Sbírka předpisů 1974

čá. 028/1974 Sb. rozeslána 28. prosince 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. listopadu 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 7. listopadu 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 2. října 1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o činnosti kulturních a informačních středisek v Praze a v Berlíně
Účinnost od: 5. listopadu 1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
čá. 027/1974 Sb. rozeslána 27. prosince 1974
Účinnost od: 1. října 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 4. listopadu 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. prosince 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. prosince 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. prosince 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.10.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě
čá. 026/1974 Sb. rozeslána 23. prosince 1974
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. prosince 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. prosince 1974
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon slovenské národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1975
čá. 025/1974 Sb. rozeslána 22. prosince 1974
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 20.03.1991
Zákon České národní rady o Novinářské ceně Jana Švermy
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 20.03.1991
Zákon České národní rady o Národní ceně České socialistické republiky
Účinnost od: 1. dubna 1975    Zrušeno : 01.01.2002
Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
Účinnost od: 1. ledna 1975    Účinnost do :01.01.1976
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975
čá. 024/1974 Sb. rozeslána 20. prosince 1974
Účinnost od: 20. prosince 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. října 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. prosince 1974    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 87 - Banská Štiavnica
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.10.1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě
Účinnost od: 1. ledna 1975    Účinnost do :01.01.1976
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1975
čá. 023/1974 Sb. rozeslána 13. prosince 1974
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Slovenskou státní pojišťovnou
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o změně a doplnění vyhlášky, kterou se provádí zákon o dráhách
čá. 022/1974 Sb. rozeslána 4. prosince 1974
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 20.06.1991
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o soustavě zdravotnických zařízení
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.08.1979
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.10.1986
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.
čá. 021/1974 Sb. rozeslána 27. listopadu 1974
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení
Účinnost od: 16. listopadu 1974    Zrušeno : 21.09.2001
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o postupu při šetření událostí na společných státních hranicích
Účinnost od: 31. října 1974    Zrušeno : 26.01.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení
Účinnost od: 27. listopadu 1974
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Janka Jesenského
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění vyhlášky č. 171/1973 Sb.
čá. 020/1974 Sb. rozeslána 16. listopadu 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. října 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. listopadu 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. listopadu 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. listopadu 1974    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce Federálního statistického úřadu, Českého statistického úřadu a Slovenského statistického úřadu č. 137/1973 Sb., o cenách, slovenského vydání, v celním zákoně č. 44/1974 Sb., slovenského vydání a ve vyhlášce ministerstva dopravy č. 159/1974 Sb., o silniční taxislužbě, slovenského vydání
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 15.09.1975
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby Slovenské socialistické republiky v roce 1975
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 11.12.1991
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 12/1972 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 09.08.1991
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat
čá. 019/1974 Sb. rozeslána 6. listopadu 1974
Účinnost od: 6. listopadu 1974    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory ve Východočeském kraji stavebními úřady
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani
Účinnost od: 21. listopadu 1974    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 131 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a ve volebním obvodu č. 36 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.01.1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.01.1989
Zákon o zemědělské dani
čá. 018/1974 Sb. rozeslána 30. října 1974
Účinnost od: 30. října 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. října 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. října 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti převodu vlastnictví k archiváliím
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o uznávání archiválií za kulturní památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních kulturních památek
Účinnost od: 14. listopadu 1974
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 81/1974 Sb., o zrušení Univerzity 17. listopadu v Praze-
Účinnost od: 14. listopadu 1974    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 95 (Lesná)
Účinnost od: 14. listopadu 1974    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 40 (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) ve Středočeském kraji
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon České národní rady o archivnictví
čá. 017/1974 Sb. rozeslána 18. října 1974
Účinnost od: 11. července 1974
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 5. června 1974
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 6. května 1972
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačení protiprávního zmocnění se letadel
Účinnost od: 4. ledna 1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace
Účinnost od: 19. července 1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa
čá. 016/1974 Sb. rozeslána 4. října 1974
Účinnost od: 1. listopadu 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 4. října 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 4. října 1974    Zrušeno : 01.09.1978
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 104/1969 Sb., o zřizování gymnasií, jejich organizaci a studiu na nich
Účinnost od: 4. října 1974    Zrušeno : 19.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva spojů a federálního ministerstva vnitra o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.07.1989
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech
čá. 015/1974 Sb. rozeslána 25. září 1974
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 13. února 1974    Zrušeno : 22.05.2014
OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky
Účinnost od: 25. září 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. září 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 28. května 1974
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 28. května 1974
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1974    Účinnost do :01.01.1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 30. listopadu 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci o průmyslové kooperaci mezi Československem a Indií
Účinnost od: 7. května 1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě
Účinnost od: 6. května 1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce
Účinnost od: 13. července 1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o režimu na československo-sovětských státních hranicích, spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách
čá. 014/1974 Sb. rozeslána 13. září 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. září 1974    Zrušeno : 30.01.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. září 1974    Zrušeno : 31.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. září 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. září 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. září 1974    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. září 1974
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých ustanovení o hospodářských závazcích na úseku zahraničního obchodu
Účinnost od: 13. září 1974    Zrušeno : 01.09.1978
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 103/1969 Sb., o organizaci gymnasií a studia na nich
Účinnost od: 13. září 1974    Zrušeno : 01.11.1982
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik
Účinnost od: 13. září 1974    Zrušeno : 01.09.1982
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik
Účinnost od: 13. září 1974    Zrušeno : 01.08.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1974
Účinnost od: 30. září 1974
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zrušení University 17. listopadu v Praze
čá. 013/1974 Sb. rozeslána 28. srpna 1974
Účinnost od: 17. června 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. srpna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. května 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1974    Zrušeno : 01.12.1977
Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností, ve znění vyhlášky České komise pro vědecké hodnosti č. 161/1973 Sb.
