ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
OblastNázevSCelkem2020201920182017201620152014201320122011
1Ochrana vod    183126391498615
2Ochrana ovzduší    2106910167815131616
3Odpady a obaly    257364971317101212
4Chemické látky a přípravky    213761113131714101810
5IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    452 11 61231
6EIA - Posuzování vlivu na ŽP    37111413 151
7Energetika    20225101628248152216
8ŽP - ostatní    28362835828911
8.1Ochrana přírody a krajiny    24013117211591422910
8.2Ochrana zemědělského půdního fondu    48233534 222
8.3Ochrana lesa    835316325621
8.4Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    28   21 1 11
8.5Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    19   2   1  
8.6Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    141  1   111
OblastNázevSCelkem2020201920182017201620152014201320122011
Zavřít
MENU