 79/1983 Sb.;Ruší 151/1983 Sb.;Ruší 12/1984 Sb.;Ruší 137/1984 Sb.;Ruší 12/1985 Sb.)

53/1986 Sb.

Účinnost od: 25.03.1986

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zjednodušeném způsobu překračování státních hranic občany s trvalým pobytem v pohraničních obcích

21/1986/6 Sb.

Účinnost od: 20.03.1986    Účinnost do: 01.01.1991

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

13/1986/7 Sb.

Účinnost od: 20.03.1986    Zrušeno: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1986 Sb.

Účinnost od: 14.03.1986

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 5/1986 Sb. ČR vydání)

4/1986/1 Sb.

Účinnost od: 14.03.1986    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

15/1986 Sb.

Účinnost od: 13.03.1986    Zrušeno: 16.03.1990

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
(Ruší 37/1981 Sb.)

14/1986 Sb.

Účinnost od: 13.03.1986    Zrušeno: 16.03.1990

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
(Ruší 36/1981 Sb.;Ruší 96/1981 Sb.;Ruší 90/1982 Sb.;Ruší 107/1982 Sb.;Ruší 110/1982 Sb.;Ruší 4/1983 Sb.;Ruší 41/1983 Sb.;Ruší 68/1983 Sb.;Ruší 82/1983 Sb.;Ruší 91/1983 Sb.;Ruší 92/1983 Sb.;Ruší 110/1983 Sb.;Ruší 134/1983 Sb.;Ruší 143/1983 Sb.;Ruší 1/1984 Sb.;Ruší 22/1984 Sb.;Ruší 46/1984 Sb.;Ruší 71/1984 Sb.;Ruší 97/1984 Sb.;Ruší 121/1984 Sb.;Ruší 125/1984 Sb.)

13/1986/6 Sb.

Účinnost od: 10.03.1986    Zrušeno: 01.05.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 14/1982/4 Sb.)

9/1986 Sb.

Účinnost od: 01.03.1986    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, v znení vyhlášky č. 12/1981 Zb.
(Mění 57/1967 Sb.)

13/1986/20 Sb.

Účinnost od: 01.03.1986    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1986/14 Sb.

Účinnost od: 01.03.1986    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1986/13 Sb.

Účinnost od: 01.03.1986    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

2/1986/3 Sb.

Účinnost od: 01.03.1986    Zrušeno: 01.06.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 10/1969/1 Sb.)

2/1986/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1986    Zrušeno: 20.06.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1986/7 Sb.

Účinnost od: 01.03.1986    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 20/1984/31 Sb.;Ruší 5/1983/8 Sb.)

1/1986/6 Sb.

Účinnost od: 01.03.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

141/1985 Sb.

Účinnost od: 01.03.1986    Zrušeno: 31.07.1990

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně sídla fakulty ochrany státních hranic Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti

35/1985/3 Sb.

Účinnost od: 01.03.1986    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1986 Sb.

Účinnost od: 27.02.1986

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních padesátikorun s tématikou městských památkových rezervací Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče

28/1987 Sb.

Účinnost od: 24.02.1986

Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Togo

72/1985 Sb.

Účinnost od: 21.02.1986

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů (č. 159)

47/1986 Sb.

Účinnost od: 19.02.1986

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

6/1986 Sb.

Účinnost od: 17.02.1986    Účinnost do: 01.01.1989

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1986 až 1988

19/1986/9 Sb.

Účinnost od: 07.02.1986    Účinnost do: 01.01.1991

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

15/1986/2 Sb.

Účinnost od: 07.02.1986    Účinnost do: 01.01.1991

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

7/1987/2 Sb.

Účinnost od: 01.02.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1986 Sb.

Účinnost od: 01.02.1986    Zrušeno: 24.11.1990

Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech v okrese Ústí nad Labem

1/1986/2 Sb.

Účinnost od: 01.02.1986    Zrušeno: 01.03.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 34/1981/2 Sb.)

5/1986 Sb.

Účinnost od: 27.01.1986    Zrušeno: 31.12.2001

Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 53/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech
(Mění 53/1977 Sb.)

2/1986 Sb.

Účinnost od: 27.01.1986    Zrušeno: 15.04.1992

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení
(Mění 149/1961 Sb.)

1/1986/8 Sb.

Účinnost od: 27.01.1986    Zrušeno: 01.03.1996

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1986 Sb.

Účinnost od: 23.01.1986

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky

16/1986/11 Sb.

Účinnost od: 20.01.1986

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

20/1987/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1987/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1987/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1987/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1986/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1986/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1986/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1986/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1986/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1986/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1986/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1986/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1986/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Účinnost do: 01.01.1991

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

5/1986/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1986/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1986/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1986/31 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

2/1986/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1986/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1986/11 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 32/1981/2 Sb.;Ruší 34/1981/9 Sb.;Ruší 20/1984/9 Sb.;Ruší 11/1985/10 Sb.;Ruší 19/1983/13 Sb.;Ruší 19/1983/14 Sb.;Ruší 28/1982/3 Sb.;Ruší 5/1985/1 Sb.;Ruší 28/1979/1 Sb.;Ruší 3/1982/1 Sb.;Ruší 6/1982/9 Sb.)

