ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
OblastNázevSCelkem2003200220012000199919981997199619951994
1Ochrana vod    1922812627324 
2Ochrana ovzduší    2517358114  2
3Odpady a obaly    2684122016347122
4Chemické látky a směsi    2956678 451 1
5IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    471312 1    
6EIA - Posuzování vlivu na ŽP    40 12  12   
7Energetika    219  12223   
8ŽP - ostatní    293181714188427210
8.1Ochrana přírody a krajiny    24516132131 2
8.2Ochrana zemědělského půdního fondu    6711 22211  
8.3Ochrana lesa    84232641271 
8.4Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    351231     1
8.5Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    195   1     
8.6Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    171   1 1   
OblastNázevSCelkem2003200220012000199919981997199619951994
Zavřít
MENU