CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACENázevSCelkem1990198919881987198619851984198319821981
01Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    7491     1  1
02Lesnictví a těžba dřeva    2133         
03Rybolov a akvakultura    147          
05Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    221 32       
06Těžba ropy a zemního plynu    221 32       
07Těžba a úprava rud    224 33       
08Ostatní těžba a dobývání    225 33       
09Podpůrné činnosti při těžbě    225 33       
10Výroba potravinářských výrobků    399     1  1 
11Výroba nápojů    229     1  1 
12Výroba tabákových výrobků    38          
13Výroba textilií    61          
14Výroba oděvů    55          
15Výroba usní a souvisejících výrobků    41          
16Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    831    1    
17Výroba papíru a výrobků z papíru    721    1    
18Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    741    1    
19Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    28   1      
20Výroba chemických látek a chemických přípravků    2631 21      
21Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    1452  1      
22Výroba pryžových a plastových výrobků    55     1  1 
23Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    368 23       
24Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    554   11  1 
25Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    994 1 1   1 
26Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    1761  1      
27Výroba elektrických zařízení    1931  1      
28Výroba strojů a zařízení j. n.    711 1     1 
29Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    13311      1 
30Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    9111      1 
31Výroba nábytku    731    1    
32Ostatní zpracovatelský průmysl    761    1    
33Opravy a instalace strojů a zařízení    891    1  1 
35Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    304   1      
36Shromažďování, úprava a rozvod vody    2631  1      
37Činnosti související s odpadními vodami    141   1      
38Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    18511 1      
39Sanace a jiné činnosti související s odpady    136   1      
41Výstavba budov    467 131 1  1 
42Inženýrské stavitelství    4681141 2  1 
43Specializované stavební činnosti    466 141 2  1 
45Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    521   1     
46Velkoobchod, kromě motorových vozidel    1012 2 1     
47Maloobchod, kromě motorových vozidel    1082 2 1     
49Pozemní a potrubní doprava    3631  111   1
50Vodní doprava    1101  11     
51Letecká doprava    1521  11     
52Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    201  1      
53Poštovní a kurýrní činnosti    180   1 1    
55Ubytování    16          
56Stravování a pohostinství    116     1  1 
58Vydavatelské činnosti    841    1    
59Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    841    1    
60Tvorba programů a vysílání    153   1      
61Telekomunikační činnosti    156   1      
62Činnosti v oblasti informačních technologií    159   1      
63Informační činnosti    1731  1      
64Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    344    1     
65Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    1321         
66Ostatní finanční činnosti    206    1     
68Činnosti v oblasti nemovitostí    2022 11 1    
69Právní a účetnické činnosti    1          
70Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5          
71Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    11342232 2  11
72Výzkum a vývoj    3072  1     1
73Reklama a průzkum trhu    16          
74Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    20          
75Veterinární činnosti    388          
77Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    25     1    
78Činnosti související se zaměstnáním    126          
79Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    132   1      
80Bezpečnostní a pátrací činnosti    7          
81Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    301  11      
82Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    6          
84Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    27964  211  1 
85Vzdělávání    496   11     
86Zdravotní péče    37922123 1324
87Pobytové služby sociální péče    28412121 132 
88Ambulantní nebo terénní sociální služby    24812121 132 
90Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    118   1      
91Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    121   1      
92Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    119   1      
93Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    128   1      
94Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    158    1     
95Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    1111    1    
96Poskytování ostatních osobních služeb    25          
97Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12          
98Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4          
99Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    71         
CZ-NACENázevSCelkem1990198919881987198619851984198319821981
Zavřít
MENU