ISO 27001 - Systémy managementu bezpečnosti informací

Služba klasifikace podle ISO 27001 , tj. klasifikace právních předpisů podle systémů managementu bezpečnosti informací.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 27001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 27001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Oblast Název S Celkem 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
1 Ochrana osobních údajů    81 1 1 2 1 1 1 4 2 1  
2 Ochrana duševního vlastnictví a know-how (autorská a práva duševního vlastnictví, občanské a obchodní právo)    96       1   1 2 3 2 2
3 Elektronické komunikace a informační systémy    85                    
4 Pracovně-právní vztahy    13                 1  
5 Veřejná správa    94 2             1 1  
9 Ostatní předpisy z oblasti bezpečnosti informací    122 1 2     1 1 1 1 2  
Oblast Název S Celkem 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Zavřít
MENU