Sbírka předpisů 1946 - podle účinnosti

253/1946 Sb.

Účinnost od: 30.12.1946    Zrušeno: 01.04.1949

Vládní nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu VII

252/1946 Sb.

Účinnost od: 30.12.1946    Zrušeno: 15.05.1948

Zákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků

251/1946 Sb.

Účinnost od: 30.12.1946

Zákon o vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí

250/1946 Sb.

Účinnost od: 30.12.1946

Zákon o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh

247/1946 Sb.

Účinnost od: 30.12.1946

Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
(Mění 105/1945 Sb.)

246/1946 Sb.

Účinnost od: 30.12.1946

Zákon, kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti
(Mění 138/1945 Sb.)

244/1946 Sb.

Účinnost od: 30.12.1946    Zrušeno: 10.08.1949

Zákon o parlamentní kontrolní a úsporné komisi
(Ruší 205/1932 Sb.;Ruší 327/1938 Sb.)

241/1946 Sb.

Účinnost od: 28.12.1946    Zrušeno: 15.03.1950

Vyhláška ministra vnútra o štatúte Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave

240/1946 Sb.

Účinnost od: 28.12.1946

Vyhláška ministra spravedlnosti o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou
(Ruší 9/1929 Sb.)

238/1946 Sb.

Účinnost od: 28.12.1946    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umisťování délesloužících
(Ruší 58/1934 Sb.)

235/1946 Sb.

Účinnost od: 28.12.1946    Zrušeno: 01.01.1949

Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova
(Mění 139/1926 Sb.)

231/1946 Sb.

Účinnost od: 19.12.1946    Zrušeno: 24.04.1947

Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
(Mění 168/1927 Sb.)

228/1946 Sb.

Účinnost od: 19.12.1946    Zrušeno: 01.10.1950

Zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků

54/1947 Sb.

Účinnost od: 15.12.1946    Zrušeno: 15.03.1976

Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5. prosince 1946
(Ruší 90/1934 Sb.)

226/1946 Sb.

Účinnost od: 15.12.1946    Zrušeno: 20.04.1948

Vládní nařízení, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín

225/1946 Sb.

Účinnost od: 14.12.1946    Zrušeno: 01.01.1954

Vyhláška ministra financí o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků

224/1946 Sb.

Účinnost od: 13.12.1946    Zrušeno: 01.06.1951

Vyhláška ministra dopravy o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně

199/1946 Sb.

Účinnost od: 08.12.1946    Zrušeno: 01.01.1951

Zákon o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu

218/1946 Sb.

Účinnost od: 07.12.1946    Zrušeno: 01.08.1950

Vyhláška ministra financí o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových
(Mění 168/1927 Sb.)

217/1946 Sb.

Účinnost od: 07.12.1946

Vládní nařízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky
(Mění 16/1945 Sb.)

216/1946 Sb.

Účinnost od: 06.12.1946    Zrušeno: 21.07.1959

Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách

215/1946 Sb.

Účinnost od: 03.12.1946    Zrušeno: 01.01.1951

Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven

214/1946 Sb.

Účinnost od: 03.12.1946

Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven
(Mění 103/1945 Sb. ČR vydání)

117/1947 Sb.

Účinnost od: 01.12.1946

Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946

75/1947 Sb.

Účinnost od: 30.11.1946

Londýnská dohoda o německých patentech

213/1946 Sb.

Účinnost od: 27.11.1946

Vládní nařízení o zavedení zimního času v období 1946/1947

212/1946 Sb.

Účinnost od: 27.11.1946

Zákon o zimním čase

211/1946 Sb.

Účinnost od: 26.11.1946    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946

210/1946 Sb.

Účinnost od: 26.11.1946

Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947

209/1946 Sb.

Účinnost od: 26.11.1946    Zrušeno: 01.01.1953

Vyhláška ministra financí, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku
(Mění 174/1946 Sb.)

208/1946 Sb.

Účinnost od: 20.11.1946

Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946

207/1946 Sb.

Účinnost od: 20.11.1946    Zrušeno: 01.09.1964

Zákon o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského

205/1946 Sb.

Účinnost od: 19.11.1946    Zrušeno: 27.12.1951

Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné účetní zásady

204/1946 Sb.

Účinnost od: 19.11.1946    Zrušeno: 01.01.1951

Zákon, kterým se mění některé předpisy o obchodních knihách

136/1947 Sb.

Účinnost od: 18.11.1946    Zrušeno: 05.04.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a královstvím Afghanistanským, sjednané výměnou not v Berlíně dne 21. října 1937

1/1947 Sb.

Účinnost od: 15.11.1946

Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiro dne 16. října 1946

195/1946 Sb.

