CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACENázevSCelkem1990198919881987198619851984198319821981
01Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    7301     1  1
02Lesnictví a těžba dřeva    2133         
03Rybolov a akvakultura    147          
05Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    241 32       
06Těžba ropy a zemního plynu    241 32       
07Těžba a úprava rud    244 33       
08Ostatní těžba a dobývání    246 33       
09Podpůrné činnosti při těžbě    245 33       
10Výroba potravinářských výrobků    384     1  1 
11Výroba nápojů    220     1  1 
12Výroba tabákových výrobků    39          
13Výroba textilií    62          
14Výroba oděvů    56          
15Výroba usní a souvisejících výrobků    42          
16Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    931    1    
17Výroba papíru a výrobků z papíru    821    1    
18Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    841    1    
19Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    29   1      
20Výroba chemických látek a chemických přípravků    203  21      
21Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    1351  1      
22Výroba pryžových a plastových výrobků    56     1  1 
23Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    396 23       
24Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    554   11  1 
25Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    984 1 1   1 
26Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    1881  1      
27Výroba elektrických zařízení    2061  1      
28Výroba strojů a zařízení j. n.    691 1     1 
29Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    13011      1 
30Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    9011      1 
31Výroba nábytku    831    1    
32Ostatní zpracovatelský průmysl    861    1    
33Opravy a instalace strojů a zařízení    961    1  1 
35Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    312   1      
36Shromažďování, úprava a rozvod vody    2821  1      
37Činnosti související s odpadními vodami    163   1      
38Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    23011 1      
39Sanace a jiné činnosti související s odpady    171   1      
41Výstavba budov    490 131 1  1 
42Inženýrské stavitelství    4901141 2  1 
43Specializované stavební činnosti    484 141 2  1 
45Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    531   1     
46Velkoobchod, kromě motorových vozidel    1032 2 1     
47Maloobchod, kromě motorových vozidel    1122 2 1     
49Pozemní a potrubní doprava    3521  111   1
50Vodní doprava    1051  11     
51Letecká doprava    1471  11     
52Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    201  1      
53Poštovní a kurýrní činnosti    191   1 1    
55Ubytování    16          
56Stravování a pohostinství    116     1  1 
58Vydavatelské činnosti    941    1    
59Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    941    1    
60Tvorba programů a vysílání    163   1      
61Telekomunikační činnosti    167   1      
62Činnosti v oblasti informačních technologií    166   1      
63Informační činnosti    1851  1      
64Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    338    1     
65Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    1251         
66Ostatní finanční činnosti    207    1     
68Činnosti v oblasti nemovitostí    1932 11 1    
69Právní a účetnické činnosti    1          
70Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5          
71Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    11032232 2  11
72Výzkum a vývoj    2992  1     1
73Reklama a průzkum trhu    16          
74Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    19          
75Veterinární činnosti    372          
77Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    25     1    
78Činnosti související se zaměstnáním    127          
79Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    143   1      
80Bezpečnostní a pátrací činnosti    7          
81Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    325  11      
82Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    6          
84Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    27844  211  1 
85Vzdělávání    506   11     
86Zdravotní péče    37422123 1324
87Pobytové služby sociální péče    28312121 132 
88Ambulantní nebo terénní sociální služby    25112121 132 
90Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    128   1      
91Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    132   1      
92Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    130   1      
93Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    138   1      
94Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    162    1     
95Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    1231    1    
96Poskytování ostatních osobních služeb    25          
97Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12          
98Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4          
99Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    91         
CZ-NACENázevSCelkem1990198919881987198619851984198319821981
Zavřít
MENU