Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Bezpečnost a ochrana zdraví 1269 7 49 45 32 34 56 52 44 50 52
Celní služby 658 2 13 9 13 11 17 23 8 15 20
Cenné papíry, kapitálový trh 517 3 11 8 19 35 21 21 23 22 22
Ceny, oceňování 509 6 21 22 19 23 31 28 27 30 33
Cestovní náhrady 58   2 2 2 4 2 4 2 2 3
Daňové právo 1012 5 30 28 24 32 38 36 35 45 47
Devizy 155   1 1 3 9 3 2 2 3 3
Doprava, spoje 1379 11 28 40 44 41 45 48 49 40 41
Dotace, fondy 718 5 19 17 17 20 20 17 22 29 20
Dovoz, vývoz 779 5 19 15 19 19 16 22 17 31 24
Duševní a průmyslové vlastnictví 400 4 6 10 13 4 11 13 14 8 9
Energetika 308 2 19 27 10 14 32 20 25 14 16
Hospodářská soutěž 191   15 2   2 8 10 5 11 4
Informatika 153 1 10 7 6 7 17 14 16 12 15
Katastry, zeměměřictví 266   9 9 4 16 10 10 9 21 8
Kolektivní vyjednávání 568   15 14 15 14 16 20 18 28 23
Komory 222   1 1 3 4 7 6 3 7 8
Konkurz a vyrovnání 203 1 2 2 3 10 9 7 7 15 8
Média 412 1 4 3 2 10 10 7 8 6 12
Mezinárodní vztahy 3705 18 79 73 65 115 113 120 116 143 116
Mzdy, platy 709 1 24 38 29 19 22 27 18 30 18
Náhrady škody, majetkové sankce 510 1 10 10 8 12 15 14 9 20 14
Nemocenské pojištění 475   10 10 8 5 11 16 10 18 20
Obchodní právo 805 2 26 11 14 25 24 33 23 32 30
Občanské právo 984 2 25 24 28 49 43 30 29 47 38
Ochrana spotřebitele 518 4 26 11 17 11 22 18 25 18 24
Platební styk, měna, ČNB 939 2 22 18 22 25 18 28 20 21 23
Policie, armáda 1396 4 45 52 44 47 35 46 42 46 76
Poplatky 465 2 10 14 10 25 20 17 19 22 14
Pozemky 596 3 15 14 8 23 22 21 9 33 20
Požární ochrana 355 3 5 13 10 13 11 11 12 8 15
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 940 4 31 53 29 30 25 42 33 37 41
Přestupky 554 2 12 8 19 15 18 26 15 24 25
Privatizace, restituční nároky 238   1 1   4 8 3 3 4 2
Sociální zabezpečení 885   17 20 35 21 40 35 25 30 44
Soudní a rozhodčí řízení 1183 3 15 17 15 25 28 30 44 41 41
Specializované činnosti 1190 5 46 41 30 39 56 50 44 55 60
Statistika, výkaznictví 944   17 23 26 23 19 22 30 28 29
Státní správa 2178 13 68 70 57 68 65 78 75 104 88
Stavební právo 565 3 14 9 5 17 13 19 7 23 12
Školy 1158 3 37 20 25 18 41 32 37 56 55
Trestní právo 804 7 9 13 14 27 18 25 17 34 31
Účetnictví 367 2 7 13 14 13 10 12 16 12 9
Územní samospráva 1605 9 59 66 34 65 82 88 65 86 74
Vztahy ČR - SR 113     5 4 1 6 5 3 4 1
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1256 5 34 38 37 45 64 52 46 56 59
Zemědělství, lesnictví 1765 21 53 41 57 75 73 60 70 90 76
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 572 4 39 18 9 9 12 27 21 15 24
Živnostenské a jiné podnikání 1504 10 64 67 50 58 75 89 77 98 70
Životní prostředí 1707 20 73 73 56 79 76 88 92 100 58
Název Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Zavřít
Nejste přihlášeni