Sbírka předpisů 1976 - podle účinnosti

6/1977/3 Sb.

Účinnost od: 31.12.1976    Zrušeno: 31.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

167/1976 Sb.

Účinnost od: 28.12.1976    Zrušeno: 01.07.1992

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 75/1976 Sb. SR vydání)

164/1976 Sb.

Účinnost od: 28.12.1976

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 125. výročí úmrtí Jána Kollára

163/1976 Sb.

Účinnost od: 28.12.1976    Účinnost do: 01.01.1979

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1977 a 1978 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech

33/1976/7 Sb.

Účinnost od: 28.12.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1976/3 Sb.

Účinnost od: 28.12.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1976/16 Sb.

Účinnost od: 28.12.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1976/10 Sb.

Účinnost od: 28.12.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1976/5 Sb.

Účinnost od: 23.12.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1976/15 Sb.

Účinnost od: 23.12.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

156/1976 Sb.

Účinnost od: 20.12.1976    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 106 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

7/1977/7 Sb.

Účinnost od: 13.12.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

148/1976 Sb.

Účinnost od: 09.12.1976    Zrušeno: 01.10.1988

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 134/1975 Sb. ČR vydání SR vydání)

142/1976 Sb.

Účinnost od: 09.12.1976    Zrušeno: 01.07.1987

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
(Ruší 97/1966 Sb.)

140/1976 Sb.

Účinnost od: 09.12.1976    Zrušeno: 01.01.1993

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o změnách v organizaci vysokých škol

29/1976/8 Sb.

Účinnost od: 09.12.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1976/3 Sb.

Účinnost od: 09.12.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

124/1975 Sb.

Účinnost od: 04.12.1976    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 95 (okres Nymburk)

29/1976/6 Sb.

Účinnost od: 01.12.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1977/1 Sb.

Účinnost od: 30.11.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1976/5 Sb.

Účinnost od: 30.11.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1976/2 Sb.

Účinnost od: 18.11.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

18/1977/1 Sb.

Účinnost od: 01.11.1976    Zrušeno: 01.07.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1977/21 Sb.

Účinnost od: 01.11.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

122/1976 Sb.

Účinnost od: 01.11.1976    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o podmínkách a způsobu využívání archivních dokumentů

33/1976/13 Sb.

Účinnost od: 01.11.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1976/13 Sb.

Účinnost od: 01.11.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1976/9 Sb.

Účinnost od: 01.11.1976

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - výnos č. PO-442/18-1976 ze dne 1. září 1976 o poskytování studijních podpor žákům denního studia ve studijním oboru pozemní stavby s vnitřním zaměřením požární ochrana.

125/1976 Sb.

Účinnost od: 29.10.1976

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. Výročí narození Viktora Kaplana

25/1976/8 Sb.

Účinnost od: 29.10.1976

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - Výnosy Českého báňského úřadu v Praze

25/1976/7 Sb.

Účinnost od: 29.10.1976

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - Výnosy Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky

25/1976/6 Sb.

Účinnost od: 29.10.1976

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - Směrnice čj. PO-2403/1976 ze dne 1. října 1976 o jmenování a povyšování pracovníků požární ochrany do hodností

25/1976/4 Sb.

Účinnost od: 29.10.1976

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - výnos ze dne 1. října 1976, čj. 8825/76 o zřízení státní přírodní rezervace „Rýchory“

25/1976/3 Sb.

Účinnost od: 29.10.1976

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - výnos ze dne 1. října 1976, čj. 7037/76 o zřízení státní přírodní rezervace „Čihadlo“

25/1976/2 Sb.

Účinnost od: 29.10.1976

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - výnos ze dne 1. 6. 1976, čj. 7035/76 o zřízení státní přírodní rezervace „Kelečský Javorník“

25/1976/11 Sb.

Účinnost od: 29.10.1976

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - výnos ze dne 15. září 1976 čj. LP-222/1976 o způsobu ochrany a o kategorizaci archivních dokumentů.

25/1976/10 Sb.

Účinnost od: 29.10.1976

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - disciplinární řád pro pracovníky organizací veřejné silniční a městské dopravy v Slovenské socialistické republice.

25/1976/1 Sb.

