Sbírka předpisů 1969 - podle účinnosti

18/1970/2 Sb.

Účinnost od: 30.12.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

185/1969 Sb.

Účinnost od: 30.12.1969    Zrušeno: 01.09.1991

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 156/1969 Sb. českého vydání, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců
(Mění 156/1969 Sb. ČR vydání)

177/1969 Sb.

Účinnost od: 30.12.1969    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1970

167/1969 Sb.

Účinnost od: 23.12.1969    Zrušeno: 10.02.1972

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
(Mění 87/1964 Sb.)

165/1969 Sb.

Účinnost od: 23.12.1969    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 136/1968 Sb., o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu
(Mění 136/1968 Sb.)

164/1969 Sb.

Účinnost od: 23.12.1969    Zrušeno: 01.07.1980

Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 121/1968 Sb., o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
(Mění 121/1968 Sb.)

163/1969 Sb.

Účinnost od: 23.12.1969    Zrušeno: 01.09.1980

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách
(Mění 19/1966 Sb.)

162/1969 Sb.

Účinnost od: 23.12.1969    Zrušeno: 15.10.1990

Zákon o vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice

161/1969 Sb.

Účinnost od: 23.12.1969

Zákon o některých důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině

159/1969 Sb.

Účinnost od: 23.12.1969    Zrušeno: 01.01.1994

Vládní nařízení České socialistické republiky o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl
(Ruší 2/1966 Sb.;Ruší 3/1966 Sb.;Ruší 4/1966 Sb.)

146/1969 Sb.

Účinnost od: 23.12.1969    Zrušeno: 11.05.1970

Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd
(Mění 74/1963 Sb.)

145/1969 Sb.

Účinnost od: 23.12.1969    Zrušeno: 01.01.1993

Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady

46/1969/1 Sb.

Účinnost od: 23.12.1969    Zrušeno: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

143/1969 Sb.

Účinnost od: 17.12.1969    Zrušeno: 01.06.1987

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách
(Mění 111/1965 Sb.)

142/1969 Sb.

Účinnost od: 17.12.1969    Zrušeno: 01.01.1974

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa
(Mění 89/1965 Sb.)

140/1969 Sb.

Účinnost od: 17.12.1969    Zrušeno: 01.10.1976

Vyhláška ministra výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti Slovenské socialistické republiky

135/1969 Sb.

Účinnost od: 10.12.1969    Zrušeno: 01.10.1973

Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 154/1959 Ú. l. Státního výboru pro výstavbu ze dne 14. července 1959 o soutěžním řádu pro soutěže na konceptní projektová řešení

134/1969 Sb.

Účinnost od: 10.12.1969    Zrušeno: 01.10.1976

Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se u některých staveb přenáší působnost stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky

133/1969 Sb.

Účinnost od: 10.12.1969    Zrušeno: 01.01.1972

Zákon, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
(Mění 131/1968 Sb. § 4 a 5;Mění 159/1968 Sb. § 5 odst. 1)

42/1969/9 Sb.

Účinnost od: 03.12.1969

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

127/1969 Sb.

Účinnost od: 01.12.1969    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

46/1969/3 Sb.

Účinnost od: 01.12.1969    Zrušeno: 01.04.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1970/14 Sb.

Účinnost od: 30.11.1969

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

126/1969 Sb.

Účinnost od: 18.11.1969    Zrušeno: 01.09.1971

Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
(Mění 44/1966 Sb.)

42/1969/4 Sb.

Účinnost od: 18.11.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

42/1969/3 Sb.

Účinnost od: 18.11.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

118/1969 Sb.

Účinnost od: 14.11.1969

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

124/1969 Sb.

Účinnost od: 10.11.1969    Zrušeno: 01.01.1993

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky
(Mění 39/1969 Sb.)

123/1969 Sb.

Účinnost od: 01.11.1969    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady

121/1969 Sb.

Účinnost od: 01.11.1969    Zrušeno: 01.12.1970

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů

120/1969 Sb.

