ISO 9001 - Systémy managementu jakosti - Požadavky

Služba klasifikace podle ISO 9001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých kapitol isonormy jakosti.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých kapitol, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 9001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 9001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Kap. Název S Celkem 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
4 Kontext organizace    131       1            
7.1.3 a 7.1.4 Infrastruktura, Prostředí pro fungování procesů    429   1 1   1     3    
7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření    45                    
7.2 Kompetence    676 1       1          
7.5 Dokumentované informace    50                    
8.2 Požadavky na produkty a služby    95                    
8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb    74                    
8.4 Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb    6                    
8.5 Výroba a poskytování služeb (obsažena v klasifikaci podle CZ-NACE)    3                    
Kap. Název S Celkem 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
Zavřít
MENU