Účinnost od: 15.11.1946

Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody
(Ruší 999/1942 Ú.l.;Ruší 251/1944 Sb.;Ruší 259/1942 Sb.;Ruší 26/1943 Sb.;Ruší 260/1939 Sb.;Ruší 263/1942 Sb.;Ruší 263/1944 Sb.;Ruší 264/1944 Sb.;Ruší 267/1940 Sb.;Ruší 267/1944 Sb.;Ruší 269/1944 Sb.;Ruší 273/1940 Sb.;Ruší 277/1944 Sb.;Ruší 279/1940 Sb.;Ruší 381/1938 Sb.;Ruší 281/1944 Sb.;Ruší 286/1943 Sb.;Ruší 297/1943 Sb.;Ruší 298/1938 Sb.;Ruší 298/1942 Sb.;Ruší 300/1941 Sb.;Ruší 300/1943 Sb.;Ruší 301/1942 Sb.;Ruší 302/1943 Sb.;Ruší 308/1942 Sb.;Ruší 31/1944 Sb.;Ruší 316/1939 Sb.;Ruší 317/1943 Sb.;Ruší 319/1940 Sb.;Ruší 32/1939 Sb.II;Ruší 32/1944 Sb.;Ruší 321/1939 Sb.;Ruší 322/1939 Sb.;Ruší 328/1942 Sb.;Ruší 328/1943 Sb.;Ruší 329/1943 Sb.;Ruší 330/1943 Sb.;Ruší 334/1941 Sb.;Ruší 335/1941 Sb.;Ruší 343/1942 Sb.;Ruší 349/1938 Sb.;Ruší 354/1941 Sb.;Ruší 358/1942 Sb.;Ruší 36/1943 Sb.;Ruší 364/1942 Sb.;Ruší 366/1942 Sb.;Ruší 367/1940 Sb.;Ruší 75/1945 Ú.l.;Ruší 373/1938 Sb.;Ruší 394/1940 Sb.;Ruší 396/1941 Sb.;Ruší 396/1942 Sb.;Ruší 16/1945 Ú.l.;Ruší 152/1943 Ú.l.;Ruší 405/1941 Sb.;Ruší 1000/1942 Ú.l.;Ruší 41/1941 Sb.;Ruší 166/1942 Ú.l.;Ruší 112/1943 Ú.l.;Ruší 414/1941 Sb.;Ruší 416/1941 Sb.;Ruší 420/1941 Sb.;Ruší 428/1941 Sb.;Ruší 44/1943 Sb.;Ruší 466/1942 Ú.l.;Ruší 461/1941 Sb.;Ruší 181/1942 Ú.l.;Ruší 53/1939 Sb.I;Ruší 257/1942 Ú.l.;Ruší 124/1945 Ú.l.;Ruší 67/1941 Sb.;Ruší 69/1940 Sb.;Ruší 169/1943 Ú.l.;Ruší 72/1939 Sb.;Ruší 82/1942 Sb.;Ruší 83/1942 Sb.;Ruší 87/1939 Sb.;Ruší 89/1944 Sb.;Ruší 9/1939 Sb.II;Ruší 90/1943 Sb.;Ruší 91/1944 Sb.;Ruší 92/1941 Sb.;Ruší 92/1943 Sb.;Ruší 94/1943 Sb.;Ruší 97/1943 Sb.;Ruší 42/1945 Sb.I;Ruší 40/1945 Sb.I;Ruší 21/1945 Sb.I;Ruší 11/1945 Sb.I;Ruší 10/1945 Sb.I;Ruší 3/1945 Sb.I;Ruší 129/1944 Sb.;Ruší 63/1944 Sb.;Ruší 62/1944 Sb.;Ruší 21/1944 Sb.;Ruší 188/1942 Sb.;Ruší 115/1941 Sb.;Ruší 188/1939 Sb.;Ruší 355/1938 Sb.;Ruší 203/1941 Sb.;Ruší 96/1941 Sb.;Ruší 218/1938 Sb.;Mění 100/1944 Sb.;Mění 183/1943 Sb.;Mění 186/1940 Sb.;Mění 202/1943 Sb.;Mění 203/1943 Sb.;Mění 216/1944 Sb.;Mění 219/1944 Sb.;Mění 240/1944 Sb.;Mění 291/1944 Sb.;Mění 314/1943 Sb.;Mění 361/1941 Sb.;Mění 381/1938 Sb.;Mění 394/1940 Sb.;Mění 443/1941 Sb.;Mění 72/1944 Sb.;Ruší 107/1939 Sb.;Ruší 109/1943 Sb.;Ruší 109/1944 Sb.;Ruší 111/1943 Sb.;Ruší 115/1940 Sb.;Ruší 120/1940 Sb.;Ruší 120/1943 Sb.;Ruší 133/1942 Sb.;Ruší 140/1941 Sb.;Ruší 141/1941 Sb.;Ruší 143/1941 Sb.;Ruší 145/1944 Sb.;Ruší 148/1944 Sb.;Ruší 151/1939 Sb.;Ruší 154/1941 Sb.;Ruší 162/1942 Sb.;Ruší 637/1942 Ú.l.;Ruší 169/1944 Sb.;Ruší 21/1939 Sb.I;Ruší 17/1939 Sb.II;Ruší 178/1939 Sb.;Ruší 183/1942 Sb.;Ruší 186/1944 Sb.;Ruší 27/1945 Sb.I;Ruší 187/1942 Sb.;Ruší 188/1940 Sb.;Ruší 189/1944 Sb.;Ruší 190/1942 Sb.;Ruší 192/1942 Sb.;Ruší 759/1942 Ú.l.;Ruší 502/1944 Ú.l.;Ruší 200/1944 Sb.;Ruší 201/1944 Sb.;Ruší 210/1944 Sb.;Ruší 211/1943 Sb.;Ruší 212/1943 Sb.;Ruší 212/1944 Sb.;Ruší 213/1944 Sb.;Ruší 217/1943 Sb.;Ruší 219/1941 Sb.;Ruší 220/1944 Sb.;Ruší 221/1944 Sb.;Ruší 223/1938 Sb.;Ruší 229/1942 Sb.;Ruší 233/1944 Sb.;Ruší 236/1943 Sb.;Ruší 245/1943 Sb.;Ruší 246/1943 Sb.;Ruší 248/1943 Sb.;Ruší 885/1941 Ú.l.)

202/1946 Sb.

Účinnost od: 14.11.1946    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
(Mění 76/1927 Sb.)

201/1946 Sb.

Účinnost od: 14.11.1946    Zrušeno: 01.01.1949

Zákon o úpravě některých otázek týkajících se advokacie
(Mění 40/1922 Sb.;Ruší 174/1940 Sb.;Ruší 249/1938 Sb.;Ruší 284/1938 Sb.)

200/1946 Sb.

Účinnost od: 08.11.1946    Zrušeno: 01.01.1955

Zákon o některých opatřeních v oboru obchodního a společenstevního práva
(Ruší 111/1939 Sb.;Mění 72/1944 Sb. čl. I;Ruší 317/1943 Sb.)

198/1946 Sb.

Účinnost od: 08.11.1946

Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu nebo o rozluce z doby nesvobody

197/1946 Sb.

Účinnost od: 31.10.1946    Zrušeno: 09.06.1948

Zákon o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění

196/1946 Sb.

Účinnost od: 31.10.1946

Zákon, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům
(Mění 462/1919 Sb.)

194/1946 Sb.

Účinnost od: 30.10.1946    Zrušeno: 01.09.1949

Vládní nařízení, jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků
(Mění 104/1927 Sb.)

193/1946 Sb.

Účinnost od: 30.10.1946

Zákon o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen
(Mění 171/1932 Sb. § 8;Ruší 21/1942 Sb.;Ruší 423/1942 Sb.)

186/1946 Sb.

Účinnost od: 30.10.1946

Smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine
(Ruší 329/1938 Sb.;Ruší 328/1938 Sb.;Ruší 297/1938 Sb.;Ruší 245/1938 Sb.;Ruší 225/1938 Sb.;Ruší 206/1938 Sb.;Ruší 274/1937 Sb.;Ruší 172/1937 Sb.;Ruší 166/1937 Sb.;Ruší 109/1937 Sb.;Ruší 214/1936 Sb.;Ruší 121/1934 Sb.;Ruší 211/1932 Sb.;Ruší 156/1932 Sb.;Ruší 152/1932 Sb.;Ruší 177/1928 Sb.;Ruší 168/1928 Sb.;Ruší 100/1928 Sb.;Ruší 99/1928 Sb.;Ruší 95/1928 Sb.;Ruší 20/1927 Sb.;Ruší 131/1926 Sb.;Ruší 130/1926 Sb.;Ruší 106/1926 Sb.;Ruší 84/1926 Sb.;Ruší 209/1925 Sb.;Ruší 88/1925 Sb.;Ruší 62/1925 Sb.;Ruší 162/1924 Sb.;Ruší 171/1923 Sb.;Ruší 113/1923 Sb.;Ruší 68/1922 Sb.;Ruší 59/1922 Sb.;Ruší 454/1921 Sb.)

