ISO 9001 - Systémy managementu jakosti - Požadavky

Služba klasifikace podle ISO 9001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých kapitol isonormy jakosti.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých kapitol, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 9001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 9001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Kap. Název S Celkem 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970
4 Kontext organizace    131                    
7.1.3 a 7.1.4 Infrastruktura, Prostředí pro fungování procesů    429 3 2                
7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření    45                    
7.2 Kompetence    676         1          
7.5 Dokumentované informace    50                    
8.2 Požadavky na produkty a služby    95                    
8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb    74                    
8.4 Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb    6                    
8.5 Výroba a poskytování služeb (obsažena v klasifikaci podle CZ-NACE)    3                    
Kap. Název S Celkem 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970
Zavřít
MENU