CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    663           1     1  
02 Lesnictví a těžba dřeva    194                    
03 Rybolov a akvakultura    120                    
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    188   1                
06 Těžba ropy a zemního plynu    186   1                
07 Těžba a úprava rud    189   3                
08 Ostatní těžba a dobývání    189   1                
09 Podpůrné činnosti při těžbě    190   1                
10 Výroba potravinářských výrobků    263                    
11 Výroba nápojů    154                    
12 Výroba tabákových výrobků    33                    
13 Výroba textilií    50                    
14 Výroba oděvů    46                    
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    33                    
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    84         1          
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    73         1          
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    76         1          
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    24     1              
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    158   2 1              
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    113     1              
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    44                    
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    306   1                
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    40       1            
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    81   1   1            
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    145     1              
27 Výroba elektrických zařízení    153     1              
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    52                    
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    112 1                  
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    76 1                  
31 Výroba nábytku    72         1          
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    78         1          
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    67                    
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    266     1              
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    251     1              
37 Činnosti související s odpadními vodami    132     1              
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    198     1              
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    141     1              
41 Výstavba budov    403   1 1              
42 Inženýrské stavitelství    405   3     1          
43 Specializované stavební činnosti    404   3 1   1          
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    43       1            
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    88   1   1            
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    97   1   1            
49 Pozemní a potrubní doprava    323     1 1 1       1  
50 Vodní doprava    93     1 1            
51 Letecká doprava    128     1 1            
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12     1              
53 Poštovní a kurýrní činnosti    149     1   1          
55 Ubytování    12                    
56 Stravování a pohostinství    78                    
58 Vydavatelské činnosti    85         1          
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    87         1          
60 Tvorba programů a vysílání    129     1              
61 Telekomunikační činnosti    129     1              
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    132     1              
63 Informační činnosti    143     1              
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    259                    
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    104                    
66 Ostatní finanční činnosti    121                    
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    144   1 1   1          
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4                    
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    876   3 1   1       1  
72 Výzkum a vývoj    243     1           1  
73 Reklama a průzkum trhu    13                    
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    14                    
75 Veterinární činnosti    317                    
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    21         1          
78 Činnosti související se zaměstnáním    94                    
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    115     1              
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3                    
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    281                    
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    5                    
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2277     1   1          
85 Vzdělávání    446     1              
86 Zdravotní péče    340 2 1 2 3   1 3 2 4 1
87 Pobytové služby sociální péče    252 2 1 2 1   1 3 2    
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    215 2 1 2 1   1 3 2    
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    102     1              
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    104     1              
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    104     1              
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    107     1              
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    123                    
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    110         1          
96 Poskytování ostatních osobních služeb    19                    
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    8                    
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3                    
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    6                    
CZ-NACE Název S Celkem 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
Zavřít
MENU