192/1946 Sb.

Účinnost od: 29.10.1946

Zákon o dvouletém hospodářském plánu

191/1946 Sb.

Účinnost od: 26.10.1946    Zrušeno: 15.05.1948

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 114 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců, a rozšiřuje platnost ustanovení §§62 a 63 služební pragmatiky (zákon č. 15/1914 ř. z.) na některé státní zaměstnance
(Mění 114/1926 Sb.)

190/1946 Sb.

Účinnost od: 26.10.1946

Zákon o započtení vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám

189/1946 Sb.

Účinnost od: 26.10.1946    Zrušeno: 01.04.1952

Zákon o povinném očkování proti záškrtu
(Ruší 71/1942 Sb.)

188/1946 Sb.

Účinnost od: 21.10.1946

Vládní nařízení o statutu Společnosti pro obnovu Lidic

187/1946 Sb.

Účinnost od: 21.10.1946

Zákon, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic

184/1946 Sb.

Účinnost od: 18.10.1946    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministra sociální péče o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění
(Ruší 241/1941 Sb.)

183/1946 Sb.

Účinnost od: 15.10.1946    Zrušeno: 01.01.1949

Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů

175/1946 Sb.

Účinnost od: 11.10.1946    Zrušeno: 01.06.1950

Vyhláška ministra techniky, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení §1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
(Mění 109/1942 Sb.)

177/1946 Sb.

Účinnost od: 09.10.1946    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon o úpravě pracovní doby v pekárnách

185/1946 Sb.

Účinnost od: 07.10.1946    Zrušeno: 01.04.1947

Vyhláška ministra financí, jíž se mění vyhláška ministra financí ze dne 23. března 1946, č. 58 Sb., kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu
(Mění 58/1946 Sb.)

182/1946 Sb.

Účinnost od: 05.10.1946

Zákon, jímž se mění zákon ze dne 15. května 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii
(Mění 135/1946 Sb.)

196/1947 Sb.

Účinnost od: 04.10.1946

Úmluva, jíž se zřizuje Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu

181/1946 Sb.

Účinnost od: 04.10.1946    Účinnost do: 01.01.1947

Vládní nařízení o konci letního času v roce 1946

180/1946 Sb.

Účinnost od: 04.10.1946    Zrušeno: 28.07.1951

Vládní nařízení o přechodných úlevách při průkazu praktického zaměstnání podle §11 ministerského nařízení ze dne 7. května 1913, č. 77 ř. z., o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech)

179/1946 Sb.

Účinnost od: 04.10.1946

Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům z Maďarska

178/1946 Sb.

Účinnost od: 02.10.1946    Zrušeno: 01.04.1949

Vyhláška ministra sociální péče, kterou se mění vyhláška ze dne 21. prosince 1945, č. 164 Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček
(Mění 164/1945 Sb.)

314/1940 Sb.

Účinnost od: 01.10.1946    Zrušeno: 01.03.1946

Vládní nařízení o dani z obratu
(Ruší 270/1935 Sb.)

174/1946 Sb.

Účinnost od: 30.09.1946    Zrušeno: 01.01.1953

Vyhláška ministerstva financí o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku
(Ruší 130/1943 Sb.)

173/1946 Sb.

Účinnost od: 27.09.1946    Zrušeno: 01.01.1953

Vyhláška ministra financí, jíž se stanoví den počátku účinnosti zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a dávce z majetku

98/1947 Sb.

Účinnost od: 26.09.1946

Vyhláška o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organizace práce
(Mění 217/1921 Sb.)

172/1946 Sb.

Účinnost od: 19.09.1946    Zrušeno: 01.01.1951

Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění vládního nařízení o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství

171/1946 Sb.

Účinnost od: 19.09.1946    Zrušeno: 01.01.1951

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství
(Mění 60/1936 Sb.)

170/1946 Sb.

Účinnost od: 02.09.1946    Zrušeno: 03.06.1950

Vládní nařízení, kterým se vydává statut pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů

161/1946 Sb.

Účinnost od: 24.08.1946

Zákon o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry
(Ruší 130/1945 Sb. SNR k 15.8.1946;Ruší 82/1945 Sb. k 15.8.1946)

166/1946 Sb.

Účinnost od: 12.08.1946    Zrušeno: 01.08.1950

Zákon, jímž se mění a doplňují trestní řády

165/1946 Sb.

Účinnost od: 12.08.1946    Zrušeno: 01.08.1950

Zákon o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou

163/1946 Sb.

Účinnost od: 09.08.1946    Zrušeno: 04.06.1948

Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče
(Mění 160/1943 Sb. § 11 až 17;Ruší 166/1944 Sb.;Ruší 178/1940 Sb.;Ruší 254/1942 Sb.)

160/1946 Sb.

Účinnost od: 05.08.1946    Zrušeno: 30.06.1949

Vyhláška ministra financí o příslušnosti úřadů vyměřujících poplatkový ekvivalent z průmyslových podniků znárodněných

176/1946 Sb.

Účinnost od: 01.08.1946    Účinnost do: 01.01.1948

Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní stavby státu
(Mění 121/1946 Sb.)

151/1946 Sb.

Účinnost od: 18.07.1946    Zrušeno: 30.12.1948

Vládní nařízení o uvolnění některých stavebních hmot
(Mění 107/1946 Sb.)

155/1946 Sb.

Účinnost od: 17.07.1946    Zrušeno: 01.04.1964

Vyhláška ministra vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů
(Mění 126/1946 Sb. ČR vydání)

154/1946 Sb.

Účinnost od: 17.07.1946    Zrušeno: 31.12.1992

Vládní nařízení, jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile

153/1946 Sb.

Účinnost od: 17.07.1946    Zrušeno: 01.01.1971

Ústavní zákon, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné
(Mění 1/1945 Sb.)

152/1946 Sb.

Účinnost od: 10.07.1946    Zrušeno: 31.12.1992

Vládní nařízení, jímž se zřizuje Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova

149/1946 Sb.

Účinnost od: 09.07.1946    Zrušeno: 02.04.1948

Zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky i mimořádném lidovém soudnictví
(Mění 16/1945 Sb.;Mění 17/1945 Sb.)

22/1947 Sb.

Účinnost od: 01.07.1946    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti učitelů obecných, měšťanských a pomocných škol, o výši odměn za hodiny ji převyšující a o zvláštních odměnách za vyučování ve třídách s odděleními

6/1947 Sb.

Účinnost od: 01.07.1946    Zrušeno: 01.04.1950

Zákon, jímž se doplňuje a mění učitelský zákon
(Mění 104/1926 Sb.;Mění 251/1922 Sb. čl. V;Mění 274/1919 Sb. § 25)

4/1947 Sb.

