Sbírka předpisů 1987

čá. 026/1987 Sb. rozeslána 29. prosince 1987
Účinnost od: 29. prosince 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.01.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 31.12.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. března 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1988    Zrušeno : 01.08.2002
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1988    Zrušeno : 01.02.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1959
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.01.2000
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů
čá. 025/1987 Sb. rozeslána 28. prosince 1987
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1987    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1987    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1987    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 29. prosince 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 27. září 1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci
Účinnost od: 17. května 1987
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.01.2000
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o veterinární ochraně státního území
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.01.2000
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o péči o zdraví zvířat
čá. 024/1987 Sb. rozeslána 23. prosince 1987
Účinnost od: 15. listopadu 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o podnikovej veterinárnej službe
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.09.1992
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat a určují bezplatné odborné veterinární činnosti
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o podnikové veterinární službě
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.01.1991
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu za ztráty způsobené nejakostní výrobou
Účinnost od: 1. ledna 1988
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1988
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1988
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 28.09.1999
Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky
Účinnost od: 1. ledna 1988    Účinnost do :01.01.1989
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 01.10.1990
Zákon o mateřském příspěvku (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění)
čá. 023/1987 Sb. rozeslána 16. prosince 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje, ktoré choroby sa považujú za nákazlivé v zmysle Trestného zákona
Účinnost od: 16. prosince 1987
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určují nakažlivé lidské choroby ve smyslu trestního zákona
Účinnost od: 29. dubna 1987
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci
Účinnost od: 16. prosince 1987    Zrušeno : 16.03.1990
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 61 Trnava-sever
Účinnost od: 31. prosince 1987    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 84 (okr. Litoměřice)
Účinnost od: 1. ledna 1988
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizací
Účinnost od: 1. ledna 1988
Zákon o zvláštním příspěvku horníkům
Účinnost od: 1. ledna 1988    Účinnost do :01.01.1989
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1988
čá. 022/1987 Sb. rozeslána 30. listopadu 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1987    Zrušeno : 01.11.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1987    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. listopadu 1987    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 31.05.1991
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s teplem, připojovacích podmínkách a změně teplonosné látky
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 31.05.1991
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o rozvojových teplofikačních studiích, provozu, údržbě a ochraně zařízení pro zásobování teplem
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádí zákon o státní energetické inspekci
čá. 021/1987 Sb. rozeslána 17. listopadu 1987
Účinnost od: 1. dubna 1972    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 17. listopadu 1987    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 17. listopadu 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1987    Zrušeno : 01.07.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1987    Zrušeno : 01.03.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství
Účinnost od: 2. prosince 1987    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 14 - Beroun
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.01.1995
Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.01.1995
Zákon o státní energetické inspekci
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 28.09.1999
Zákon o veterinární péči
čá. 020/1987 Sb. rozeslána 30. října 1987
Účinnost od: 30. října 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1987    Zrušeno : 01.01.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 29. června 1987    Zrušeno : 10.09.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě
Účinnost od: 30. října 1987    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 01.09.1997
Zákon o státním zkušebnictví (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 019/1987 Sb. rozeslána 15. října 1987
Účinnost od: 15. října 1987    Zrušeno : 15.03.1990
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 25. června 1987    Zrušeno : 30.11.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou
Účinnost od: 2. dubna 1987
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
Účinnost od: 15. října 1987    Zrušeno : 28.08.1990
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 80 - Topolčany II
Účinnost od: 15. října 1987    Zrušeno : 28.08.1990
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 26 - Tvrdošín
Účinnost od: 30. října 1987    Zrušeno : 01.03.1990
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 105 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 018/1987 Sb. rozeslána 29. září 1987
Účinnost od: 29. září 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 29. září 1987    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
    Zrušeno : 23.08.1996
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv Dohoda mezi Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Polským komitétem normalizace, měření a jakosti o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a ověřování měřidel ze dne 12. prosince 1986
Účinnost od: 1. prosince 1987    Zrušeno : 01.07.1996
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1987    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1987    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1987    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 13. března 1987    Zrušeno : 27.09.1999
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
čá. 017/1987 Sb. rozeslána 10. září 1987
