ISO 9001 - Systémy managementu jakosti - Požadavky

Služba klasifikace podle ISO 9001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých kapitol isonormy jakosti.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých kapitol, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 9001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 9001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Kap. Název S Celkem 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
4 Kontext organizace    131 8 8 7 5 7 15 4 6 9 11
7.1.3 a 7.1.4 Infrastruktura, Prostředí pro fungování procesů    429 6 14 19 59 75 53 21 23 30 15
7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření    45 1 3 1 2   2 2 4   6
7.2 Kompetence    676 27 53 41 50 46 33 8 16 19 22
7.5 Dokumentované informace    50 5 4   3 2 6   3    
8.2 Požadavky na produkty a služby    95 2 5 4 3   11 4 9 4 4
8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb    74 2 4 2 6 2 6 1 7 4 8
8.4 Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb    6           1   1 1  
8.5 Výroba a poskytování služeb (obsažena v klasifikaci podle CZ-NACE)    3                    
Kap. Název S Celkem 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Zavřít
MENU