Účinnost od: 29.10.1976

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - výnos ze dne 1. června 1976, čj. 7033/76 o zřízení státní přírodní rezervace „Coufavá“

133/1976 Sb.

Účinnost od: 21.10.1976    Zrušeno: 27.04.1990

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu, kterým se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech, podepsaná v Praze dne 11. září 1956

29/1976/4 Sb.

Účinnost od: 20.10.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1976/9 Sb.

Účinnost od: 20.10.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1976/7 Sb.

Účinnost od: 20.10.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

135/1976 Sb.

Účinnost od: 14.10.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

136/1976 Sb.

Účinnost od: 12.10.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky

21/1977 Sb.

Účinnost od: 04.10.1976    Zrušeno: 24.05.2001

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o rovnocennosti vysvědčení, titulů a diplomů udělovaných na středních školách, univerzitách a jiných vzdělávacích a vědeckých organizací a institucích v Československé socialistické republice a Indické republice

11/1977/4 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1977/4 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

124/1976 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976    Zrušeno: 01.07.1992

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

117/1976 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o Slovenské vodohospodářské inspekci

111/1976 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976    Zrušeno: 01.04.1986

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o rezervním fondu jednotného zemědělského družstva

110/1976 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976    Zrušeno: 01.04.1986

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva

103/1976 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976    Zrušeno: 10.05.1984

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě

102/1976 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976    Zrušeno: 25.06.1992

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o odstraňování ekonomické újmy socialistických zemědělských organizací

89/1976 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o oprávnění k inženýrské činnosti ve výstavbě

88/1976 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976    Zrušeno: 18.05.1990

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o oprávnění k projektové činnosti

87/1976 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976    Zrušeno: 01.07.1992

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o informacích o výrobcích pro stavební části staveb

86/1976 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976    Zrušeno: 01.07.1992

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o osvědčování vhodnosti výrobků pro stavební části staveb

85/1976 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu

84/1976 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

83/1976 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

78/1976 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976    Zrušeno: 25.06.1992

Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu Slovenské socialistické republiky

77/1976 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976    Zrušeno: 01.07.1992

Zákon České národní rady o působnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu České socialistické republiky
(Mění 146/1971 Sb. položky č. 12-15 přílohy C a položka č. 1 přílohy F)

75/1976 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976    Zrušeno: 01.07.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
(Mění 53/1966 Sb.)

50/1976 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
(Ruší 572/1950 Ú.l.I;Ruší 130/1971 Sb.;Mění 162/1970 Sb. § 11, 15, 16, § 22 odst. 2 a 3;Mění 34/1958 Sb.;Mění 60/1961 Sb. § 9;Ruší 108/1966 Sb.;Ruší 134/1969 Sb.;Ruší 140/1969 Sb.;Ruší 143/1960 Sb.;Ruší 144/1959 Ú.l.;Ruší 153/1959 Ú.l.;Ruší 243/1957 Ú.l.;Ruší 59/1961 Sb.;Ruší 66/1972 Sb.;Ruší 8/1956 Sb.;Ruší 84/1958 Sb.;Ruší 87/1958 Sb.;Ruší 137/1970 Sb.)

33/1976/9 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1976/8 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1976/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1976/6 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1976/5 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - rozkaz č. 19 o odměňování některých kategorií občanských pracovníků v oboru posobnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České socialistické republiky

24/1976/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1976/3 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

109/1976 Sb.

Účinnost od: 22.09.1976

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

107/1976 Sb.

Účinnost od: 22.09.1976

Nařízení vlády České socialistické republiky o fakultách architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Vysokém učení technickém v Brně

21/1976/9 Sb.

Účinnost od: 22.09.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1976/3 Sb.

Účinnost od: 22.09.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1976/7 Sb.

Účinnost od: 10.09.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1976/5 Sb.

Účinnost od: 10.09.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1976/2 Sb.

Účinnost od: 10.09.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

58/1977 Sb.

Účinnost od: 08.09.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodní odpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty

8/1977 Sb.

Účinnost od: 06.09.1976    Zrušeno: 29.08.2000

Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států mexických
(Ruší 91/1950 Sb.)

5/1977 Sb.

Účinnost od: 06.09.1976    Zrušeno: 30.04.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím

20/1977 Sb.