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 01.07.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 10. září 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 10. září 1987    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. července 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1987    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 10.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 10. září 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 15.10.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1987    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1987    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1987    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 10. září 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1987    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1987    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1987    Zrušeno : 01.04.1995
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád
Účinnost od: 1. října 1987    Zrušeno : 19.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě
Účinnost od: 25. září 1987    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 78 (Mirovice)
čá. 016/1987 Sb. rozeslána 28. srpna 1987
Účinnost od: 1. září 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1987    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 01.10.1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1987    Zrušeno : 01.02.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1987    Zrušeno : 01.07.1992
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě
Účinnost od: 1. října 1987    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov
Účinnost od: 28. dubna 1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Účinnost od: 12. září 1987    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 176 (Praha 10)
čá. 015/1987 Sb. rozeslána 17. srpna 1987
Účinnost od: 10. dubna 1987    Zrušeno : 17.10.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o železniční dopravě
Účinnost od: 17. srpna 1987    Zrušeno : 01.08.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 50 Kčs
čá. 014/1987 Sb. rozeslána 24. července 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 01.07.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1987    Zrušeno : 01.07.1997
Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o zajištění jaderné bezpečnosti při zacházení s radioaktivními odpady
Účinnost od: 1. října 1987    Zrušeno : 20.01.1992
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o České vodohospodářské inspekci
Účinnost od: 8. srpna 1987    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 86 - Olomouc II
čá. 013/1987 Sb. rozeslána 1. července 1987
    Zrušeno : 17.10.1996
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv Dohoda mezi Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Státním úřadem pro metrologii Maďarské lidové republiky o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a ověřování měřidel ze dne 17. listopadu 1986
Účinnost od: 17. srpna 1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Účinnost od: 7. března 1987
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a obdobných označení
Účinnost od: 18. března 1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen
Účinnost od: 1. září 1987    Zrušeno : 18.05.1990
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR č. 51/1975 Zb. o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky
čá. 012/1987 Sb. rozeslána 29. června 1987
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 15.12.1992
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o změnách a doplnění vyhlášky č. 136/1982 Sb., kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 01.01.1994
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví další podrobnosti v nemocenském zabezpečení družstevních rolníků a uchazečů o zaměstnání
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 01.10.1990
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 130/1984 Sb., kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku
Účinnost od: 29. června 1987    Zrušeno : 16.03.1990
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 78 - Lučenec
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 01.09.1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví
Účinnost od: 1. října 1987    Zrušeno : 01.10.1988
Zákon o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 01.10.1990
Zákon o změnách zákona o mateřském příspěvku
čá. 011/1987 Sb. rozeslána 26. června 1987
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 07.09.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1987    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1987    Zrušeno : 01.12.2000
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 26. června 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1987    Zrušeno : 10.03.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 26. června 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1987    Zrušeno : 01.07.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 28. října 1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výstavbě silničního obchvatu měst Českého Těšína - Cieszyna a o zřízení nového silničního hraničního přechodu
Účinnost od: 18. února 1987
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou
čá. 010/1987 Sb. rozeslána 15. června 1987
Účinnost od: 1. června 1987    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1987    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1987    Zrušeno : 15.09.1991
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
Účinnost od: 19. února 1987
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům do 21 let věku v podzemí hlubinných dolů
Účinnost od: 1. července 1987
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě podmínek pro poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům
čá. 009/1987 Sb. rozeslána 25. května 1987
Účinnost od: 16. srpna 1982    Zrušeno : 01.01.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1987    Zrušeno : 26.03.2001
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1987    Zrušeno : 01.06.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 01.01.1998
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených
Účinnost od: 1. března 1987    Zrušeno : 01.01.2000
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou, kterou se mění Úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957, ve znění Dohody o její změně ze dne 27. března 1972
Účinnost od: 22. října 1986    Zrušeno : 02.08.2007
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci
Účinnost od: 21. června 1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zvláštních misích
Účinnost od: 9. června 1987
Změna Zásad vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění pětiletého plánu a ročních plánů hospodářského a sociálního rozvoje, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 24. října 1985 č. 270 (č. 107/1985 Sb.)