Účinnost od: 01.07.1946    Zrušeno: 01.04.1950

Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk)
(Mění 104/1926 Sb. ustanovení § 2 odst. 3, § 3 odst. 2 a 8, § 7 odst. 1 a 4, § 8 odst. 1 a § 12 a 34 pokud se vztahují na učitelky ručních prací (domácích nauk))

221/1946 Sb.

Účinnost od: 01.07.1946    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech
(Mění 103/1927 Sb.;Mění 132/1931 Sb.)

220/1946 Sb.

Účinnost od: 01.07.1946    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících
(Mění 16/1927 Sb.)

162/1946 Sb.

Účinnost od: 01.07.1946    Zrušeno: 01.01.1949

Zákon, kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č. 35 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
(Mění 30/1946 Sb.)

158/1946 Sb.

Účinnost od: 01.07.1946

Zákon, jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským
(Mění 24/1946 Sb.)

150/1946 Sb.

Účinnost od: 01.07.1946    Zrušeno: 10.04.1949

Vyhláška ministra financí o přenesení agendy Úschovny hromadných sirotčích pokladen v Brně na berní úřad Brno-venkov

148/1946 Sb.

Účinnost od: 01.07.1946    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 105 Sb., o úředních titulech úředníků československých státních drah
(Mění 105/1927 Sb.)

147/1946 Sb.

Účinnost od: 01.07.1946    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministra dopravy o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah

146/1946 Sb.

Účinnost od: 01.07.1946    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících
(Mění 15/1927 Sb.)

141/1946 Sb.

Účinnost od: 01.07.1946    Zrušeno: 01.07.1947

Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

134/1946 Sb.

Účinnost od: 30.06.1946    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
(Ruší 144/1943 Sb.;Ruší 428/1942 Sb.;Ruší 411/1942 Sb.;Ruší 93/1938 Sb.;Ruší 129/1936 Sb.;Ruší 63/1924 Sb.;Ruší 50/1924 Sb.;Ruší 6/1924 Sb.;Ruší 35/1922 Sb.;Ruší 6/1922 Sb.;Ruší 323/1921 Sb.;Ruší 463/1920 Sb.;Ruší 309/1920 Sb.;Ruší 410/1942 Sb.)

144/1946 Sb.

Účinnost od: 24.06.1946    Zrušeno: 21.07.1959

Zákon o jednotné odborové organisaci

143/1946 Sb.

Účinnost od: 24.06.1946

Zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce

129/1946 Sb.

Účinnost od: 24.06.1946

Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody

142/1946 Sb.

Účinnost od: 22.06.1946    Zrušeno: 24.04.1948

Vyhláška ministra financí o změně lhůt pro podávání zpráv o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů
(Mění 109/1936 Sb.)

138/1946 Sb.

Účinnost od: 19.06.1946    Zrušeno: 21.08.1949

Zákon o úpravě některých otázek týkajících se notářství
(Ruší 215/1940 Sb.;Ruší 285/1938 Sb.;Ruší 348/1938 Sb.)

126/1946 Sb.

Účinnost od: 19.06.1946    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o úpravě zemědělských pachtovních poměrů
(Ruší 168/1936 Sb.)

255/1946 Sb.

Účinnost od: 18.06.1946

Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození
(Ruší 136/1946 Sb.)

137/1946 Sb.

Účinnost od: 18.06.1946    Zrušeno: 03.05.1958

Zákon o Národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku

136/1946 Sb.

Účinnost od: 18.06.1946    Zrušeno: 18.06.1946

Zákon o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození

135/1946 Sb.

Účinnost od: 18.06.1946

Zákon o daňové a důchodové (poplatkové) amnestii

132/1946 Sb.

Účinnost od: 17.06.1946    Zrušeno: 01.04.1950

Zákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců

130/1946 Sb.

Účinnost od: 17.06.1946

Zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. října 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
(Mění 105/1945 Sb.)

128/1946 Sb.

Účinnost od: 17.06.1946

Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících

156/1946 Sb.

Účinnost od: 12.06.1946

Dojednanie pre utvorenie Europskej uholnej organizácie

125/1946 Sb.

Účinnost od: 12.06.1946

Zákon o mimoriadnych opatreniach s obore ochranných známok
(Ruší 38/1943 Sb.;Ruší 303/1942 Sb.;Ruší 95/1940 Sb.;Ruší 261/1940 Sb.;Ruší 98/1941 Sb.)

124/1946 Sb.

Účinnost od: 12.06.1946

Zákon o mimoriadnych opatreniach s obore ochranných vzorkov
(Ruší 289/1940 Sb.;Ruší 96/1940 Sb.)

122/1946 Sb.

Účinnost od: 12.06.1946    Zrušeno: 03.06.1950

Zákon o studiu statisticko-pojistném

121/1946 Sb.

Účinnost od: 12.06.1946    Účinnost do: 01.01.1948

Zákon o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu

120/1946 Sb.

Účinnost od: 06.06.1946    Zrušeno: 24.12.1948

Vládní nařízení o obnovení národních výborů na podkladě výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždění

118/1946 Sb.

Účinnost od: 04.06.1946    Zrušeno: 01.01.1950

Vládní nařízení, jímž se určité činnosti prohlašují za odbornou činnost lékárnickou

117/1946 Sb.

Účinnost od: 04.06.1946

Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné

116/1946 Sb.

Účinnost od: 04.06.1946    Zrušeno: 27.12.1951

Zákon o jednotné organisaci podnikového početnictví
(Ruší 282/1943 Sb.;Ruší 181/1941 Sb.;Ruší 187/1940 Sb.;Mění 297/1941 Sb. § 21)

115/1946 Sb.

Účinnost od: 04.06.1946

Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků

114/1946 Sb.

Účinnost od: 04.06.1946    Zrušeno: 01.04.1952

Zákon o zvýšení táx stanovených zákonom o ochrane známok
(Mění 14/1944 Sb. § 8;Ruší 111/1944 Sb.)

141/1946 Sb.

Účinnost od: 01.06.1946    Zrušeno: 01.07.1947

Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
(Ruší 201/1935 Sb.)

107/1946 Sb.

Účinnost od: 30.05.1946    Zrušeno: 30.12.1948

Zákon o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot
(Ruší 118/1943 Sb.;Ruší 127/1942 Sb.)

91/1946 Sb.

Účinnost od: 30.05.1946    Zrušeno: 27.12.1951

Zákon o právních předpisech pro statistiku zahraničního obchodu na území republiky Československé a o přechodném zrušení povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu osvědčení o výrobním původu zboží
(Ruší 86/1935 Sb.)

110/1946 Sb.

