CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    644           1     1  
02 Lesnictví a těžba dřeva    191                    
03 Rybolov a akvakultura    121                    
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    184   1                
06 Těžba ropy a zemního plynu    182   1                
07 Těžba a úprava rud    185   3                
08 Ostatní těžba a dobývání    185   1                
09 Podpůrné činnosti při těžbě    186   1                
10 Výroba potravinářských výrobků    215                    
11 Výroba nápojů    121                    
12 Výroba tabákových výrobků    39                    
13 Výroba textilií    48                    
14 Výroba oděvů    42                    
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    30                    
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    84         1          
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    73         1          
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    76         1          
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    24     1              
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    92   2 1              
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    77     1              
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    31                    
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    285   1                
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    40       1            
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    76   1   1            
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    138     1              
27 Výroba elektrických zařízení    138     1              
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    49                    
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    43                    
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    40                    
31 Výroba nábytku    72         1          
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    76         1          
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    66                    
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    256     1              
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    247     1              
37 Činnosti související s odpadními vodami    130     1              
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    194     1              
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    137     1              
41 Výstavba budov    382   1 1              
42 Inženýrské stavitelství    378   3     1          
43 Specializované stavební činnosti    380   3 1   1          
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    45       1            
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    82   1   1            
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    91   1   1            
49 Pozemní a potrubní doprava    305     1 1 1       1  
50 Vodní doprava    93     1 1            
51 Letecká doprava    115     1 1            
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12     1              
53 Poštovní a kurýrní činnosti    147     1   1          
55 Ubytování    8                    
56 Stravování a pohostinství    56                    
58 Vydavatelské činnosti    85         1          
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    87         1          
60 Tvorba programů a vysílání    126     1              
61 Telekomunikační činnosti    127     1              
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    122     1              
63 Informační činnosti    133     1              
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    207                    
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    79                    
66 Ostatní finanční činnosti    86                    
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    135   1 1   1          
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4                    
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    739   3 1   1       1  
72 Výzkum a vývoj    225     1           1  
73 Reklama a průzkum trhu    12                    
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    14                    
75 Veterinární činnosti    297                    
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    21         1          
78 Činnosti související se zaměstnáním    66                    
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    115     1              
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3                    
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    262                    
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    4                    
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2066     1   1          
85 Vzdělávání    433     1              
86 Zdravotní péče    325 2 1 2 3   1 3 2 4 1
87 Pobytové služby sociální péče    240 2 1 2 1   1 3 2    
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    201 2 1 2 1   1 3 2    
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    102     1              
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    104     1              
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    101     1              
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    106     1              
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    102                    
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    108         1          
96 Poskytování ostatních osobních služeb    17                    
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    5                    
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3                    
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    6                    
CZ-NACE Název S Celkem 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
Zavřít
MENU