čá. 008/1987 Sb. rozeslána 30. dubna 1987
Účinnost od: 1. června 1987    Zrušeno : 01.04.1991
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach
Účinnost od: 30. dubna 1987    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 86/1986 Zb. o združení rodičov a priateľov školy
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 25.06.1992
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
Účinnost od: 1. července 1987
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 225. výročí založení Banické akademie v Banské Štiavnici
Účinnost od: 15. května 1987
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun s motivem koně Převalského
Účinnost od: 15. května 1987
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí narození Josefa Lady
čá. 007/1987 Sb. rozeslána 23. dubna 1987
Účinnost od: 1. dubna 1987    Zrušeno : 01.01.2004
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů Výnos Českého báňského úřadu č. 9/1988 Ú. v. ČSR ze dne 16. 12. 1986, č. j. 6365/1986, o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Účinnost od: 1. března 1987    Zrušeno : 01.07.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 17. prosince 1986    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1987    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o záväznosti Československého liekopisu
Účinnost od: 1. června 1987    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích
Účinnost od: 28. ledna 1987    Zrušeno : 17.10.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci mezi ústředními orgány podílejícími se na řízení národních výborů a rad
Účinnost od: 24. října 1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o kulturní a vědecké spolupráci
Účinnost od: 24. února 1986
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Togo
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej pamiatkovej starostlivosti
čá. 006/1987 Sb. rozeslána 13. dubna 1987
Účinnost od: 1. prosince 1986    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1987    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1987    Zrušeno : 01.01.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1987    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 13. dubna 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 13. dubna 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 20. února 1987    Zrušeno : 23.08.1996
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci v oblasti technického rozvoje, výroby a vývozu řady těžkých traktorů ze dne 20. února 1987
Účinnost od: 3. února 1987    Účinnost do :01.01.1991
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 20. října 1986    Účinnost do :01.01.1991
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. března 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1987    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.03.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 13. dubna 1987    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. dubna 1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v kultuře, školství, vědě a technice a v jiných oblastech
Účinnost od: 13. dubna 1987    Zrušeno : 01.07.1989
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1982 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1984 Sb.
Účinnost od: 28. dubna 1987    Zrušeno : 06.03.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 152 Třebíč
Účinnost od: 28. dubna 1987    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 33
Účinnost od: 1. ledna 1987
Zásady kontroly jakosti prováděné výbory lidové kontroly ČSSR, ČSR a SSR, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1986 č. 338
Účinnost od: 1. května 1987    Zrušeno : 01.07.1988
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 157/1980 Sb., o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím
Účinnost od: 1. ledna 1988
Zákon České národní rady o státní památkové péči
čá. 005/1987 Sb. rozeslána 16. března 1987
Účinnost od: 1. dubna 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1987    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu pred výbuchmi horľavých plynov a pár
Účinnost od: 1. června 1987    Zrušeno : 01.09.2004
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par
Účinnost od: 1. dubna 1987    Zrušeno : 01.06.1992
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel v znení vyhlášky č. 156/1979 Zb.
Účinnost od: 1. dubna 1987    Zrušeno : 27.08.1991
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl, ve znění vyhlášky č. 142/1979 Sb.
Účinnost od: 12. září 1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci
Účinnost od: 16. března 1987    Zrušeno : 16.03.1990
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 123 - Michalovce
Účinnost od: 1. dubna 1987    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
Účinnost od: 1. dubna 1987    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vyhlásení časti Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku
čá. 004/1987 Sb. rozeslána 10. března 1987
Účinnost od: 10. března 1987
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. října 1987    Zrušeno : 01.02.1998
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice
Účinnost od: 1. dubna 1987    Zrušeno : 30.08.1991
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 124/1984 Sb., o středních školách
Účinnost od: 1. dubna 1987    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o způsobilosti dovážených lanových drah a jiných technických zařízení
Účinnost od: 10. března 1987    Zrušeno : 28.08.1990
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 19 - Košice II
čá. 003/1987 Sb. rozeslána 13. února 1987
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření vlády Československé socialistické republiky o změně opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Sb., ve znění opatření vlády Československé socialistické republiky schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 22. listopadu 1984 č. 322 a publikovaného pod č. 39/1985 Sb.
Účinnost od: 1. března 1987    Zrušeno : 15.03.1990
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
čá. 002/1987 Sb. rozeslána 11. února 1987
Účinnost od: 1. března 1987    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilišť, stredných odborných učilišť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilišť
Účinnost od: 1. března 1987    Zrušeno : 09.08.1991
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
čá. 001/1987 Sb. rozeslána 16. ledna 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.01.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1987    Zrušeno : 01.07.1991
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
Účinnost od: 1. března 1987    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv
Zavřít
MENU