ISO 27001 - Systémy managementu bezpečnosti informací

Služba klasifikace podle ISO 27001 , tj. klasifikace právních předpisů podle systémů managementu bezpečnosti informací.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 27001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 27001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Oblast Název S Celkem 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1 Ochrana osobních údajů    81 5 3 1 7 1 6   5 2 1
2 Ochrana duševního vlastnictví a know-how (autorská a práva duševního vlastnictví, občanské a obchodní právo)    96 1 6 2 6 2 2 2 9 2 4
3 Elektronické komunikace a informační systémy    85 3 10 3 4 11 4   2   2
4 Pracovně-právní vztahy    13   1 4 4            
5 Veřejná správa    94 10 7 6 9 2 3   3 2 3
9 Ostatní předpisy z oblasti bezpečnosti informací    122 11 10 4 6 7 7 2 1 4 5
Oblast Název S Celkem 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Zavřít
MENU