CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    653 6 5 7 4 2 4 3 9 3 1
02 Lesnictví a těžba dřeva    191 1 1 2 8 2 2 3 6 2 3
03 Rybolov a akvakultura    121   1 2 2   1 3 5 1  
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    184     1   1     2    
06 Těžba ropy a zemního plynu    182     1   1     1    
07 Těžba a úprava rud    185     1   1     1    
08 Ostatní těžba a dobývání    185     1   1     1    
09 Podpůrné činnosti při těžbě    186     1   1     1    
10 Výroba potravinářských výrobků    226 1   2 1            
11 Výroba nápojů    128     2              
12 Výroba tabákových výrobků    35   1 1   1          
13 Výroba textilií    48 1 1 3 1   1   1    
14 Výroba oděvů    42   1 2 1   1   1    
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    30     2         1    
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    84   1 1   1     1 1 1
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    73   1 1         1 1 1
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    76   1 1         1 1 1
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    24     1 1   1     1  
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    125   1 3 1 1 1   2 1  
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    105   1 2           1 1
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    37 1   2           1  
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    288     2         1    
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    40 2 1 2   1         4
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    81 1   2   1 1   1   4
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    141 1 1 1         2    
27 Výroba elektrických zařízení    145 1 1 1         2    
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    50 1   1   1         1
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    45       1           1
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    40       1 1         1
31 Výroba nábytku    72   1 1         1 1 1
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    76   1 1         1 1 1
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    66 1   2             1
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    258 1 1           2    
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    248 2 1 2   1   1 3    
37 Činnosti související s odpadními vodami    131 1 1           2    
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    194 1 1           2    
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    138 1 1           2    
41 Výstavba budov    383     3   2 2   3    
42 Inženýrské stavitelství    379     4   2 2   3   1
43 Specializované stavební činnosti    383     3   3 2   3    
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    43 1   4 1 1   1 3 1  
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    88   1 3   1   1 3 3 2
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    97   1 3   1   1 3 4 2
49 Pozemní a potrubní doprava    305 6 1 5 3 5 2 1 1 1 1
50 Vodní doprava    93 1     1 4 1       1
51 Letecká doprava    118 3   2 1 1         1
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12                   1
53 Poštovní a kurýrní činnosti    148 1 1           2    
55 Ubytování    12     1              
56 Stravování a pohostinství    64 1   2              
58 Vydavatelské činnosti    85   1 1   1   1 1 1 1
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    87   1 2   1   1 1 1 1
60 Tvorba programů a vysílání    127 1 1           2    
61 Telekomunikační činnosti    128 1 1           2    
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    126 1 1           2    
63 Informační činnosti    134 1 1           2    
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    234 1 7 1   3 3 9 1 2  
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    95 5 3 4 2 5 2 3   2 1
66 Ostatní finanční činnosti    111 1 2     1 1 1 2 1  
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    139 1 1 7 1 2 1 2 7 3 1
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4                 2  
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    787 3 6 12 2 8 4   8 4 1
72 Výzkum a vývoj    228 3 1 1   2   1 5 1 2
73 Reklama a průzkum trhu    13     3   2       1  
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    14     1           1  
75 Veterinární činnosti    305 1 2 3 1   2 3 2 1  
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    21 3   3 1 1       1  
78 Činnosti související se zaměstnáním    67         1     1    
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    115 2 1           2    
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3                 1  
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    263     1   1 1   2 1  
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    4                 2  
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2152 8 5 3 1 2 1 1 5 4  
85 Vzdělávání    434 2 3           3    
86 Zdravotní péče    331   2 1 1 2     2 3 2
87 Pobytové služby sociální péče    245 1 3 1 1 1     2 2 1
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    207   2 1 1 1     2 2 1
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    102 1 1           2    
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    104 1 1           2    
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    104 1 1           2    
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    106 1 1           2    
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    107                    
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    108 1 1 1         2 1 1
96 Poskytování ostatních osobních služeb    18     1         1    
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    5                    
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3                 1  
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    6                 1 1
CZ-NACE Název S Celkem 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Zavřít
MENU