Účinnost od: 05.09.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o společném užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě

16/1977/5 Sb.

Účinnost od: 01.09.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1977/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1976    Zrušeno: 19.07.2000

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 8/1960/2 Sb.)

100/1976 Sb.

Účinnost od: 01.09.1976    Zrušeno: 30.08.1991

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 89/1973 Sb., o sdružení rodičů a přátel školy
(Mění 89/1973 Sb.)

93/1976 Sb.

Účinnost od: 01.09.1976    Zrušeno: 01.01.1993

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o fakultě architektury Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě
(Mění 120/1960 Sb. § 8)

82/1976 Sb.

Účinnost od: 01.09.1976    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly

59/1976 Sb.

Účinnost od: 01.09.1976    Zrušeno: 27.08.1991

Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pomocnících Pohraniční stráže
(Ruší 40/1957 Sb.)

24/1976/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1976/8 Sb.

Účinnost od: 01.09.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1976/12 Sb.

Účinnost od: 01.09.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1976/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1976/8 Sb.

Účinnost od: 01.09.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 35/1967/1 Sb.)

19/1976/4 Sb.

Účinnost od: 26.08.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 45/1967/1 Sb.)

92/1976 Sb.

Účinnost od: 20.08.1976    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady
(Ruší 97/1971 Sb.)

91/1976 Sb.

Účinnost od: 20.08.1976    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
(Ruší 95/1971 Sb.)

90/1976 Sb.

Účinnost od: 20.08.1976    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
(Ruší 93/1971 Sb.)

56/1977 Sb.

Účinnost od: 07.08.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie

132/1976 Sb.

Účinnost od: 01.08.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti

31/1976/7 Sb.

Účinnost od: 01.08.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1976/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1976/6 Sb.

Účinnost od: 01.08.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

134/1976 Sb.

Účinnost od: 24.07.1976    Zrušeno: 12.12.1995

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

114/1976 Sb.

Účinnost od: 22.07.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lybijské arabské republiky

16/1976/7 Sb.

Účinnost od: 19.07.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1976/6 Sb.

Účinnost od: 19.07.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 20/1968/4 Sb.)

16/1976/5 Sb.

Účinnost od: 19.07.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

116/1976 Sb.

Účinnost od: 18.07.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o potlačení a trestání zločinu apartheidu

490/1990 Sb.

Účinnost od: 15.07.1976

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o politice zaměstnanosti (č. 122)

131/1976 Sb.

Účinnost od: 11.07.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití

130/1976 Sb.

Účinnost od: 11.07.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právu použitelném pro dopravní nehody

129/1976 Sb.

Účinnost od: 11.07.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních

79/1976 Sb.

Účinnost od: 02.07.1976    Zrušeno: 15.10.1990

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zřízení medaile "Za zásluhy o ochranu hranic Československé socialistické republiky"

76/1976 Sb.

Účinnost od: 02.07.1976    Zrušeno: 15.06.2018

Zákon o ražbě československých dukátů
(Ruší 216/1937 Sb.;Ruší 69/1929 Sb.;Ruší 135/1924 Sb.;Ruší 36/1926 Sb.;Ruší 200/1923 Sb.;Ruší 62/1923 Sb.;Ruší 94/1929 Sb.;Ruší 95/1929 Sb.)

74/1976 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení voleb do Slovenské národní rady a všeobecných voleb do národních výborů ve Slovenské socialistické republice
(Ruší 96/1971 Sb.;Ruší 57/1973 Sb.;Ruší 77/1973 Sb.;Ruší 100/1973 Sb.;Ruší 116/1973 Sb.;Ruší 153/1973 Sb.;Ruší 24/1974 Sb.;Ruší 32/1974 Sb.;Ruší 55/1974 Sb.;Ruší 56/1974 Sb.;Ruší 127/1974 Sb.;Ruší 8/1975 Sb.;Ruší 15/1975 Sb.;Ruší 16/1975 Sb.;Ruší 38/1975 Sb.;Ruší 39/1975 Sb.;Ruší 89/1975 Sb.;Ruší 2/1976 Sb.)