Účinnost od: 01.11.1969    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského cenového úřadu, jíž se mění vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu
(Mění 60/1964 Sb.)

119/1969 Sb.

Účinnost od: 30.10.1969    Zrušeno: 01.04.1979

Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. v. (Ú. e.), kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech

39/1969/2 Sb.

Účinnost od: 30.10.1969    Zrušeno: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

161/1970 Sb.

Účinnost od: 20.10.1969

Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě

117/1969 Sb.

Účinnost od: 15.10.1969

Ústavní zákon o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
(Mění 143/1968 Sb. čl. 148;Ruší 112/1967 Sb.;Ruší 83/1968 Sb.)

116/1969 Sb.

Účinnost od: 09.10.1969    Zrušeno: 01.10.1987

Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání - v Slovenské socialistické republice

115/1969 Sb.

Účinnost od: 09.10.1969    Zrušeno: 01.07.1991

Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, kterou se upravuje platnost výjezdních doložek

114/1969 Sb.

Účinnost od: 09.10.1969    Zrušeno: 01.07.1991

Vládní nařízení, jímž se stanoví, v kterých případech může být vydání cestovního dokladu odepřeno

112/1969 Sb.

Účinnost od: 06.10.1969

Vyhláška Federálního výboru pro dopravu, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva dopravy č. 211/1964 Sb., o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek
(Ruší 211/1964 Sb.)

111/1969 Sb.

Účinnost od: 06.10.1969    Zrušeno: 01.01.1971

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o obecném devizovém povolení pro organizace oprávněné k zahraničně obchodní činnosti
(Ruší 62/1957 Ú.l.)

109/1969 Sb.

Účinnost od: 06.10.1969    Zrušeno: 01.04.1979

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnejší předpisy o občanských průkazech

36/1969/1 Sb.

Účinnost od: 06.10.1969    Zrušeno: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1970/11 Sb.

Účinnost od: 03.10.1969

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

38/1970/7 Sb.

Účinnost od: 01.10.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1970/5 Sb.

Účinnost od: 01.10.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

113/1969 Sb.

Účinnost od: 01.10.1969    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

50/1969/9 Sb.

Účinnost od: 01.10.1969    Zrušeno: 01.02.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

36/1969/5 Sb.

Účinnost od: 01.10.1969    Zrušeno: 01.07.1987

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

129/1969 Sb.

Účinnost od: 16.09.1969

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o nákladové značce

128/1969 Sb.

Účinnost od: 16.09.1969    Zrušeno: 30.05.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemných bezvízových cestách občanů Československé socialistické republiky a občanů Svazu sovětských socialistických republik
(Ruší 124/1965 Sb.)

125/1969 Sb.

Účinnost od: 02.09.1969

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
(Ruší 49/1965 Sb.)

21/1970/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

108/1969 Sb.

Účinnost od: 01.09.1969    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

106/1969 Sb.

Účinnost od: 01.09.1969    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady

105/1969 Sb.

Účinnost od: 01.09.1969    Zrušeno: 01.01.1994

Vyhláška Českého cenového úřadu, jíž se mění vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu
(Mění 60/1964 Sb.)

104/1969 Sb.

Účinnost od: 01.09.1969    Zrušeno: 01.09.1978

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o zřizování gymnasií, jejich organizaci a studiu na nich

103/1969 Sb.

Účinnost od: 01.09.1969    Zrušeno: 01.09.1978

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci gymnasií a studia na nich

102/1969 Sb.

Účinnost od: 01.09.1969    Zrušeno: 01.10.1987

Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků

81/1969 Sb.

Účinnost od: 01.09.1969    Zrušeno: 01.07.1987

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků

80/1969 Sb.

Účinnost od: 01.09.1969    Zrušeno: 01.09.1971

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
(Mění 44/1966 Sb.)

49/1969 Sb.