Účinnost od: 29.05.1946

Vládní nařízení o zrušení nebo změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody a o úřadech zřízených v době nesvobody
(Ruší 186/1943 Sb.;Ruší 231/1942 Sb.)

108/1946 Sb.

Účinnost od: 29.05.1946    Zrušeno: 10.04.1949

Vládní nařízení, kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně
(Ruší 50/1928 Sb.)

107/1946 Sb.

Účinnost od: 29.05.1946    Zrušeno: 30.12.1948

Zákon o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot
(Ruší 61/1944 Sb.;Ruší 284/1943 Sb.;Ruší 176/1943 Sb.)

123/1946 Sb.

Účinnost od: 26.05.1946

Zákon, kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti
(Mění 138/1945 Sb.)

63/1947 Sb.

Účinnost od: 21.05.1946    Zrušeno: 01.01.1993

Vládní nařízení, jímž se doplňují stanovy československého vojenského řádu - Za svobodu -
(Mění 105/1946 Sb.)

106/1946 Sb.

Účinnost od: 21.05.1946    Zrušeno: 25.10.1948

Vládní nařízení, kterým se provádí §9, odst. 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb., o zubním lékařství a zubní technice, ve znění zákona ze dne 11. července 1934, č. 171 Sb.

105/1946 Sb.

Účinnost od: 21.05.1946    Zrušeno: 31.12.1992

Vládní nařízení, jímž se zřizuje československý vojenský řád - Za svobodu -

104/1946 Sb.

Účinnost od: 21.05.1946    Zrušeno: 01.08.1954

Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
(Mění 168/1927 Sb.)

102/1946 Sb.

Účinnost od: 18.05.1946    Zrušeno: 01.01.1951

Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění vládního nařízení o užívání titulu odborného lékaře

101/1946 Sb.

Účinnost od: 18.05.1946    Zrušeno: 01.01.1951

Vládní nařízení, kterým se mění vlácní nařízení ze dne 1. března 1932, č. 39 Sb., o užívání titulu odborného lékaře
(Mění 39/1932 Sb.)

111/1946 Sb.

Účinnost od: 17.05.1946

Zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů

100/1946 Sb.

Účinnost od: 17.05.1946    Zrušeno: 07.05.1953

Zákon, kterým se zřizují pedagogické fakulty
(Ruší 169/1934 Sb.;Ruší 162/1930 Sb.)

99/1946 Sb.

Účinnost od: 17.05.1946    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o daňových úlevách na opravy domů prováděné z důvodu poškození válečnými událostmi

98/1946 Sb.

Účinnost od: 16.05.1946    Zrušeno: 01.01.1949

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů

145/1946 Sb.

Účinnost od: 15.05.1946

Dohoda mezi Československem a Maďarskem o výměně obyvatelstva

97/1946 Sb.

Účinnost od: 15.05.1946    Zrušeno: 22.09.1949

Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek

96/1946 Sb.

Účinnost od: 15.05.1946    Zrušeno: 01.01.1954

Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy

95/1946 Sb.

Účinnost od: 15.05.1946    Zrušeno: 01.01.1954

Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv
(Ruší 307/1940 Sb.)

94/1946 Sb.

Účinnost od: 15.05.1946    Zrušeno: 01.01.1954

Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku

93/1946 Sb.

Účinnost od: 15.05.1946    Zrušeno: 01.01.1954

Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé k některým ustanovením devisového zákona

92/1946 Sb.

Účinnost od: 15.05.1946    Zrušeno: 01.01.1954

Zákon o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon)
(Ruší 30/1944 Sb.;Ruší 313/1943 Sb.;Ruší 272/1943 Sb.;Ruší 243/1943 Sb.;Ruší 205/1943 Sb.;Ruší 189/1943 Sb.;Ruší 173/1943 Sb.;Ruší 33/1943 Sb.;Ruší 13/1943 Sb.;Ruší 19/1942 Sb.;Ruší 18/1942 Sb.;Ruší 346/1941 Sb.;Ruší 344/1941 Sb.;Ruší 328/1941 Sb.;Ruší 210/1941 Sb.;Ruší 204/1941 Sb.;Ruší 210/1939 Sl.z.;Ruší 199/1941 Sb.;Ruší 48/1939 Sl.z.;Ruší 124/1941 Sb.;Ruší 76/1939 Sl.z.;Ruší 123/1941 Sb.;Ruší 102/1939 Sl.z.;Ruší 19/1941 Sb.;Ruší 252/1939 Sl.z.;Ruší 453/1940 Sb.;Ruší 152/1940 Sl.z.;Ruší 406/1940 Sb.;Ruší 331/1940 Sl.z.;Ruší 145/1943 Sl.z.;Ruší 336/1940 Sb.;Ruší 20/1939 Sl.z.;Ruší 327/1940 Sb.;Ruší 322/1940 Sb.;Ruší 259/1940 Sb.;Ruší 224/1940 Sb.;Ruší 204/1940 Sb.;Ruší 254/1939 Sb.;Ruší 172/1939 Sb.;Ruší 161/1939 Sb.;Ruší 160/1939 Sb.;Ruší 328/1940 Sb.;Ruší 102/1938 Sb.;Ruší 113/1937 Sb.;Ruší 116/1941 Sb.;Ruší 118/1932 Sb.;Ruší 12/1940 Sb.;Ruší 122/1936 Sb.;Ruší 132/1932 Sb.;Ruší 135/1936 Sb.;Ruší 152/1931 Sb.;Ruší 155/1939 Sb.;Ruší 156/1939 Sb.;Ruší 159/1931 Sb.;Ruší 17/1942 Sb.;Ruší 179/1931 Sb.;Ruší 180/1940 Sb.;Ruší 189/1938 Sb.;Ruší 190/1938 Sb.;Ruší 202/1934 Sb.;Ruší 218/1934 Sb.;Ruší 225/1935 Sb.;Ruší 24/1932 Sb.;Ruší 242/1934 Sb.;Ruší 247/1938 Sb.;Ruší 278/1936 Sb.;Ruší 287/1938 Sb.;Ruší 290/1939 Sb.;Ruší 3/1939 Sl.z.;Ruší 305/1938 Sb.;Ruší 323/1940 Sb.;Ruší 324/1940 Sb.;Ruší 36/1939 Sb.I;Ruší 37/1939 Sb.I;Ruší 446/1940 Sb.;Ruší 46/1924 Sb.;Ruší 55/1933 Sb.;Ruší 7/1923 Sb.;Ruší 7/1924 Sb.;Ruší 7/1932 Sb.;Ruší 78/1940 Sb.;Ruší 330/1940 Sb.)

168/1946 Sb.

Účinnost od: 09.05.1946

Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií

90/1946 Sb.

Účinnost od: 09.05.1946

Zákon, podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu

86/1946 Sb.

Účinnost od: 09.05.1946    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon o stavební obnově

89/1946 Sb.