73/1976 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
(Ruší 2/1974 Sb.;Ruší 23/1974 Sb.;Ruší 46/1974 Sb.;Ruší 70/1974 Sb.;Ruší 71/1974 Sb.;Ruší 98/1974 Sb.;Ruší 99/1974 Sb.;Ruší 4/1975 Sb.;Ruší 13/1975 Sb.;Ruší 23/1975 Sb.;Ruší 46/1975 Sb.;Ruší 87/1975 Sb.;Ruší 88/1975 Sb.;Ruší 102/1975 Sb.;Ruší 109/1975 Sb.;Ruší 124/1975 Sb.;Ruší 1/1976 Sb.;Ruší 94/1971 Sb.;Ruší 29/1972 Sb.;Ruší 55/1972 Sb.;Ruší 60/1972 Sb.;Ruší 87/1972 Sb.;Ruší 2/1973 Sb.;Ruší 5/1973 Sb.;Ruší 15/1973 Sb.;Ruší 19/1973 Sb.;Ruší 28/1973 Sb.;Ruší 29/1973 Sb.;Ruší 38/1973 Sb.;Ruší 40/1973 Sb.;Ruší 76/1973 Sb.;Ruší 87/1973 Sb.;Ruší 114/1973 Sb.;Ruší 115/1973 Sb.;Ruší 141/1973 Sb.;Ruší 149/1973 Sb.;Ruší 150/1973 Sb.;Ruší 151/1973 Sb.;Ruší 152/1973 Sb.)

72/1976 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
(Ruší 92/1971 Sb.;Ruší 14/1972 Sb.;Ruší 39/1972 Sb.;Ruší 68/1972 Sb.;Ruší 78/1972 Sb.;Ruší 79/1972 Sb.;Ruší 18/1973 Sb.;Ruší 75/1973 Sb.;Ruší 164/1973 Sb.;Ruší 1/1974 Sb.;Ruší 105/1974 Sb.;Ruší 24/1975 Sb.;Ruší 37/1975 Sb.;Ruší 58/1975 Sb.;Ruší 79/1975 Sb.;Ruší 101/1975 Sb.)

71/1976 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na léta 1976 - 1980 (zákon o šestém pětiletém plánu)

70/1976 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976    Účinnost do: 01.01.1981

Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1976 - 1980

69/1976 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976    Účinnost do: 01.01.1981

Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1976 až 1980 (zákon o šestém pětiletém plánu)

67/1976 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976

Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se pověřují národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy

66/1976 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodohospodářích

65/1976 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 67/1972 Sb., o místním poplatku ze psů
(Mění 67/1972 Sb.)

63/1976 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archivních dokumentů a upravují některé podrobnooti o postupu při vyřazování (skartaci) písemností

62/1976 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují některé podrobnosti o zřizování, zrušování a organizaci podnikových archivů
(Ruší 22/1973 Sb.)

61/1976 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976    Zrušeno: 01.07.1986

Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví zásady školení pracovníků o požární ochraně

60/1976 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976    Zrušeno: 01.07.1986

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se vydávají zásady školení pracovníků o požární ochraně

56/1976 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví příslušnost obvodních soudů v Praze v dopravních trestních věcech
(Ruší 18/1966 Sb.)

52/1976 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976    Zrušeno: 15.10.1990

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o udělování čestných titulů "zasloužilý vynálezce" a "zasloužilý zlepšovatel"

42/1976 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodohospodářích

36/1976 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976    Zrušeno: 01.04.1984

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

35/1976 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976    Zrušeno: 01.04.1984

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

21/1976/4 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1976/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1976/4 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1976/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1976    Zrušeno: 01.01.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

121/1976 Sb.

Účinnost od: 25.06.1976    Zrušeno: 15.09.1999

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou

68/1976 Sb.

Účinnost od: 24.06.1976    Zrušeno: 01.07.1979

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 4/1972 Sb., o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů zboží v turistickém styku
(Mění 4/1972 Sb.)

64/1976 Sb.

Účinnost od: 24.06.1976    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Malé Karpaty

13/1976/13 Sb.

Účinnost od: 24.06.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 42/1968/4 Sb.)

13/1976/12 Sb.

Účinnost od: 24.06.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1976/1 Sb.

Účinnost od: 24.06.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

115/1976 Sb.

Účinnost od: 16.06.1976    Zrušeno: 26.06.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku v oboru námořní a letecké dopravy

108/1976 Sb.