Účinnost od: 1. září 1974    Zrušeno : 01.12.1977
Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
Účinnost od: 1. října 1974    Zrušeno : 01.07.1991
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o plemenitbě hospodářských zvířat
Účinnost od: 28. srpna 1974    Účinnost do :01.01.1976
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975
čá. 012/1974 Sb. rozeslána 25. července 1974
Účinnost od: 5. června 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů
Účinnost od: 1. srpna 1974    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 146/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna ve Slovenské socialistické republice v roce 1974 v souvislosti s 29. srpnem
Účinnost od: 1. září 1974    Zrušeno : 01.09.1991
Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje k vyřizování sporů z mezinárodní přepravy zboží na území hlavního města Prahy obvodní soud pro Prahu 2
Účinnost od: 1. října 1974    Zrušeno : 19.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva spojů o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech
Účinnost od: 25. července 1974    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí k provedení některých ustanovení zákona o mateřském příspěvku
Účinnost od: 9. srpna 1974    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 17 a 68
Účinnost od: 9. srpna 1974    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 75 (Praha 5)
čá. 011/1974 Sb. rozeslána 4. července 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 4. července 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. dubna 1974    Účinnost do :01.04.1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1974    Zrušeno : 31.07.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů Usnesení vlády ze dne 8. května 1974 č. 115 o zřízení fakult Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
Účinnost od: 1. září 1974    Zrušeno : 01.01.1988
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči
Účinnost od: 1. srpna 1974    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se stanoví odchylky z ustanovení zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech
Účinnost od: 4. července 1974    Zrušeno : 01.01.1993
Zásady, jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a některých dalších organizacích řízených ministerstvy a jinými ústředními orgány Slovenské socialistické republiky a národními výbory, schválené usnesením vlády Slovenské socialistické republiky č. 175 ze dne 12. června 1974
Účinnost od: 4. července 1974
Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
čá. 010/1974 Sb. rozeslána 21. června 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1974    Účinnost do :01.01.1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 12. června 1973    Účinnost do :01.01.1986
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1974    Účinnost do :01.01.1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. března 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švédskem
Účinnost od: 24. března 1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou
Účinnost od: 23. března 1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou
Účinnost od: 18. května 1972
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zákazu umísťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho podzemí
Účinnost od: 5. března 1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní
čá. 009/1974 Sb. rozeslána 10. června 1974
Účinnost od: 10. června 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. června 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. června 1974
Směrnice Ústřední rady odborů o postavení a úkolech ROH při společenské kontrole závodního stravování a při zabezpečování jeho rozvoje
Účinnost od: 1. července 1974    Zrušeno : 01.01.1980
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o provozování silniční taxislužby
Účinnost od: 25. června 1974
Zásady, jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a některých dalších organizacích řízených ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 22. května 1974 č. 128
Účinnost od: 10. června 1974    Zrušeno : 01.01.1983
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 136/1971 Sb., o zřizování odborů národních výborů
Účinnost od: 10. června 1974    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ve volebních obvodech č. 131 až 138
Účinnost od: 10. června 1974    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě ve volebním obvodě č. 75 - Partizánske, okres Topoľčany
čá. 008/1974 Sb. rozeslána 31. května 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. března 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. února 1974    Zrušeno : 25.10.1997
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci ve vodním hospodářství na hraničních vodách
Účinnost od: 11. listopadu 1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti
Účinnost od: 24. prosince 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou
Účinnost od: 1. ledna 1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
Účinnost od: 20. února 1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou
Účinnost od: 5. února 1974    Zrušeno : 02.12.1999
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou
čá. 007/1974 Sb. rozeslána 8. května 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 8. května 1974
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 163/1970 Sb., o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu
Účinnost od: 8. května 1974
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o změně vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 3/1959 Ú.l., o zřízení podniku Polytechna, podniku zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce ve znění vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 32/1961 Sb.