1/1986/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

140/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1989

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zásadách financování a finančního hospodaření jednotného zemědělského družstva
(Mění 138/1975 Sb. část I)

139/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1989

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu ze zisku u jednotných zemědělských družstev provozujících ve větším rozsahu přidruženou výrobu

138/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 30.09.1988

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 50/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím
(Mění 50/1977 Sb.)

137/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 30.09.1988

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 49/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků
(Mění 49/1977 Sb.)

136/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví
(Ruší 1/1982 Sb.;Ruší 159/1983 Sb.)

135/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.02.1992

Zásady vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985 schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 31. října 1985 č. 289

132/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986

Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
(Mění 129/1974 Sb.)

131/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1989

Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu daně ze mzdy odváděné některými socialistickými organizacemi a o její správě

130/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Účinnost do: 01.01.1987

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1986

129/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986

Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1986

128/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 15.11.1988

Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v predajniach vykonávajúcich maloobchodnú činnosť
(Ruší 10/1966 Sb.)

125/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb., o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani
(Mění 134/1974 Sb.)

124/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 20.03.1991

Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb., o finačných správach
(Mění 115/1970 Sb.)

123/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986

122/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986

121/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích

120/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích

119/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.09.1989

Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv
(Ruší 21/1981 Sb.;Ruší 102/1982 Sb.;Ruší 175/1980 Sb.)

118/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi v oblasti cien

117/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.08.1991

Nařízení vlády České socialistické republiky o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen

116/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice

115/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986

Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1986

114/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Účinnost do: 01.01.1987

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1986

113/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 15.02.1990

Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách
(Ruší 160/1980 Sb.;Ruší 137/1973 Sb.;Ruší 73/1978 Sb.)

112/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1991

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení cen
(Ruší 158/1980 Sb.;Ruší 169/1980 Sb.;Ruší 7/1979/1 Sb.;Ruší 136/1973 Sb.;Ruší 72/1978 Sb.)

111/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.11.1988

Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky o nákupu zboží organizacemi v prodejnách provozujících maloobchodní činnost
(Ruší 10/1966 Sb.)

109/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků
(Ruší 164/1980 Sb.;Ruší 4/1981/2 Sb.;Ruší 13/1981/2 Sb.;Ruší 48/1983 Sb.)

108/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 30.04.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 180/1982 Sb.
(Mění 162/1980 Sb.)

106/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1990

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády ze dne 24. října 1985 č. 100/1985 Sb.)

105/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.07.1992

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o experimentálním ověřování ve výstavbě
(Ruší 79/1973 Sb.)

104/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 31.05.1991

Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách
(Ruší 58/1972 Sb.)

103/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška předsedy Státní banky československé o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách
(Ruší 158/1975 Sb.)

102/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o určení vybraných lesných výrobkov a organizácii oprávnených na ich nákup

101/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu

100/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1990

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků
(Mění 161/1980 Sb.)

99/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky lesních výrobků
(Ruší 150/1964 Sb.)

98/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků
(Ruší 10/1983/3 Sb.;Ruší 13/1983/2 Sb.;Mění 143/1980 Sb. § 31;Mění 159/1970 Sb. § 4;Ruší 143/1980 Sb.)

97/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 15.06.1995

Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci zaměstnání
(Ruší 129/1971 Sb.)

94/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých změnách v organizaci vysokých škol

93/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály
(Ruší 23/1976 Sb.;Ruší 84/1982 Sb.)

92/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 06.02.1995

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály
(Ruší 22/1976 Sb.)

91/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 30.12.1991

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o systému informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů

89/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o úpravě některých práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů členů posádek československých námořních lodí

76/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.03.1991

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
(Ruší 162/1979 Sb.;Ruší 149/1982 Sb.;Ruší 162/1975 Sb.)

75/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou
(Ruší 161/1979 Sb.;Ruší 161/1975 Sb.;Ruší 148/1982 Sb.)

74/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu
(Mění 126/1964 Sb.;Mění 132/1964 Sb.;Mění 9/1984 Sb.)

51/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.04.1995

Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád
(Ruší 10/1985 Sb.;Ruší 13/1974 Sb.;Ruší 178/1975 Sb.;Ruší 117/1982 Sb.)

50/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 19.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě
(Ruší 146/1954 Ú.l.)

39/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření vlády Československé socialistické republiky o změně opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. Září 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Sb.
(Mění 116/1982 Sb.)

34/1985 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.07.1990

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady, č. 133/1975 Zb. o advokácii
(Mění 133/1975 Sb.)

36/1985/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.08.2002

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

36/1985/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.07.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

36/1985/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 13.07.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

36/1985/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.07.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1985/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1985/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1985/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1985/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 26.04.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 10/1981/4 Sb.)

33/1985/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.03.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 10/1981/3 Sb.)

33/1985/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.10.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1985/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1985/14 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1985/12 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 24/1981/5 Sb.)

32/1985/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 9/1981/1 Sb.;Ruší 17/1982/7 Sb.)

28/1985/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

28/1985/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 13/1981/3 Sb.)

25/1985/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1985/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 5/1984/8 Sb.;Ruší 11/1984/6 Sb.;Ruší 14/1984/1 Sb.;Ruší 26/1980/5 Sb.;Ruší 5/1983/6 Sb.;Ruší 19/1983/5 Sb.;Ruší 20/1983/1 Sb.;Ruší 32/1982/2 Sb.)

24/1985/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1985/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986    Zrušeno: 01.01.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

11/1985/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1984/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Zavřít
MENU