Účinnost od: 02.06.1976    Zrušeno: 29.07.2010

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

15/1977/8 Sb.

Účinnost od: 01.06.1976    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

55/1976 Sb.

Účinnost od: 01.06.1976    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Federálního statistického úřadu o rodném čísle

54/1976 Sb.

Účinnost od: 01.06.1976    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých změnách vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/1964 Sb.)

31/1976 Sb.

Účinnost od: 01.06.1976    Zrušeno: 01.01.1982

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se pro použití souhrnných cen mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb
(Mění 163/1973 Sb.)

8/1976/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1976    Zrušeno: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1975/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1976/10 Sb.

Účinnost od: 31.05.1976    Zrušeno: 01.04.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

53/1976 Sb.

Účinnost od: 28.05.1976    Účinnost do: 01.01.1978

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby v roce 1977

105/1976 Sb.

Účinnost od: 23.05.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví

112/1976 Sb.

Účinnost od: 19.05.1976    Zrušeno: 01.02.1990

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti pro držitele služebních pasů

10/1976/2 Sb.

Účinnost od: 14.05.1976    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

104/1976 Sb.

Účinnost od: 06.05.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán

47/1976 Sb.

Účinnost od: 03.05.1976

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Janka Krále

46/1976 Sb.

Účinnost od: 03.05.1976    Zrušeno: 01.09.1980

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

45/1976 Sb.

Účinnost od: 03.05.1976

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

44/1976 Sb.

Účinnost od: 03.05.1976    Zrušeno: 15.04.1991

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

32/1976 Sb.

Účinnost od: 01.05.1976    Zrušeno: 01.08.1977

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o vědeckotechnických pracovnících v centrálně řízených organizacích výzkumné a vývojové základny

13/1976/6 Sb.

Účinnost od: 01.05.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1976/5 Sb.

Účinnost od: 01.05.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1977 Sb.

Účinnost od: 29.04.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou

18/1977 Sb.

Účinnost od: 29.04.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky

106/1976 Sb.

Účinnost od: 29.04.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky

41/1976 Sb.

Účinnost od: 23.04.1976    Zrušeno: 20.03.1989

Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku 5 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
(Mění 39/1959 Sb.)

38/1976 Sb.

Účinnost od: 23.04.1976    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování dovolené na zotavenou některým pracovníkům v souvislosti s jejich pobytem v cizině

37/1976 Sb.

Účinnost od: 20.04.1976    Zrušeno: 01.01.1990

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 100/1975 Sb. ČR vydání SR vydání)

6/1976/3 Sb.

Účinnost od: 20.04.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1976/5 Sb.

Účinnost od: 12.04.1976    Zrušeno: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1977/4 Sb.

Účinnost od: 01.04.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

23/1976 Sb.

Účinnost od: 01.04.1976    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály

22/1976 Sb.

Účinnost od: 01.04.1976    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké hmoty

8/1976 Sb.

Účinnost od: 01.04.1976    Zrušeno: 01.04.1983

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
(Mění 48/1964 Sb.)

7/1976 Sb.

Účinnost od: 01.04.1976    Zrušeno: 01.04.1983

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
(Mění 48/1964 Sb.)

4/1976 Sb.

Účinnost od: 01.04.1976    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb.
(Mění 132/1964 Sb.)

3/1976 Sb.

Účinnost od: 01.04.1976    Zrušeno: 29.06.1993

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodnění za poškození zdraví nebo smrt v souvislosti s pomocí poskytnutou Sboru národní bezpečnosti

19/1976/7 Sb.

Účinnost od: 01.04.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1976/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1976/4 Sb.

Účinnost od: 01.04.1976    Zrušeno: 01.10.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

30/1976 Sb.

Účinnost od: 29.03.1976    Zrušeno: 01.10.1987

Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o zavedení doplňků k Československému lékopisu - třetímu vydání ve Slovenské socialistické republice

29/1976 Sb.

Účinnost od: 29.03.1976    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury o závěrečných učňovských zkouškách
(Mění 111/1965 Sb.)

25/1976 Sb.

Účinnost od: 29.03.1976    Zrušeno: 21.04.1988

Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 2/1969 Sb.)

120/1976 Sb.

