CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    663 24 28 14 25 11 34 14 13 5 26
02 Lesnictví a těžba dřeva    194 3 5 6 2 3 6 8 5 3 8
03 Rybolov a akvakultura    120 1 6 3 2 3 6 5   4 1
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    188 22 22 14 2 1 3 1 2 5 2
06 Těžba ropy a zemního plynu    186 22 22 14 2 1 3 1 2 4 2
07 Těžba a úprava rud    189 22 21 14 2 1 3 1 1 4 2
08 Ostatní těžba a dobývání    189 22 22 14 2 1 3 1 2 4 2
09 Podpůrné činnosti při těžbě    190 22 22 14 2 1 3 1 2 4 2
10 Výroba potravinářských výrobků    263 11 21 1 1 5 7 3 2 2 2
11 Výroba nápojů    154 6 12   1 2 5 2 2 2 1
12 Výroba tabákových výrobků    33   2   2 5 1 1 2 4 3
13 Výroba textilií    50   1 2 3 4 4 4 2 7 2
14 Výroba oděvů    46 1 1 1 2 3 3 4 1 6 2
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    33 1 1 1 1 3 4 2 1 6 2
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    84 4 12   1   3 1   3 3
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    73 4 11   1   1     3 3
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    76 4 11   1   1     3 4
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    24   1 2 3 1       1  
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    158 15 6   6 3 3 1 4 4 1
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    113 2 12 3 4 4 5 2 2 3 5
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    44 2 2   2 3 1   1 3  
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    306 22 31 19 4 2 4 2 1 4 3
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    40   2   3 4 1   5 2 2
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    81 2 3   3 3 1 1 4 3 1
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    145 16 32       3   1 2 1
27 Výroba elektrických zařízení    153 16 32   1   3   1 2 1
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    52 2 3 1 3 2 3 1 5 1 2
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    112   4 6 4 6 1 2 3 5 5
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    76 2 2 3 7 4 1 2 1 4 5
31 Výroba nábytku    72 4 11   1   1     3 3
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    78 4 11   1   1     3 3
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    67 2 4     1 1   1    
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    266 19 35       2   1 1 3
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    251 18 35 24 23 17 10 2 4 8 3
37 Činnosti související s odpadními vodami    132 16 28       2     1 1
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    198 18 32 14 11 17 2   4 3 1
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    141 18 31       2     1 1
41 Výstavba budov    403 39 33 14 7 4 4 1 3 6 4
42 Inženýrské stavitelství    405 39 33 11 6 3 4 2 4 7 4
43 Specializované stavební činnosti    404 39 33 12 4 3 4 1 3 6 4
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    43   1 1 3 2 1 2 4 3  
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    88 2 4 5 10 6 7 3 8 4 2
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    97 2 7 7 10 8 6 4 8 4 2
49 Pozemní a potrubní doprava    323 6 13 14 22 19 20 10 11 11 19
50 Vodní doprava    93 1 4 1 8 6 7 1 1 5 9
51 Letecká doprava    128 2 4 2 17 11 9 6 2 6 6
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12         1   1      
53 Poštovní a kurýrní činnosti    149 18 33       2     1 1
55 Ubytování    12   1     1 2     1  
56 Stravování a pohostinství    78 2 5 1 1 2 4   1 1 1
58 Vydavatelské činnosti    85 4 13 1 3   1     3 4
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    87 4 11 1 3   1     4 4
60 Tvorba programů a vysílání    129 17 35     1 2     1 1
61 Telekomunikační činnosti    129 18 33       2     1 1
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    132 18 29     1 2     1 1
63 Informační činnosti    143 17 29     1 2     1 1
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    259 8 6 12 14 3 9 2 5 6 6
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    104 3 2 1 8 2 6   2 1  
66 Ostatní finanční činnosti    121 2 4 2   1 5   1 2 3
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    144 9 2 2 8 3 5 2 3 6 8
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4   1                
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    876 37 31 14 21 12 23 8 17 15 16
72 Výzkum a vývoj    243 22 31 15 21 17 11 6 4 8 4
73 Reklama a průzkum trhu    13   2             2  
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    14 1 1 1     2 1 2    
75 Veterinární činnosti    317 17 15 6 13 10 15 10 3 2 7
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    21   1     1   1 1 5  
78 Činnosti související se zaměstnáním    94 15 17   2 1 2       2
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    115 15 34       2     1 1
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3   1                
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    281 34 26 6 3 2 4 1 2 5 3
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    5   1                
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2277 255 255 7 6 7 11 3 5 2 7
85 Vzdělávání    446 38 43 26 34 52 22 7 7 4 5
86 Zdravotní péče    340 23 17 12 16 10 13 3 5 2 9
87 Pobytové služby sociální péče    252 14 12 11 18 7 10 3 3 4 8
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    215 16 7 10 18 7 10 3 3 3 9
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    102 15 27       2     1 1
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    104 15 27       2     1 1
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    104 15 27       2     1 1
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    107 15 27       2     1 1
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    123 7 21 11 19 17 10 1 4 1  
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    110 4 18   2   1   1 3 4
96 Poskytování ostatních osobních služeb    19 1 2       1     2 1
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    8   2       1        
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3   1                
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    6   2           1    
CZ-NACE Název S Celkem 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Zavřít
MENU