CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACENázevSCelkem1980197919781977197619751974197319721971
01Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    739          
02Lesnictví a těžba dřeva    213   1      
03Rybolov a akvakultura    147          
05Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    241          
06Těžba ropy a zemního plynu    241          
07Těžba a úprava rud    244          
08Ostatní těžba a dobývání    246          
09Podpůrné činnosti při těžbě    245          
10Výroba potravinářských výrobků    385          
11Výroba nápojů    228          
12Výroba tabákových výrobků    39          
13Výroba textilií    62          
14Výroba oděvů    56          
15Výroba usní a souvisejících výrobků    42          
16Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    93          
17Výroba papíru a výrobků z papíru    82          
18Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    84          
19Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    29          
20Výroba chemických látek a chemických přípravků    224          
21Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    137          
22Výroba pryžových a plastových výrobků    57          
23Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    3981         
24Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    55 3        
25Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    98 3        
26Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    190          
27Výroba elektrických zařízení    208          
28Výroba strojů a zařízení j. n.    69 3        
29Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    128        1 
30Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    89        1 
31Výroba nábytku    83          
32Ostatní zpracovatelský průmysl    86          
33Opravy a instalace strojů a zařízení    96 1        
35Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    317          
36Shromažďování, úprava a rozvod vody    282          
37Činnosti související s odpadními vodami    163          
38Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    230          
39Sanace a jiné činnosti související s odpady    171          
41Výstavba budov    4931         
42Inženýrské stavitelství    4941         
43Specializované stavební činnosti    4931         
45Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    53          
46Velkoobchod, kromě motorových vozidel    103          
47Maloobchod, kromě motorových vozidel    112          
49Pozemní a potrubní doprava    359    11    
50Vodní doprava    106          
51Letecká doprava    150          
52Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    20          
53Poštovní a kurýrní činnosti    191          
55Ubytování    16          
56Stravování a pohostinství    116          
58Vydavatelské činnosti    94          
59Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    94          
60Tvorba programů a vysílání    164          
61Telekomunikační činnosti    168          
62Činnosti v oblasti informačních technologií    165          
63Informační činnosti    185          
64Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    336          
65Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    128          
66Ostatní finanční činnosti    206          
68Činnosti v oblasti nemovitostí    195          
69Právní a účetnické činnosti    1          
70Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5          
71Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    1145          
72Výzkum a vývoj    319          
73Reklama a průzkum trhu    16          
74Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    20          
75Veterinární činnosti    372          
77Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    25          
78Činnosti související se zaměstnáním    127          
79Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    143          
80Bezpečnostní a pátrací činnosti    7          
81Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    326          
82Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    6          
84Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2820     1    
85Vzdělávání    506          
86Zdravotní péče    3841   1     
87Pobytové služby sociální péče    288    1     
88Ambulantní nebo terénní sociální služby    255    1     
90Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    128          
91Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    132          
92Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    130          
93Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    137          
94Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    162          
95Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    123          
96Poskytování ostatních osobních služeb    25          
97Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12          
98Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4          
99Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    9          
CZ-NACENázevSCelkem1980197919781977197619751974197319721971
Zavřít
MENU