Účinnost od: 23.03.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech

113/1976 Sb.

Účinnost od: 15.03.1976    Zrušeno: 15.03.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky, o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky o ukončení platnosti ustanovení obchodní smlouvy ze dne 17. ledna 1931, vztahující se k obchodu a Likvidačnímu protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky
(Ruší 54/1947 Sb.;Ruší 152/1947 Sb.)

24/1976 Sb.

Účinnost od: 15.03.1976    Zrušeno: 01.10.1987

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zavedení doplňků k Československému lékopisu - třetímu vydání v České socialistické republice
(Mění 82/1969 Sb.)

18/1976 Sb.

Účinnost od: 15.03.1976    Zrušeno: 01.09.1980

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb. o vysokých školách, ve znění zákona č. 163/1969 Sb.
(Mění 19/1966 Sb.)

17/1976 Sb.

Účinnost od: 15.03.1976    Zrušeno: 01.12.1999

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o obraně Československé socialistické republiky, zákon o působnosti federálních ministerstev a zákon o branné výchově
(Mění 133/1970 Sb.;Mění 40/1961 Sb.;Mění 73/1973 Sb.)

16/1976 Sb.

Účinnost od: 15.03.1976    Zrušeno: 15.04.1991

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Kanceláři presidenta Československé socialistické republiky
(Ruší 176/1968 Sb.;Ruší 129/1970 Sb.)

3/1976/6 Sb.

Účinnost od: 15.03.1976    Zrušeno: 30.01.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1976/3 Sb.

Účinnost od: 15.03.1976    Zrušeno: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1976 Sb.

Účinnost od: 14.03.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o změně průběhu státních hranic a o některých dalších otázkách souvisejících s výstavbou a provozem polské přehrady na Dunajci

1/1977/3 Sb.

Účinnost od: 01.03.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1976 Sb.

Účinnost od: 01.03.1976    Zrušeno: 01.06.1987

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách, ve znění vyhlášek č. 11/1968 Sb. a č. 143/1969 Sb.
(Mění 111/1965 Sb.)

10/1976 Sb.

Účinnost od: 01.03.1976

Vyhláška rady Západočeského krajského výboru v Plzni, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy

9/1976 Sb.

Účinnost od: 01.03.1976    Zrušeno: 01.01.1978

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů
(Mění 17/1961 Sb. část šestá)

21/1976/5 Sb.

Účinnost od: 01.03.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1976/3 Sb.

Účinnost od: 01.03.1976    Zrušeno: 01.11.1986

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

2/1976/5 Sb.

Účinnost od: 01.03.1976    Zrušeno: 01.06.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1976/2 Sb.

Účinnost od: 24.02.1976    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1976 Sb.

Účinnost od: 23.02.1976    Zrušeno: 01.09.1980

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o úpravě studia studentek vysokých škol z důvodů podpory v mateřství

11/1976 Sb.

Účinnost od: 23.02.1976    Zrušeno: 01.10.1995

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o evidenci vnitrozemských plavidel

2/1976/4 Sb.

Účinnost od: 23.02.1976    Zrušeno: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

119/1976 Sb.

Účinnost od: 13.02.1976    Účinnost do: 29.06.1991

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci

1/1976 Sb.

Účinnost od: 09.02.1976    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 69 (Jindřichův Hradec)

49/1976 Sb.

Účinnost od: 04.02.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě

34/1976 Sb.

Účinnost od: 03.02.1976    Zrušeno: 01.06.1990

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou o kriminalistické spolupráci na řekách Dunaji, Moravě a Dyji

11/1977/3 Sb.

Účinnost od: 01.02.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1976/3 Sb.

Účinnost od: 01.02.1976    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1976/9 Sb.

Účinnost od: 01.02.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 51/1968/5 Sb.)

3/1976/5 Sb.

Účinnost od: 01.02.1976    Zrušeno: 01.09.1980

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1976/2 Sb.

Účinnost od: 01.02.1976    Zrušeno: 01.09.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

39/1975/1 Sb.

Účinnost od: 01.02.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

37/1975/3 Sb.

Účinnost od: 01.02.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1977 Sb.

Účinnost od: 27.01.1976    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou
(Ruší 191/1968 Sb.)