Účinnost od: 01.09.1969    Zrušeno: 01.09.1970

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
(Mění 84/1965 Sb.)

25/1969 Sb.

Účinnost od: 01.09.1969    Zrušeno: 01.09.1970

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
(Mění 84/1965 Sb.)

42/1969/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

42/1969/6 Sb.

Účinnost od: 01.09.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

40/1969/6 Sb.

Účinnost od: 01.09.1969    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

40/1969/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1969    Zrušeno: 01.02.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

36/1969/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

30/1969/6 Sb.

Účinnost od: 01.09.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

107/1969 Sb.

Účinnost od: 27.08.1969    Účinnost do: 01.01.1970

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se ministr spravedlnosti zmocňuje k přechodnému přemisťování soudců

101/1969 Sb.

Účinnost od: 27.08.1969

Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí Slovenského národního povstání

100/1969 Sb.

Účinnost od: 27.08.1969

Vládní nařízení České socialistické republiky o zřízení farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a o změnách v organizaci Vysoké školy chemickotechnologické v Praze

99/1969 Sb.

Účinnost od: 22.08.1969    Účinnost do: 01.01.1970

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku
(Mění 126/1968 Sb. § 2 odst. 3;Mění 81/1966 Sb. § 8 odst. 3)

32/1969/3 Sb.

Účinnost od: 14.08.1969    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

98/1969 Sb.

Účinnost od: 01.08.1969    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

50/1969/8 Sb.

Účinnost od: 01.08.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

30/1969/11 Sb.

Účinnost od: 01.08.1969    Zrušeno: 01.07.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1989/4 Sb.

Účinnost od: 31.07.1969

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

89/1969 Sb.

Účinnost od: 28.07.1969    Zrušeno: 01.01.1974

Vyhláška Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 47/1967 Sb., o cenách
(Mění 47/1967 Sb.)

88/1969 Sb.

Účinnost od: 28.07.1969    Zrušeno: 01.01.1993

Zákonné opatření předsednictva Slovenské národní rady o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel
(Mění 159/1968 Sb.)

87/1969 Sb.

Účinnost od: 28.07.1969    Zrušeno: 28.05.1975

Zákon Slovenské národní rady o Státní ceně Slovenské socialistické republiky

86/1969 Sb.

Účinnost od: 28.07.1969    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1969

30/1969/9 Sb.

Účinnost od: 25.07.1969    Zrušeno: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

30/1969/5 Sb.

Účinnost od: 25.07.1969    Zrušeno: 01.01.1999

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

83/1969 Sb.

Účinnost od: 21.07.1969

Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně

82/1969 Sb.

Účinnost od: 21.07.1969    Zrušeno: 01.10.1987

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání v České socialistické republice

79/1969 Sb.

Účinnost od: 21.07.1969    Zrušeno: 01.01.1993

Vládní nařízení Slovenské socialistické republiky o změnách v organizaci vysokých škol

78/1969 Sb.

Účinnost od: 21.07.1969    Zrušeno: 01.01.1983

Zákonné opatření předsednictva České národní rady o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel
(Mění 159/1968 Sb.)

76/1969 Sb.

Účinnost od: 21.07.1969    Účinnost do: 01.01.1970

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969

75/1969 Sb.

Účinnost od: 21.07.1969    Účinnost do: 01.01.1970

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1969
(Mění 158/1968 Sb. § 1 a příloha č. 1)

30/1969/2 Sb.

Účinnost od: 02.07.1969    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

51/1970 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969    Zrušeno: 04.12.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu

50/1970 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969    Zrušeno: 04.12.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu

30/1970/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1970/4 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

74/1969 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969    Zrušeno: 01.01.1974

Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách
(Mění 47/1967 Sb. § 32, § 42 odst. 3 a 5, § 43, odst. 1 a § 46 odst. 3)

73/1969 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969    Zrušeno: 01.03.1971

Vládní nařízení Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
(Ruší 60/1966 Sb.)

