CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACENázevSCelkem2020201920182017201620152014201320122011
01Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    73082824182342532293519
02Lesnictví a těžba dřeva    21215219598121514
03Rybolov a akvakultura    147  3933131714
05Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    241 5891848113011
06Těžba ropy a zemního plynu    241 5891848113011
07Těžba a úprava rud    244 5892058113011
08Ostatní těžba a dobývání    246 5892158113011
09Podpůrné činnosti při těžbě    245 58102058113011
10Výroba potravinářských výrobků    3391148533021101517199
11Výroba nápojů    2098293614134109128
12Výroba tabákových výrobků    39  212 112 
13Výroba textilií    601213121122
14Výroba oděvů    56 441121321
15Výroba usní a souvisejících výrobků    42 3 1111111
16Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    93  121 281314
17Výroba papíru a výrobků z papíru    82   11 251314
18Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    84    2 451414
19Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    29  14   222
20Výroba chemických látek a chemických přípravků    19654330574118116
21Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    12911210626101253
22Výroba pryžových a plastových výrobků    55 54313 414
23Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    3953221627361514264123
24Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    52    2   14
25Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    98 2311973346
26Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    187 3337131381712
27Výroba elektrických zařízení    205 154371413111712
28Výroba strojů a zařízení j. n.    69 2135 1324
29Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    128 131512215121
30Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    89 264113422
31Výroba nábytku    83    1 251314
32Ostatní zpracovatelský průmysl    86    12271315
33Opravy a instalace strojů a zařízení    96 1 2117111246
35Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    3114151216263319162822
36Shromažďování, úprava a rozvod vody    282 2425121791318
37Činnosti související s odpadními vodami    163 2118131491310
38Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    230 5227161481412
39Sanace a jiné činnosti související s odpady    171 3217131281411
41Výstavba budov    4884272133512128363831
42Inženýrské stavitelství    4883292033551926363830
43Specializované stavební činnosti    4823282334571726343828
45Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    53   1511221
46Velkoobchod, kromě motorových vozidel    103   1612453
47Maloobchod, kromě motorových vozidel    112   1323644
49Pozemní a potrubní doprava    3471121125151616151614
50Vodní doprava    10212154133145
51Letecká doprava    14361459 113214
52Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    20       112
53Poštovní a kurýrní činnosti    190 141779101914
55Ubytování    16    11121 
56Stravování a pohostinství    102 1467965536
58Vydavatelské činnosti    94    11461514
59Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    94    21481314
60Tvorba programů a vysílání    1621321371161410
61Telekomunikační činnosti    166162427108169
62Činnosti v oblasti informačních technologií    1661872251110129
63Informační činnosti    185 12472711101610
64Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    326140252217122425713
65Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    11917161746941
66Ostatní finanční činnosti    1901261913911182328
68Činnosti v oblasti nemovitostí    1815116571051595
69Právní a účetnické činnosti    1          
70Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5   1      
71Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    105834129105109815458536043
72Výzkum a vývoj    29423436551081213
73Reklama a průzkum trhu    16   1   2  
74Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    191  11 11  
75Veterinární činnosti    368534356914109141614
77Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    25   1    1 
78Činnosti související se zaměstnáním    128 25 6124635
79Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    143  3 2795128
80Bezpečnostní a pátrací činnosti    7   1      
81Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    323 121620241115283718
82Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    6 1 1      
84Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    266930282195200212161111154152209
85Vzdělávání    5003173215231718142523
86Zdravotní péče    361 223132141414173214
87Pobytové služby sociální péče    273 16262491212121313
88Ambulantní nebo terénní sociální služby    241 17211965891213
90Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    127    25105128
91Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    131   12597128
92Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    130   15595128
93Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    136 21 38951210
94Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    162 24    1 15
95Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    123   146119216
96Poskytování ostatních osobních služeb    25 4 3121 11
97Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12 3 1   1 1
98Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4   1      
99Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    9   1      
CZ-NACENázevSCelkem2020201920182017201620152014201320122011
Zavřít
MENU