2/1976 Sb.

Účinnost od: 23.01.1976    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 25 - Zakamenné

81/1976 Sb.

Účinnost od: 20.01.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o sjednání dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Japonska

80/1976 Sb.

Účinnost od: 15.01.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě

13/1976 Sb.

Účinnost od: 14.01.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení

17/1987/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1979/11 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Účinnost do: 01.01.1981

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

2/1978/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.10.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1977/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1977/27 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Účinnost do: 01.01.1981

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

51/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.10.1988

Zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte (úplné znění zákona o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

6/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 06.07.1989

Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)
(Mění 12/1969 Sb.)

23/1976/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

23/1976/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

21/1976/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1976/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Účinnost do: 01.01.1981

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

12/1976/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Účinnost do: 01.01.1981

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

12/1976/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Účinnost do: 01.01.1977

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

11/1976/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 44/1967/2 Sb.)

8/1976/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

6/1976/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1976/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1976/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1976/12 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Účinnost do: 01.01.1977

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

4/1976/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

2/1976/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

2/1976/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 15/1965/1 Sb.)

180/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů
(Mění 36/1972 Sb.)

179/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1978

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 173/1973 Sb., o výkupu dříví z lesa
(Mění 173/1973 Sb.)

178/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád
(Mění 13/1974 Sb.)

177/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1983

Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Telefonní řád

176/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1983

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška č. 176/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
(Mění 176/1973 Sb.)

175/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona
(Ruší 65/1962 Sb.;Ruší 76/1961 Sb.;Ruší 168/1959 Ú.l.)

168/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o postupu při nabývání archivních dokumentů státem

167/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o postupu při posuzování archivních dokumentů jako kulturních památek a způsob zajišťování zvýšené ochrany archivních dokumentů jako kulturních památek a národních kulturních památek

166/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o stahování, odprodeji a přejímání vepřových kůží

165/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 30.04.1992

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a jejich výrobců

162/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Slovenskou státní pojišťovnou
(Ruší 184/1969 Sb.;Ruší 16/1971 Sb.)

161/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou
(Ruší 166/1969 Sb.;Ruší 141/1970 Sb.)

160/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.07.1988

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o smírčím řízení v jednotných zemědělských družstvech

159/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.07.1988

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o spolupráci v zemědělství a jejích formách

158/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška předsedy Státní banky československé o poskytování úvěru
(Ruší 105/1966 Sb.)

157/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1981

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce
(Ruší 165/1971 Sb.;Ruší 158/1970 Sb.;Ruší 201/1968 Sb.)

156/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku
(Ruší 104/1966 Sb.)

155/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1981

Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb
(Ruší 7/1972 Sb.;Ruší 162/1971 Sb.)

154/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy
(Ruší 204/1964 Sb.)

153/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1981

Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky
(Ruší 141/1971 Sb.)

152/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1981

Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
(Ruší 140/1971 Sb.)

151/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1981

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací
(Ruší 139/1971 Sb.)

149/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o archivnictví
(Ruší 29/1954 Sb.)

148/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1976
(Mění 122/1971 Sb.)

146/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Účinnost do: 01.01.1977

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1976
(Mění 117/1971 Sb.)

144/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon, jímž se doplňuje hospodářský zákoník
(Mění 101/1971 Sb. § 11 odst. 1;Mění 109/1964 Sb.)

142/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1983

Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1976
(Mění 113/1971 Sb.)

140/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1988

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 89/1972 Sb.
(Mění 156/1968 Sb.)

139/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců
(Ruší 199/1959 Ú.l.)

138/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.07.1988

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví
(Ruší 16/1967 Sb.)

137/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.07.1988

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydávají Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev a upravuje postup při vypracování a schvalování stanov družstva, jejich změn a doplňků
(Ruší 169/1964 Sb.;Ruší 170/1964 Sb.;Ruší 26/1965/1 Sb.)

136/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.10.1988

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
(Ruší 107/1964 Sb.)

135/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1984

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
(Ruší 2/1971 Sb.)

134/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.10.1988

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení

133/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.07.1990

Zákon Slovenské národní rady o advokacii
(Ruší 57/1963 Sb.)