Účinnost od: 08.05.1946    Zrušeno: 01.02.1949

Vyhláška ministra vnitra o venkovských správních okresech se sídlem v Praze
(Mění 121/1945 Sb.)

87/1946 Sb.

Účinnost od: 08.05.1946    Zrušeno: 03.06.1950

Zákon, jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických
(Mění 115/1927 Sb.)

85/1946 Sb.

Účinnost od: 03.05.1946    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945

84/1946 Sb.

Účinnost od: 03.05.1946    Účinnost do: 01.01.1947

Vládní nařízení o zavedení letního času v roce 1946

83/1946 Sb.

Účinnost od: 03.05.1946

Zákon o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů

82/1946 Sb.

Účinnost od: 03.05.1946    Zrušeno: 01.08.1950

Vyhláška ministra financí o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových

81/1946 Sb.

Účinnost od: 03.05.1946    Zrušeno: 20.04.1948

Vyhláška ministra zahraničních věcí o právní neúčinnosti celně-sazebních ustanovení dodatkové úmluvy z 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Jihoslavií ze dne 14. listopadu 1928 a dodatkových dohod k ní ze dne 10. listopadu 1936 a 1. července 1938
(Ruší 155/1938 Sb.;Ruší 309/1936 Sb.;Ruší 79/1931 Sb.)

80/1946 Sb.

Účinnost od: 03.05.1946    Zrušeno: 30.04.1955

Vyhláška ministra zdravotnictví, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona

77/1946 Sb.

Účinnost od: 02.05.1946    Zrušeno: 01.07.1950

Vládní nařízení, kterým se vydává Statut národních podniků potravinářských

131/1946 Sb.

Účinnost od: 01.05.1946    Zrušeno: 01.04.1950

Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech
(Mění 279/1934 Sb.)

88/1946 Sb.

Účinnost od: 01.05.1946    Zrušeno: 01.02.1949

Vyhláška ministra vnitra o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují

63/1946 Sb.

Účinnost od: 01.05.1946    Zrušeno: 01.02.1949

Vládní nařízení o zřízení správního okresu Nové Město nad Metují

76/1946 Sb.

Účinnost od: 29.04.1946

Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí v občanských věcech právních z doby nesvobody

75/1946 Sb.

Účinnost od: 29.04.1946

Zákon o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska

74/1946 Sb.

Účinnost od: 29.04.1946

Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti

73/1946 Sb.

Účinnost od: 25.04.1946    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs

71/1946 Sb.

Účinnost od: 23.04.1946    Zrušeno: 24.04.1948

Vyhláška ministra financí o stažení poukázek z roku 1944, znějících na jednu korunu

62/1946 Sb.

Účinnost od: 20.04.1946    Zrušeno: 27.01.1951

Vládní nařízení o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum)
(Ruší 133/1940 Sb.;Ruší 167/1925 Sb.;Ruší 227/1941 Sb.;Ruší 334/1942 Sb.)

67/1946 Sb.

Účinnost od: 18.04.1946    Zrušeno: 09.06.1948

Zákon o volbě ústavodárného Národního shromáždění
(Ruší 192/1945 Ú.l.;Ruší 333/1945 Ú.l.I;Ruší 249/1945 Ú.l.I;Ruší 98/1935 Sb.;Ruší 205/1925 Sb.;Ruší 48/1924 Sb.;Ruší 18/1924 Sb.;Ruší 123/1920 Sb.;Ruší 48/1945 Sb.)

66/1946 Sb.

Účinnost od: 18.04.1946    Zrušeno: 09.06.1948

Vyhláška ministra vnitra, kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění

65/1946 Sb.

Účinnost od: 18.04.1946    Zrušeno: 09.06.1948

Ústavní zákon o ústavodárném Národním shromáždění
(Ruší 139/1934 Sb.;Ruší 87/1934 Sb.;Ruší 145/1924 Sb.;Ruší 125/1920 Sb.;Ruší 47/1945 Sb.)

60/1947 Sb.

Účinnost od: 13.04.1946    Zrušeno: 01.05.1960

Zákon, jímž se mění zákon ze dne 6. března 1946, č. 72 Sb., o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci
(Mění 72/1946 Sb.)

72/1946 Sb.

Účinnost od: 13.04.1946    Zrušeno: 01.05.1960

Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci
(Ruší 156/1942 Sb.;Ruší 425/1941 Sb.;Ruší 424/1941 Sb.;Ruší 229/1941 Sb.;Ruší 454/1940 Sb.;Ruší 45/1940 Sb.;Ruší 24/1940 Sb.;Ruší 258/1939 Sb.;Ruší 145/1939 Sb.;Ruší 139/1939 Sb.;Ruší 155/1944 Sb.;Ruší 100/1943 Sb.)

64/1946 Sb.

Účinnost od: 13.04.1946    Zrušeno: 01.01.1951

Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví způsob zapravení kolkových poplatků z poštovních průvodek
(Ruší 104/1940 Sb.)

157/1946 Sb.

Účinnost od: 12.04.1946    Zrušeno: 16.03.1947

Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. dubna 1946
(Ruší 146/1938 Sb.;Ruší 179/1937 Sb.;Ruší 115/1928 Sb.;Ruší 252/1924 Sb.)

127/1946 Sb.

Účinnost od: 09.04.1946

Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů

61/1946 Sb.

Účinnost od: 08.04.1946    Zrušeno: 01.04.1964

Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o některých opatřeních ve věcech knihovních

60/1946 Sb.

Účinnost od: 08.04.1946    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních
(Mění 124/1945 Sb.)

57/1946 Sb.

Účinnost od: 03.04.1946

Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky
(Mění 20/1945 Sb.;Mění 11/1944 Ú.v. mění čl. 5, odst. 1 a 2)

48/1946 Sb.

Účinnost od: 02.04.1946    Zrušeno: 01.01.1951

Zákon o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami

79/1946 Sb.

Účinnost od: 01.04.1946    Zrušeno: 01.04.1950

Vyhláška ministra zdravotnictví, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících
(Mění 437/1940 Sb.)

78/1946 Sb.

Účinnost od: 01.04.1946    Zrušeno: 01.05.1952

Vyhláška ministra zdravotnictví, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád za prohlídky masa)
(Mění 436/1940 Sb.)

56/1946 Sb.

Účinnost od: 29.03.1946    Zrušeno: 31.12.1992

Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy

55/1946 Sb.

Účinnost od: 27.03.1946    Zrušeno: 01.01.1949

Vyhláška ministra financí o umístění kolků na účtech a o placení poplatků z účtů paušálem

54/1946 Sb.

Účinnost od: 26.03.1946

Zákon o letním čase
(Ruší 80/1945 Sb.)

53/1946 Sb.

Účinnost od: 26.03.1946

Zákon o zřízení - Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze -

52/1946 Sb.