72/1969 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o některých opatřeních v organizaci a působnosti národních výborů v Slovenské socialistické republice

71/1969 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969    Zrušeno: 01.01.1971

Zákon Slovenské národní rady o územním členění Slovenské socialistické republiky
(Mění 36/1960 Sb. § 2 odst. 2, § 3 č. 8 až 10, § 11, § 12, § 13)

68/1969 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

67/1969 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969    Zrušeno: 01.09.1979

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů
(Mění 84/1965 Sb. § 4 až 18 a § 19 odst. 2)

66/1969 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969    Zrušeno: 10.04.1990

Vyhláška federálního výboru pro ceny o změně váhových skupin jatečných prasat

61/1969 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969    Zrušeno: 01.09.1979

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů
(Mění 84/1965 Sb. § 4 až 18 a § 19 odst. 2)

59/1969 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969    Zrušeno: 01.12.1999

Zákon o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání
(Mění 76/1959 Sb.)

58/1969 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969    Zrušeno: 15.05.1998

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem
(Mění 141/1961 Sb. § 371 až 374;Mění 40/1964 Sb. § 426;Mění 82/1968 Sb. § 46 odst. 2)

57/1969 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, jímž se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb.
(Mění 100/1960 Sb.;Mění 81/1968 Sb.)

41/1969 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969    Zrušeno: 01.01.1972

Zákon České národní rady o městě Plzni
(Mění 121/1962 Sb.;Mění 36/1960 Sb.;Mění 69/1967 Sb. § 12 odst. 2, § 13 odst. 1 písm. d) a odst. 2, § 26 odst. 4 a odst. 5 předposlední věty, pokud se týkají národních výborů působících v městě Plzni;Mění 70/1965 Sb.)

40/1969 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969    Zrušeno: 01.01.1972

Zákon České národní rady o městě Ostravě
(Mění 121/1962 Sb.;Mění 36/1960 Sb.;Mění 69/1967 Sb. § 12 odst. 2, § 13 odst. 1 písm. d) a odst. 2, § 26 odst. 4 a odst. 5 předposlední věty, pokud se týkají národních výborů působících v městě Ostravě;Mění 70/1965 Sb.)

50/1969/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969    Zrušeno: 30.05.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

42/1969/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

40/1969/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969    Zrušeno: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

39/1969/4 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1969/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1969/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969    Zrušeno: 01.07.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1969/13 Sb.

Účinnost od: 01.07.1969    Zrušeno: 01.09.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

70/1969 Sb.

Účinnost od: 30.06.1969    Zrušeno: 01.01.1971

Zákon Slovenské národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě Slovenské socialistické republiky
(Mění 207/1968 Sb. § 12;Mění 70/1967 Sb. část třetí;Ruší 78/1967 Sb.)

69/1969 Sb.

Účinnost od: 30.06.1969    Zrušeno: 28.05.1975

Zákon Slovenské národní rady o státním svátku Slovenské socialistické republiky

65/1969 Sb.

Účinnost od: 30.06.1969

Vládní nařízení Československé socialistické republiky o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných náhrad škod podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci

25/1969/9 Sb.

Účinnost od: 30.06.1969    Zrušeno: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1969/18 Sb.

Účinnost od: 30.06.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1969/1 Sb.

Účinnost od: 27.06.1969    Zrušeno: 14.06.1986

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

62/1969 Sb.

Účinnost od: 23.06.1969    Zrušeno: 01.01.1985

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 17/1969 Sb. ČR vydání;Mění 46/1969 Sb. SR vydání)

95/1969 Sb.

Účinnost od: 17.06.1969

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotných mezinárodních ustanoveních týkajících se výstroje motorových vozidel (Předpisy č. 4, 6, 7 a 8)

56/1969 Sb.

Účinnost od: 16.06.1969    Zrušeno: 01.04.1989

Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
(Ruší 183/1964 Sb.;Ruší 51/1967 Sb.;Ruší 44/1968 Sb.)

