CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    654 24 27 16 26 11 33 12 13 4 26
02 Lesnictví a těžba dřeva    193 4 5 6 2 3 6 8 5 3 8
03 Rybolov a akvakultura    121 2 6 3 2 3 6 5   4 1
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    184 21 22 14 2 1 3 1 2 5 2
06 Těžba ropy a zemního plynu    182 21 22 14 2 1 3 1 2 4 2
07 Těžba a úprava rud    185 21 21 14 2 1 3 1 1 4 2
08 Ostatní těžba a dobývání    185 21 22 14 2 1 3 1 2 4 2
09 Podpůrné činnosti při těžbě    186 21 22 14 2 1 3 1 2 4 2
10 Výroba potravinářských výrobků    235 10 20 1 1 2 5 2 1 2 2
11 Výroba nápojů    135 5 10   1 2 4 1 1 2 1
12 Výroba tabákových výrobků    33   2   2 5 1 1 2 4 3
13 Výroba textilií    50   1 2 3 4 4 4 2 7 2
14 Výroba oděvů    44 1 1 1 2 3 3 4 1 6 2
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    33 1 1 1 1 3 4 2 1 6 2
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    84 4 12   1   3 1   3 3
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    73 4 11   1   1     3 3
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    76 4 11   1   1     3 4
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    24   1 2 3 1       1  
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    131 15 6   6 3 3 1 4 4 1
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    109 1 12 3 4 4 5 2 2 3 5
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    37 2 2   2 2 1   1 3  
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    294 21 30 19 4 2 4 2 1 4 3
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    40   2   3 4 1   5 2 2
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    81 2 3   3 3 1 1 4 3 1
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    143 16 32       3   1 2 1
27 Výroba elektrických zařízení    147 16 32       3   1 2 1
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    51 2 3 1 3 2 3 1 5 1 2
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    49   2   2 3   1      
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    44 2 2 1 4 3   1     2
31 Výroba nábytku    72 4 11   1   1     3 3
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    76 4 11   1   1     3 3
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    66 2 4     1 1   1    
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    258 19 35       2   1 1 3
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    248 18 34 24 23 17 10 2 4 8 3
37 Činnosti související s odpadními vodami    131 16 28       2     1 1
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    194 18 32 14 11 17 2   4 3 1
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    138 18 31       2     1 1
41 Výstavba budov    385 38 32 14 7 4 3 1 3 6 4
42 Inženýrské stavitelství    385 38 32 11 6 2 3 2 4 6 4
43 Specializované stavební činnosti    386 39 31 12 4 3 3 1 3 6 4
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    43   1 1 3 2 1 2 4 3  
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    88 2 4 5 10 6 7 3 8 4 2
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    97 2 7 7 10 8 6 4 8 4 2
49 Pozemní a potrubní doprava    308 5 13 12 19 18 20 10 10 11 19
50 Vodní doprava    93 1 4 1 8 6 7 1 1 5 9
51 Letecká doprava    124 2 4 2 16 10 9 6 2 6 6
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12         1   1      
53 Poštovní a kurýrní činnosti    148 18 33       2     1 1
55 Ubytování    12   1     1 2     1  
56 Stravování a pohostinství    66 2 5 1 1 1 3   1 1 1
58 Vydavatelské činnosti    85 4 13 1 3   1     3 4
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    87 4 11 1 3   1     4 4
60 Tvorba programů a vysílání    127 17 35     1 2     1 1
61 Telekomunikační činnosti    128 18 33       2     1 1
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    127 18 29     1 2     1 1
63 Informační činnosti    136 17 29     1 2     1 1
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    243 8 5 12 14 3 9 1 5 6 6
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    95 3 2 1 8 2 6   2 1  
66 Ostatní finanční činnosti    115 2 4 2   1 5   1 2 3
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    140 9 2 2 8 3 5 2 3 6 8
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4   1                
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    819 37 28 16 22 11 23 8 17 15 16
72 Výzkum a vývoj    229 22 31 15 21 17 11 6 4 8 4
73 Reklama a průzkum trhu    13   2             2  
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    14 1 1 1     2 1 2    
75 Veterinární činnosti    305 16 14 6 13 11 14 10 3 2 7
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    21   1     1   1 1 5  
78 Činnosti související se zaměstnáním    79 15 17   1 1 2       2
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    115 15 34       2     1 1
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3   1                
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    268 33 25 6 3 2 4 1 2 5 3
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    4   1                
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2173 255 255 7 6 7 11 3 5 2 7
85 Vzdělávání    436 38 43 26 34 52 22 7 7 4 5
86 Zdravotní péče    335 23 17 12 16 10 13 3 5 2 9
87 Pobytové služby sociální péče    247 14 12 11 18 7 10 3 3 4 8
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    210 16 7 10 18 7 10 3 3 3 9
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    102 15 27       2     1 1
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    104 15 27       2     1 1
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    104 15 27       2     1 1
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    106 15 27       2     1 1
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    106 7 21 11 19 17 10 1 4 1  
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    108 4 18   2   1   1 3 4
96 Poskytování ostatních osobních služeb    19 1 2       1     2 1
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    8   2       1        
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3   1                
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    6   2           1    
CZ-NACE Název S Celkem 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Zavřít
MENU