Účinnost od: 26.03.1946    Zrušeno: 01.01.1952

Zákon, kterým se prohlašuje den 7. března za památný den

49/1946 Sb.

Účinnost od: 18.03.1946    Zrušeno: 06.12.1947

Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. května 1935, č. 111 Sb., jímž se provádí §34, odst. 2 vojenského kárného zákona
(Mění 111/1935 Sb.)

51/1946 Sb.

Účinnost od: 16.03.1946    Zrušeno: 01.01.1949

Vyhláška ministra financí o způsobu zapravování poplatku z obchodních a živnostenských knih

50/1946 Sb.

Účinnost od: 16.03.1946    Zrušeno: 01.01.1949

Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví obrazec a barva kolku z hracích karet a vydávají předpisy o způsobu a podmínkách okolkování hracích karet
(Ruší 223/1940 Sb.)

44/1946 Sb.

Účinnost od: 16.03.1946    Zrušeno: 01.05.1952

Vyhláška ministra financí o zapravování kolkových poplatků ze železničních nákladních listů, přepravních a spěšninových lístků, zavazadlových lístků a železničních odběrných listů

32/1946 Sb.

Účinnost od: 16.03.1946    Zrušeno: 01.05.1952

Zákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů
(Ruší 76/1943 Sb.;Ruší 385/1942 Sb.;Ruší 200/1933 Sb.)

32/1946 Sb.

Účinnost od: 15.03.1946    Zrušeno: 01.05.1952

Zákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů
(Mění 242/1921 Sb.;Ruší 35/1929 Sb.)

213/1947 Sb.

Účinnost od: 14.03.1946    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení, jímž se platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska
(Mění 46/1946 Sb.)

46/1946 Sb.

Účinnost od: 14.03.1946    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení, jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkám pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby
(Mění 132/1931 Sb.)

45/1946 Sb.

Účinnost od: 14.03.1946    Zrušeno: 28.12.1950

Vládní nařízení, kterým se vydává statut a jednací řád Fondů národní obnovy

43/1946 Sb.

Účinnost od: 07.03.1946

Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. února 1945, č.7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý řád Bílého lva - Za vítězství -

42/1946 Sb.

Účinnost od: 07.03.1946    Zrušeno: 31.12.1992

Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940 č. 5/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem

41/1946 Sb.

Účinnost od: 07.03.1946    Zrušeno: 31.12.1992

Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939

40/1946 Sb.

Účinnost od: 07.03.1946    Zrušeno: 20.03.1948

Vládní nařízení o rozdělení podniku "Státní lesy a statky"
(Mění 206/1924 Sb.)

38/1946 Sb.

Účinnost od: 07.03.1946

Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců
(Ruší 167/1944 Sb.)

35/1946 Sb.

Účinnost od: 04.03.1946

Zákon o obnovení university v Olomouci

34/1946 Sb.

Účinnost od: 04.03.1946

Zákon, jímž se vymezuje pojem - československého partyzána -

58/1946 Sb.

Účinnost od: 01.03.1946    Zrušeno: 01.01.1949

Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu

31/1946 Sb.

Účinnost od: 01.03.1946    Zrušeno: 01.01.1949

Zákon o dani z obratu
(Mění 236/1944 Sb. ustanovení § 1, 3, 4, 7, 8 a 11 pro obor daně z obratu;Mění 98/1945 Sb.;Ruší 267/1935 Sb.;Ruší 268/1923 Sb.;Ruší 314/1940 Sb.;Ruší 315/1940 Sb.;Ruší 32/1930 Sb.;Ruší 70/1932 Sb.)

30/1946 Sb.

Účinnost od: 01.03.1946    Zrušeno: 29.09.1950

Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
(Mění 1/1924 Sb.;Mění 123/1932 Sb.;Mění 168/1930 Sb.;Mění 180/1936 Sb.;Mění 233/1926 Sb.;Mění 270/1937 Sb.;Mění 278/1916 ř.z.;Mění 326/1921 Sb.;Mění 38/1933 Sb.;Mění 41/1936 Sb.;Mění 74/1920 Sb.;Mění 77/1931 Sb.;Mění 77/1935 Sb. v hlavě XIII ustanovení o dani z motorových vozidel a o dani z jízdného za hromadnou dopravu osob motorovými vozidly;Mění 78/1935 Sb.;Mění 98/1926 Sb.;Ruší 248/1937 Sb.;Ruší 264/1920 Sb.;Ruší 338/1921 Sb.;Ruší 40/1936 Sb.;Ruší 221/1940 Sb.;Ruší 333/1938 Sb.;Ruší 45/1936 Sb.;Ruší 127/1932 Sb.;Ruší 85/1932 Sb.;Ruší 666/1919 Sb.;Ruší 533/1919 Sb.)

29/1946 Sb.

Účinnost od: 27.02.1946    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon, kterým se zavádějí pracovní průkazy
(Ruší 32/1945 Sb.I;Ruší 291/1941 Sb.;Ruší 241/1941 Sb.)

36/1946 Sb.

Účinnost od: 25.02.1946    Zrušeno: 02.06.1954

Vládní nařízení, kterým se provádí §24, odst. 3 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských

28/1946 Sb.

Účinnost od: 25.02.1946    Zrušeno: 02.06.1954

Zákon o úpravě stálých seznamů voličských
(Ruší 286/1938 Sb.;Mění 75/1919 Sb. § 3 č. 3;Ruší 56/1927 Sb.;Ruší 663/1919 Sb.;Ruší 664/1919 Sb.;Ruší 67/1927 Sb.)

27/1946 Sb.

Účinnost od: 19.02.1946

Vyhláška ministra zahraničních věcí o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání mezi republikou Československou a státy nepřátelskými, jakož i o neplatnosti všech smluv, dohod, úmluv a ujednání téhož druhu, uzavřených v době nesvobody
(Ruší 105/1936 Sb.;Ruší 114/1930 Sb.;Ruší 116/1930 Sb.;Ruší 119/1927 Sb.;Ruší 125/1938 Sb.;Ruší 149/1935 Sb.;Ruší 159/1932 Sb.;Ruší 17/1938 Sb.;Ruší 179/1933 Sb.;Ruší 191/1935 Sb.;Ruší 197/1926 Sb.;Ruší 201/1937 Sb.;Ruší 211/1928 Sb.;Ruší 234/1933 Sb.;Ruší 241/1933 Sb.;Ruší 245/1924 Sb.;Ruší 30/1936 Sb.;Ruší 350/1921 Sb.;Ruší 4/1922 Sb.;Ruší 5/1936 Sb.;Ruší 52/1938 Sb.;Ruší 53/1934 Sb.;Ruší 53/1938 Sb.;Ruší 58/1937 Sb.;Ruší 66/1934 Sb.;Ruší 72/1937 Sb.;Ruší 79/1933 Sb.;Ruší 9/1930 Sb.;Ruší 98/1934 Sb.;Ruší 82/1939 Sb.;Ruší 170/1938 Sb.)