55/1969 Sb.

Účinnost od: 10.06.1969    Zrušeno: 14.06.1971

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
(Mění 146/1965 Sb.)

54/1969 Sb.

Účinnost od: 10.06.1969    Zrušeno: 14.06.1971

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
(Mění 146/1965 Sb.)

507/1990 Sb.

Účinnost od: 07.06.1969

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o minimálním věku pro práci pod zemí v dolech (č.123)

85/1969 Sb.

Účinnost od: 01.06.1969    Zrušeno: 01.10.1972

Vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv a elektrické energie

51/1969 Sb.

Účinnost od: 01.06.1969    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

47/1969 Sb.

Účinnost od: 01.06.1969    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška Slovenského cenového úřadu a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí

43/1969 Sb.

Účinnost od: 01.06.1969    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška Českého cenového úřadu a ministerstva financí České socialistické republiky o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí
(Ruší 73/1964 Sb.)

34/1969/6 Sb.

Účinnost od: 01.06.1969    Zrušeno: 01.02.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1969/4 Sb.

Účinnost od: 01.06.1969    Zrušeno: 15.07.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1969/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1969/6 Sb.

Účinnost od: 01.06.1969    Zrušeno: 03.06.1994

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1969/16 Sb.

Účinnost od: 01.06.1969    Zrušeno: 01.04.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

52/1969 Sb.

Účinnost od: 25.05.1969

Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii

25/1969/3 Sb.

Účinnost od: 22.05.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

46/1969 Sb.

Účinnost od: 21.05.1969    Zrušeno: 01.01.1975

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy

45/1969 Sb.

Účinnost od: 21.05.1969    Zrušeno: 01.01.1975

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy

96/1969 Sb.

Účinnost od: 15.05.1969

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o mezinárodní silniční dopravě

39/1969 Sb.

Účinnost od: 08.05.1969    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky
(Mění 194/1949 Sb. § 3 odst. 2 a § 11)

94/1969 Sb.

Účinnost od: 07.05.1969    Zrušeno: 28.05.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou
(Ruší 130/1949 Sb.)

50/1969 Sb.

Účinnost od: 01.05.1969    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

38/1969 Sb.

Účinnost od: 01.05.1969    Zrušeno: 01.05.1970

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce

30/1969/10 Sb.

Účinnost od: 01.05.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1969/8 Sb.

Účinnost od: 01.05.1969    Zrušeno: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1969/17 Sb.

Účinnost od: 01.05.1969    Zrušeno: 01.01.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

91/1969 Sb.

Účinnost od: 30.04.1969    Zrušeno: 06.10.1992

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou
(Ruší 178/1949 Sb.)

36/1969 Sb.

Účinnost od: 25.04.1969    Zrušeno: 18.05.1990

Vládní nařízení České socialistické republiky, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu

35/1969 Sb.

Účinnost od: 25.04.1969

Vládní nařízení České socialistické republiky o zřízení právnické fakulty na Universitě J. E. Purkyně v Brně a fakulty technologické na Vysokém učení technickém v Brně

32/1969/5 Sb.

Účinnost od: 25.04.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1969 Sb.

Účinnost od: 15.04.1969    Zrušeno: 29.12.1975

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy

27/1969 Sb.

Účinnost od: 15.04.1969    Zrušeno: 22.02.1971

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 159/1968 Sb., o důchodové dani

26/1969 Sb.

Účinnost od: 15.04.1969    Zrušeno: 01.01.1977

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
(Mění 137/1968 Sb.)

48/1969 Sb.

Účinnost od: 11.04.1969    Zrušeno: 17.10.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou
(Ruší 212/1949 Sb.)

24/1969 Sb.

Účinnost od: 04.04.1969    Zrušeno: 27.11.1970

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o důchodové dani

30/1969 Sb.

Účinnost od: 01.04.1969    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

23/1969 Sb.