Účinnost od: 23. května 1974    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 84 (Praha 5)
Účinnost od: 23. května 1974
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 28/1974 Sb., o zrušení daně z motorových vozidel
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Celní zákon
čá. 006/1974 Sb. rozeslána 7. května 1974
Účinnost od: 18. března 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1974    Zrušeno : 01.04.1984
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti
Účinnost od: 1. července 1974    Zrušeno : 01.03.1979
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti
Účinnost od: 7. května 1974    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon Slovenské národní rady o souhlasu ke změně hranic Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 1. července 1974    Zrušeno : 27.08.1991
Zákon o Sboru národní bezpečnosti
čá. 005/1974 Sb. rozeslána 16. dubna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. dubna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. dubna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. dubna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. dubna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. dubna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. dubna 1974    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška Rady okresního národního výboru v Lučenci, kterou se určuje Městský národní výbor ve Fiľakově stavebním úřadem
Účinnost od: 1. května 1974    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě
Účinnost od: 31. března 1974    Zrušeno : 10.06.1994
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o úpravě dvojího státního občanství
Účinnost od: 17. července 1973    Zrušeno : 10.06.1994
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti mezinárodní silniční dopravy
Účinnost od: 1. května 1974    Účinnost do :01.01.1975
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška č. 102/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974
Účinnost od: 16. dubna 1974    Zrušeno : 01.07.1979
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 41/1965 Sb., o používání vlastních osobních vozidel pracovníky při vnějších výkonech
Účinnost od: 1. května 1974    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory
Účinnost od: 16. dubna 1974    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ve volebních obvodech č. 46 a 83
Účinnost od: 1. července 1974    Zrušeno : 24.11.1990
Zákon České národní rady o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy
Účinnost od: 16. dubna 1974
Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky
čá. 004/1974 Sb. rozeslána 1. dubna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1974
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 99/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel
Účinnost od: 1. dubna 1974
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zrušení daně z motorových vozidel
čá. 003/1974 Sb. rozeslána 28. března 1974
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. ledna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. listopadu 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. března 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. března 1974    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně
Účinnost od: 28. března 1974
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů
Účinnost od: 1. dubna 1974    Zrušeno : 01.01.1983
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování
Účinnost od: 28. března 1974    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 45 - Martin
Účinnost od: 12. dubna 1974    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 162
čá. 002/1974 Sb. rozeslána 19. února 1974
Účinnost od: 19. února 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. února 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 13. října 1973
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 12. prosince 1973
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 19. února 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 7. června 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky
Účinnost od: 17. dubna 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
Účinnost od: 25. prosince 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a dalších orgánů velení Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy
Účinnost od: 1. ledna 1974    Účinnost do :01.01.1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím
Účinnost od: 6. března 1974    Zrušeno : 01.11.2002
Vyhláška ministra zahraničních věcí o otevření hraničního přechodu na československo - polských státních hranicích Krnov - Pietrowice
Účinnost od: 1. ledna 1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v kulturní, vědecké a příbuzných oblastech
Účinnost od: 9. září 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví
Účinnost od: 16. října 1973    Zrušeno : 12.05.1999
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rostlin
Účinnost od: 29. prosince 1970 s výjimkou
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem
Účinnost od: 1. dubna 1974    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává rozhlasový a televizní řád
Účinnost od: 19. února 1974
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Bedřicha Smetany
čá. 001/1974 Sb. rozeslána 13. února 1974
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1974    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úřadu geodézie a kartografie o geodetických pracích ve výstavbě
Účinnost od: 1. března 1974    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o geodetických pracích ve výstavbě
Účinnost od: 13. února 1974    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Vihorlat
Účinnost od: 13. února 1974    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Veľká Fatra
Účinnost od: 25. května 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Účinnost od: 20. července 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky
Účinnost od: 19. září 1973    Zrušeno : 22.02.1984
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu
Účinnost od: 1. září 1973    Zrušeno : 04.01.1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou
Účinnost od: 19. července 1973    Zrušeno : 29.05.2001
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 28. února 1974    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 8 (České Budějovice)
Účinnost od: 28. února 1974    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 57 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Zavřít
MENU