CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACENázevSCelkem1960195919581957195619551954195319521951
01Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    749          
02Lesnictví a těžba dřeva    213          
03Rybolov a akvakultura    147          
05Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    221          
06Těžba ropy a zemního plynu    221          
07Těžba a úprava rud    224          
08Ostatní těžba a dobývání    225          
09Podpůrné činnosti při těžbě    225          
10Výroba potravinářských výrobků    399          
11Výroba nápojů    229          
12Výroba tabákových výrobků    38          
13Výroba textilií    61          
14Výroba oděvů    55          
15Výroba usní a souvisejících výrobků    41          
16Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    83          
17Výroba papíru a výrobků z papíru    72          
18Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    74          
19Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    28          
20Výroba chemických látek a chemických přípravků    263          
21Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    145          
22Výroba pryžových a plastových výrobků    55          
23Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    368          
24Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    55          
25Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    99          
26Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    176          
27Výroba elektrických zařízení    193          
28Výroba strojů a zařízení j. n.    71          
29Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    1331         
30Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    911         
31Výroba nábytku    73          
32Ostatní zpracovatelský průmysl    76          
33Opravy a instalace strojů a zařízení    89          
35Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    304          
36Shromažďování, úprava a rozvod vody    263          
37Činnosti související s odpadními vodami    141          
38Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    185          
39Sanace a jiné činnosti související s odpady    136          
41Výstavba budov    467          
42Inženýrské stavitelství    468          
43Specializované stavební činnosti    466          
45Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    521         
46Velkoobchod, kromě motorových vozidel    101          
47Maloobchod, kromě motorových vozidel    108          
49Pozemní a potrubní doprava    363          
50Vodní doprava    110          
51Letecká doprava    152          
52Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    20          
53Poštovní a kurýrní činnosti    180          
55Ubytování    16          
56Stravování a pohostinství    116          
58Vydavatelské činnosti    84          
59Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    84          
60Tvorba programů a vysílání    153          
61Telekomunikační činnosti    156          
62Činnosti v oblasti informačních technologií    159          
63Informační činnosti    173          
64Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    344     1 2  
65Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    132          
66Ostatní finanční činnosti    206          
68Činnosti v oblasti nemovitostí    202      11  
69Právní a účetnické činnosti    1          
70Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5          
71Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    1134          
72Výzkum a vývoj    307          
73Reklama a průzkum trhu    16          
74Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    20          
75Veterinární činnosti    388          
77Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    251         
78Činnosti související se zaměstnáním    126          
79Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    132          
80Bezpečnostní a pátrací činnosti    7          
81Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    301          
82Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    6          
84Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2796          
85Vzdělávání    496          
86Zdravotní péče    379          
87Pobytové služby sociální péče    284          
88Ambulantní nebo terénní sociální služby    248          
90Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    118          
91Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    121          
92Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    119          
93Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    128          
94Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    158          
95Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    111          
96Poskytování ostatních osobních služeb    25          
97Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12          
98Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4          
99Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    7          
CZ-NACENázevSCelkem1960195919581957195619551954195319521951
Zavřít
MENU