Účinnost od: 01.04.1969    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L., kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady

43/1969/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1969    Zrušeno: 01.02.1984

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1969/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1969/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1969    Zrušeno: 01.03.1980

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1969/20 Sb.

Účinnost od: 01.04.1969    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1969/12 Sb.

Účinnost od: 01.04.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1969/11 Sb.

Účinnost od: 01.04.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1969/4 Sb.

Účinnost od: 01.04.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1969/3 Sb.

Účinnost od: 01.04.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1969/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1969/1 Sb.

Účinnost od: 31.03.1969    Zrušeno: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

30/1969/1 Sb.

Účinnost od: 28.03.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1969 Sb.

Účinnost od: 24.03.1969    Zrušeno: 04.06.1993

Rozhodnutí presidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv
(Ruší 63/1967 Sb.)

44/1969 Sb.

Účinnost od: 20.03.1969    Zrušeno: 13.03.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kanady o letecké dopravě

42/1969 Sb.

Účinnost od: 17.03.1969    Zrušeno: 29.02.2008

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o kulturní spolupráci
(Ruší 32/1959 Sb.)

18/1969 Sb.

Účinnost od: 15.03.1969    Zrušeno: 21.03.1994

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce

17/1969 Sb.

Účinnost od: 15.03.1969    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
(Mění 30/1966 Sb.)

25/1969/4 Sb.

Účinnost od: 14.03.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1969 Sb.

Účinnost od: 07.03.1969    Zrušeno: 29.12.1975

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy

14/1969 Sb.

Účinnost od: 07.03.1969    Zrušeno: 01.01.1977

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
(Mění 137/1968 Sb.)

53/1969 Sb.

Účinnost od: 01.03.1969

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotných ustanoveních týkajících se homologace motorových vozidel z hlediska vnějšího hluku (Předpis č. 9)

22/1969 Sb.

Účinnost od: 01.03.1969    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady

10/1969 Sb.

Účinnost od: 01.03.1969    Zrušeno: 31.12.1992

Ústavní zákon o Radě obrany státu

25/1969/21 Sb.

Účinnost od: 01.03.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

60/1969 Sb.

Účinnost od: 28.02.1969    Zrušeno: 29.06.1987

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě

13/1969/1 Sb.

Účinnost od: 20.02.1969    Zrušeno: 29.12.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1969/3 Sb.

Účinnost od: 19.02.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

114/1970 Sb.

Účinnost od: 18.02.1969

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o pomoci kosmonautům a jejich návratu a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru

131/1969 Sb.

Účinnost od: 13.02.1969

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou

130/1969 Sb.

Účinnost od: 13.02.1969    Zrušeno: 19.04.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou

37/1969 Sb.

Účinnost od: 11.02.1969    Zrušeno: 05.03.1990

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o místech a způsobu překračování státních hranic Československé socialistické republiky vojenskými útvary, příslušníky a občanskými pracovníky sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky a členy jejich rodin, o způsobech kontroly, druzích a vzorech příslušných dokladů

19/1969 Sb.

Účinnost od: 11.02.1969    Zrušeno: 05.03.1990

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o způsobu a podmínkách užívání různých objektů a služeb poskytovaných československou stranou sovětským vojskům dočasně se nacházejícím na území Československé socialistické republiky

38/1970/8 Sb.

Účinnost od: 10.02.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

63/1969 Sb.

Účinnost od: 07.02.1969

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vodohospodářských otázkách na hraničních vodách

20/1969 Sb.

Účinnost od: 07.02.1969    Zrušeno: 05.03.1990

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o poskytování vzájemné právní pomoci ve věcech spojených s dočasným pobytem sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky

58/1970 Sb.

Účinnost od: 03.02.1969

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky

16/1970/2 Sb.

Účinnost od: 01.02.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1969 Sb.

Účinnost od: 01.02.1969    Zrušeno: 01.01.1993

Opatření ministra spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterým se zřizuje Okresní soud ve Svidníku a Státní notářství ve Svidníku

7/1969 Sb.