132/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.10.1988

Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení
(Ruší 143/1971 Sb.;Mění 131/1970 Sb. položky č. 78 až 81 přílohy;Mění 159/1971 Sb. položky č. 18 až 20 přílohy E;Mění 59/1964 Sb. § 1 až 18, § 20, 22 a 24;Ruší 108/1964 Sb.)

130/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.10.1988

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
(Ruší 22/1968/3 Sb.)

129/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.10.1988

Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
(Ruší 131/1971 Sb.;Mění 146/1971 Sb. položka č. 53 přílohy A a položky č. 20, 21 a 22 přílohy D;Mění 59/1964 Sb. § 1 až 18, § 20, § 22 a § 24;Ruší 108/1964 Sb.;Ruší 78/1968 Sb.)

128/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
(Ruší 108/1971 Sb.;Ruší 109/1971 Sb.;Ruší 94/1968 Sb.;Mění 104/1964 Sb.;Mění 21/1965 Sb. pokud upravuje důchodové zabezpečení těchto občanů a nároky na podporu při narození dítěte a přídavky na děti občanů poskytujících služby na základě povolení národního výboru;Mění 74/1970 Sb. pokud upravuje nároky ze sociálního zabezpečení;Ruší 102/1964 Sb.;Ruší 105/1964 Sb.;Ruší 195/1964 Sb.;Ruší 100/1972 Sb.;Ruší 91/1968 Sb.;Ruší 93/1968 Sb.;Ruší 179/1968 Sb.;Ruší 181/1968 Sb.;Ruší 75/1970 Sb.;Ruší 77/1970 Sb.)

127/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.02.1983

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a federálního ministerstva financí o nadstandardním vybavení bytů

125/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.07.1980

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o provádění zahraničně obchodní činnosti pro zahraniční podniky
(Ruší 136/1968 Sb.;Ruší 165/1969 Sb.)

123/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 24.06.1991

Zákon o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby
(Ruší 50/1955 Sb.)

122/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.07.1988

Zákon o zemědělském družstevnictví
(Ruší 2/1972 Sb.;Ruší 47/1968 Sb.;Ruší 49/1959 Sb.)

121/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o sociálním zabezpečení
(Ruší 5/1972 Sb.;Mění 103/1964 Sb.;Mění 161/1968 Sb. čl. 1;Mění 161/1969 Sb. pokud upravuje důchodové zabezpečení (pojištění), a to v § 1 odst. 1 písm. b) slova "a pro nárok na dávky důchodového zabezpečení (pojištění) a jejich výši,";Mění 59/1964 Sb. § 19;Ruší 101/1964 Sb.;Ruší 113/1950 Sb.;Ruší 114/1950 Sb.;Ruší 115/1950 Sb.;Ruší 18/1954 Sb.)

120/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí

119/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 25.03.1991

Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické republice

118/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.07.1990

Zákon České národní rady o advokacii
(Ruší 57/1963 Sb.)

116/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.07.1988

Vyhláška Slovenského báňského úřadu o ohlašování podzemních a povrchových prací orgánům státní báňské správy

113/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
(Mění 143/1965 Sb.)

112/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravují některé podrobnosti o zjišťování průměrného výdělku

111/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
(Ruší 182/1969 Sb.)

110/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
(Ruší 152/1969 Sb.)

103/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1981

Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 10. července 1975 č. 210
(Ruší 3/1971 Sb.)

100/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu
(Ruší 42/1971 Sb.;Ruší 80/1966 Sb.;Ruší 46/1969/1 Sb.)

91/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Účinnost do: 01.01.1981

Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění šestého pětiletého plánu a prováděcích plánů v letech 1976-1980, schválené usnesením vlády ČSSR č. 209 ze dne 10. července 1975

90/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.07.1984

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
(Ruší 32/1972 Sb.;Ruší 64/1972 Sb.)

39/1975/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

39/1975/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

38/1975/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

37/1975/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

37/1975/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

37/1975/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

36/1975/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

36/1975/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

35/1975/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

35/1975/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

35/1975/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1975/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.01.2001

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1975/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1975/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976    Zrušeno: 01.07.1998

Směrnice Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 3/1975 pro stavby na poddolovaném území

33/1975/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1975/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

30/1975/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1975/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1975/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1975/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1975/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1975/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

23/1975/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Zavřít
MENU