CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    657                    
02 Lesnictví a těžba dřeva    193     1              
03 Rybolov a akvakultura    121                    
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    185                    
06 Těžba ropy a zemního plynu    183                    
07 Těžba a úprava rud    186                    
08 Ostatní těžba a dobývání    186                    
09 Podpůrné činnosti při těžbě    187                    
10 Výroba potravinářských výrobků    249                    
11 Výroba nápojů    144                    
12 Výroba tabákových výrobků    33                    
13 Výroba textilií    50                    
14 Výroba oděvů    44                    
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    33                    
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    84                    
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    73                    
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    76                    
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    24                    
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    152                    
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    112                    
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    38                    
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    297                    
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    40 2                  
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    81 2                  
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    144                    
27 Výroba elektrických zařízení    152                    
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    51 3                  
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    55               1    
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    44               1    
31 Výroba nábytku    72                    
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    78                    
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    67 1                  
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    265                    
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    250                    
37 Činnosti související s odpadními vodami    131                    
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    195                    
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    139                    
41 Výstavba budov    390                    
42 Inženýrské stavitelství    390                    
43 Specializované stavební činnosti    390                    
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    43                    
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    88                    
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    97                    
49 Pozemní a potrubní doprava    314       1 1          
50 Vodní doprava    93                    
51 Letecká doprava    127                    
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12                    
53 Poštovní a kurýrní činnosti    148                    
55 Ubytování    12                    
56 Stravování a pohostinství    74                    
58 Vydavatelské činnosti    85                    
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    87                    
60 Tvorba programů a vysílání    129                    
61 Telekomunikační činnosti    128                    
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    132                    
63 Informační činnosti    143                    
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    252                    
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    98                    
66 Ostatní finanční činnosti    120                    
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    140                   1
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4                    
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    895                    
72 Výzkum a vývoj    242                    
73 Reklama a průzkum trhu    13                    
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    14                    
75 Veterinární činnosti    305                    
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    21                    
78 Činnosti související se zaměstnáním    93                    
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    115                    
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3                    
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    271                    
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    5                    
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2253         1          
85 Vzdělávání    441                    
86 Zdravotní péče    339       1           1
87 Pobytové služby sociální péče    251       1           1
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    214       1           1
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    102                    
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    104                    
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    104                    
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    106                    
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    123                    
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    110                    
96 Poskytování ostatních osobních služeb    19                    
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    8                    
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3                    
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    6                    
CZ-NACE Název S Celkem 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970
Zavřít
MENU