Účinnost od: 01.02.1969    Zrušeno: 01.01.1971

Zákon České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České socialistické republiky

6/1969 Sb.

Účinnost od: 01.02.1969    Zrušeno: 15.07.1980

Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty
(Ruší 190/1964 Sb.)

5/1969 Sb.

Účinnost od: 01.02.1969    Zrušeno: 01.07.1980

Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 32/1964 Sb., o řízení při dovozu
(Mění 32/1964 Sb.)

4/1969 Sb.

Účinnost od: 01.02.1969    Zrušeno: 01.07.1980

Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 31/1964 Sb., o řízení při vývozu
(Mění 31/1964 Sb.)

34/1969/8 Sb.

Účinnost od: 01.02.1969    Zrušeno: 17.01.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1969/3 Sb.

Účinnost od: 01.02.1969    Zrušeno: 01.07.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1969/6 Sb.

Účinnost od: 01.02.1969    Zrušeno: 01.07.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

177/1968 Sb.

Účinnost od: 01.02.1969    Zrušeno: 01.07.1983

Zákon o věrnostním přídavku horníků
(Ruší 16/1965 Sb.;Ruší 155/1952 Ú.l.;Ruší 21/1952 Sb.)

5/1969/2 Sb.

Účinnost od: 29.01.1969    Zrušeno: 01.09.1980

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1969/2 Sb.

Účinnost od: 22.01.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

97/1969 Sb.

Účinnost od: 21.01.1969

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě

4/1970/7 Sb.

Účinnost od: 15.01.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1969 Sb.

Účinnost od: 15.01.1969    Zrušeno: 06.07.1989

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecných podmínkách pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)

36/1969/2 Sb.

Účinnost od: 15.01.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1969 Sb.

Účinnost od: 08.01.1969    Zrušeno: 01.01.1990

Zákon České národní rady o vyhlašování zákonů České národní rady a jiných obecně závazných právních předpisů České socialistické republiky

2/1969 Sb.

Účinnost od: 08.01.1969

Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
(Mění 1/1967 Sb.;Mění 10/1958 Sb. ruší § 4;Mění 115/1965 Sb. ruší § 1 odst. 2;Ruší 104/1963 Sb.)

1/1969 Sb.

Účinnost od: 08.01.1969    Zrušeno: 01.04.1989

Zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady

95/1974 Sb.

Účinnost od: 04.01.1969

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace

84/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1994

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

33/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím
(Ruší 156/1948 Sb.;Ruší 255/1948 Sb.)

29/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další městský národní výbor v Západoslovenském kraji stavebním úřadem

8/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.07.1980

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o povolování při dovozu a vývozu zboží a při některých dalších činnostech v zahraničním obchodě

50/1969/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1969/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1969/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1969/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1969/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1969/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1969/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

207/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.04.1992

Zákon Slovenské národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky
(Mění 1/1967 Sb. ruší § 5 odst. 3 a 4, § 8 odst. 3, § 10 odst. 1 druhá věta a § 12;Mění 104/1963 Sb. § 3;Ruší 134/1965 Sb.;Ruší 15/1967 Sb.;Ruší 44/1967 Sb.;Ruší 50/1966 Sb.;Ruší 74/1966 Sb.;Ruší 77/1967 Sb.;Ruší 9/1964 Sb.;Ruší 93/1964 Sb.;Ruší 230/1949 Sb.;Ruší 56/1954 Sb.;Ruší 160/1964 Sb.)

206/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství Slovenské socialistické republiky
(Mění 194/1949 Sb. § 3 odst. 2 a § 11)

205/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1990

Zákon Slovenské národní rady o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů Slovenské socialistické republiky
(Ruší 1/1962 Sb.)

204/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 05.04.1989

Zákon Slovenské národní rady o jednacím řádu Slovenské národní rady
(Ruší 123/1968 Sb.;Ruší 124/1964 Sb.;Ruší 48/1965 Sb.)