26/1946 Sb.

Účinnost od: 19.02.1946    Zrušeno: 20.06.1966

Vyhláška ministra financí o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společnosti s ručením obmezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům

25/1946 Sb.

Účinnost od: 19.02.1946    Zrušeno: 20.06.1966

Vyhláška ministra financí o přihlášení částek zaplacených jako prémie jednou provždy za připojištění u nositelů veřejnoprávního pojištění a za pojištění u jiných zaopatřovacích zařízení

23/1946 Sb.

Účinnost od: 19.02.1946    Zrušeno: 09.01.1947

Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

22/1946 Sb.

Účinnost od: 19.02.1946    Zrušeno: 02.04.1948

Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
(Mění 16/1945 Sb.)

19/1946 Sb.

Účinnost od: 15.02.1946    Zrušeno: 01.01.1950

Vyhláška ministerstva financí o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru a katastrální práce autentifikační v zemích České a Moravskoslezské
(Mění 206/1928 Sb.;Mění 40/1931 Sb.;Ruší 8/1943 Sb.;Ruší 221/1942 Sb.)

17/1946 Sb.

Účinnost od: 13.02.1946    Zrušeno: 01.01.1953

Vyhláška ministra vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
(Mění 161/1945 Sb. ČR vydání)

13/1946 Sb.

Účinnost od: 13.02.1946

Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý
(Ruší 179/1934 Sb.;Ruší 44/1941 Sb.;Ruší 240/1940 Sb.)

12/1946 Sb.

Účinnost od: 13.02.1946

Zákon, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku.
(Mění 30/1945 Sb.)

8/1946 Sb.

Účinnost od: 13.02.1946    Zrušeno: 01.01.1950

Zákon o řízení v některých sporech z rodinného práva
(Ruší 180/1941 Sb.)

186/1946 Sb.

Účinnost od: 30.01.1946

Smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine
(Ruší 60/1945 Sb.)

9/1946 Sb.

Účinnost od: 30.01.1946    Zrušeno: 04.11.1949

Vládní nařízení, kterým se vydává statut Vysoké školy politické a sociální v Praze

6/1946 Sb.

Účinnost od: 25.01.1946    Zrušeno: 01.07.1950

Vládní nařízení, kterým se vydává statut národních podniků průmyslových

150/1947 Sb.

Účinnost od: 24.01.1946

Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata

5/1946 Sb.

Účinnost od: 21.01.1946

Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech v roce 1946
(Ruší 65/1945 Sb.;Mění 65/1945 Sb.)

2/1946 Sb.

Účinnost od: 21.01.1946    Zrušeno: 31.12.1992

Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republík

249/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Zrušeno: 01.01.1950

Zákon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva
(Ruší 22/1945 Sb.I)

229/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Účinnost do: 01.01.1947

Vládní nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946
(Ruší 239/1935 Sb.)

206/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Zrušeno: 01.04.1950

Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů

195/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946

Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody
(Ruší 202/1943 Sb.)

169/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946

Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1946

167/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Zrušeno: 01.11.1949

Zákon, ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta Republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dňa 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládného nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva cirkví a náboženských spoločností štátom uznaných prípadne recipovaných, a o platovom prídavku k najnižšiemu ročnému príjmu duchovenstva
(Mění 116/1945 Sb.)

164/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Zrušeno: 01.01.1957

Zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
(Ruší 121/1944 Sb.;Ruší 181/1922 Sb.;Ruší 192/1936 Sb.;Ruší 199/1919 Sb.;Ruší 222/1944 Sb.;Ruší 247/1943 Sb.;Ruší 363/1922 Sb.;Ruší 432/1941 Sb.;Ruší 436/1920 Sb.;Ruší 561/1919 Sb.;Ruší 87/1932 Sb.;Ruší 49/1943 Sb.;Ruší 222/1925 Sb.;Ruší 302/1924 Sb.;Ruší 110/1924 Sb.;Ruší 243/1923 Sb.;Ruší 3/1923 Sb.)

159/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Zrušeno: 30.12.1948

Vládní nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících
(Mění 206/1924 Sb.)

139/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Zrušeno: 01.09.1949

Zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů
(Mění 103/1926 Sb.;Mění 380/1938 Sb. § 6 a 11)

133/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Zrušeno: 01.01.1951

Vládní nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících
(Mění 206/1924 Sb.)

113/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Zrušeno: 01.01.1951

Vyhláška ministra dopravy o úplném znění zákona o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné

112/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Zrušeno: 01.01.1951

Zákon, kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné
(Mění 304/1921 Sb.)

103/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Zrušeno: 01.04.1950

Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců

59/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Účinnost do: 01.01.1947

Finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946
(Ruší 160/1945 Sb.)

37/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Zrušeno: 01.09.1949

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím, a kterým se zároveň mění vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených
(Mění 111/1934 Sb. § 2 odst. 4;Mění 83/1932 Sb.)

24/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946

Zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským

21/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946

Vládní nařízení o prodloužení opční lhůty podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině
(Mění 61/1945 Sb.)

10/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Zrušeno: 01.01.1949

Vládní nařízení, kterým se zrušuje podnik "Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských" a nahrazuje samostatnými podniky "Státní statky zemědělských škol" a "Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských"
(Mění 97/1934 Sb.)

4/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Zrušeno: 01.01.1953

Vyhláška ministerstva financí o odvádění srážek daně důchodové, srážek daně rentové, daně z tantiem a mimořádné daně postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných

1/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Zrušeno: 01.04.1952

Vládní nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád
(Mění 144/1928 Sb. příloha A přepravního řádu;Ruší 142/1944 Sb.;Ruší 145/1941 Sb.;Ruší 163/1938 Sb.;Ruší 243/1944 Sb.;Ruší 229/1944 Sb.;Ruší 308/1943 Sb.;Ruší 84/1943 Sb.;Ruší 83/1943 Sb.;Ruší 403/1942 Sb.;Ruší 402/1942 Sb.;Ruší 161/1942 Sb.;Ruší 92/1942 Sb.;Ruší 161/1940 Sb.)

160/1945 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Zrušeno: 01.01.1946

Zákon o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946
(Ruší 52/1945 Sb. s vyjímkou § 5 odst. 2)

156/1945 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Zrušeno: 15.05.1948

Zákon o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění

152/1945 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Zrušeno: 01.07.1947

Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

112/1945 Sb.

Účinnost od: 01.01.1946    Zrušeno: 01.01.1949

Dekret presidenta republiky o správě soudních věznic a trestních ústavů
(Mění 284/1920 Sb. § 4;Ruší 218/1939 Sb.;Ruší 380/1942 Sb.)

Zavřít
MENU