CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    653   1 1              
02 Lesnictví a těžba dřeva    191     1              
03 Rybolov a akvakultura    121     1              
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    184                    
06 Těžba ropy a zemního plynu    182                    
07 Těžba a úprava rud    185                    
08 Ostatní těžba a dobývání    185                    
09 Podpůrné činnosti při těžbě    186                    
10 Výroba potravinářských výrobků    226                    
11 Výroba nápojů    128                    
12 Výroba tabákových výrobků    35                    
13 Výroba textilií    48                    
14 Výroba oděvů    42                    
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    30                    
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    84                    
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    73                    
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    76                    
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    24                    
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    125                    
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    105                    
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    37                    
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    288                    
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    40                    
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    81                    
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    141                    
27 Výroba elektrických zařízení    145                    
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    50                    
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    45 1                 1
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    40 1                 1
31 Výroba nábytku    72                    
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    76                    
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    66                    
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    258                    
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    248   1                
37 Činnosti související s odpadními vodami    131                    
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    194                    
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    138                    
41 Výstavba budov    383                    
42 Inženýrské stavitelství    379                    
43 Specializované stavební činnosti    383                    
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    43 1                 1
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    88                    
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    97                    
49 Pozemní a potrubní doprava    305 2           1      
50 Vodní doprava    93 1                  
51 Letecká doprava    118   1                
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12                    
53 Poštovní a kurýrní činnosti    148                    
55 Ubytování    12                    
56 Stravování a pohostinství    64                    
58 Vydavatelské činnosti    85                    
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    87                    
60 Tvorba programů a vysílání    127                    
61 Telekomunikační činnosti    128                    
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    126                    
63 Informační činnosti    134                    
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    234                    
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    95                    
66 Ostatní finanční činnosti    111                    
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    139                    
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4                    
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    787 1 1             1  
72 Výzkum a vývoj    228                    
73 Reklama a průzkum trhu    13                    
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    14                    
75 Veterinární činnosti    305     1              
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    21   1                
78 Činnosti související se zaměstnáním    67                    
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    115                    
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3                    
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    263                    
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    4                    
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2152 1                  
85 Vzdělávání    434                    
86 Zdravotní péče    331         1          
87 Pobytové služby sociální péče    245         1          
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    207         1          
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    102                    
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    104                    
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    104                    
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    106                    
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    107                    
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    108   1                
96 Poskytování ostatních osobních služeb    18                    
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    5                    
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3                    
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    6                    
CZ-NACE Název S Celkem 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960
Zavřít
MENU