202/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1971

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů

201/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací
(Ruší 78/1966 Sb.)

200/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 16.01.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích
(Mění 63/1968 Sb. bod 27)

199/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

198/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

197/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady

196/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Technoexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

195/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Koospolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

194/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Strojimportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

193/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Investy, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
(Mění 149/1965 Sb.)

189/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady

188/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

182/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1994

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání

181/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášky č. 93/1968 Sb.
(Mění 105/1964 Sb.)

180/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb. a č. 92/1968 Sb.
(Mění 104/1964 Sb.)

179/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o některých dalších změnách vyhlášky Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 91/1968 Sb.
(Mění 102/1964 Sb.)

178/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
(Mění 91/1958 Sb.)

176/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 15.03.1976

Zákon o Kanceláři presidenta republiky
(Ruší 654/1919 Sb.)

175/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1972

Zákon o městě Brně
(Mění 121/1962 Sb.;Mění 36/1960 Sb.;Mění 36/1964 Sb.;Mění 60/1965 Sb.;Mění 69/1967 Sb. § 12 odst. 2, § 13 odst. 1 písm. d) a odst. 2, § 26 odst. 4 a odst. 5 předposlední věty, pokud se týkají národních výborů působících v městě Brně;Mění 70/1965 Sb.)

174/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
(Mění 67/1960 Sb. § 13 a 14;Ruší 114/1962 Sb.;Ruší 53/1952 Sb.)

173/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.2000

Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
(Mění 59/1965 Sb.)

172/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 22.12.1970

Zákon o federálních výborech

171/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1971

Ústavní zákon o zřízení federálních ministerstev a federálních výborů
(Ruší 48/1955 Sb.;Ruší 101/1960 Sb.)

170/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 31.12.1992

Zákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu

167/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 15.04.1991

Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků

166/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1971

Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti

165/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství
(Mění 194/1949 Sb. § 1, 2, 4 a 9)

164/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969

Zákon, kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů
(Mění 4/1962 Sb.)

163/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1990

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1967 Sb., o Státní spořitelně
(Mění 72/1967 Sb.)

162/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 28.05.1991

Zákon, kterým se mění zákon č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví
(Mění 82/1966 Sb.)

161/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
(Mění 101/1964 Sb.;Mění 103/1964 Sb.)

160/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
(Mění 36/1965 Sb.)

159/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1971

Zákon o důchodové dani
(Mění 8/1968 Sb. § 6;Ruší 113/1966 Sb.;Ruší 118/1966 Sb.;Ruší 17/1968 Sb.)

158/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1972

Zákon o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních

156/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1988

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat
(Mění 154/1961 Sb. § 23 a 24;Mění 48/1963 Sb. celý kromě § 8 odst. 1 věta prvá, odst. 2 až 6 a § 9;Ruší 100/1965 Sb.;Ruší 131/1958 Ú.l.)

152/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se vyhlašuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

150/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1977

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se prodlužuje platnost vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
(Mění 55/1967 Sb.)

149/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1973

Vyhláška Úřadu pro patenty a vynálezy, kterou se mění vyhláška o zastupování cizinců v řízení před Úřadem pro patenty a vynálezy

146/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1980

Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 160/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě

144/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 08.02.1991

Ústavní zákon o postavení národností v Československé socialistické republice
(Mění 100/1960 Sb. čl. 25)

143/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon o československé federaci
(Mění 100/1960 Sb.;Ruší 5/1953 Sb.;Ruší 77/1953 Sb.;Ruší 182/1964 Sb.)

139/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.07.1972

Vyhláška ministerstva dopravy o povinném vybavení některých motorových vozidel bezpečnostními pásy, přerušovaným žlutým světlem a výstražným trojúhelníkem

51/1968/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.04.1978

Oznámení o vydání obecných právních predpisů

51/1968/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

42/1968/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 24.06.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1968/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1969    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Zavřít
MENU