CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    663                    
02 Lesnictví a těžba dřeva    194                    
03 Rybolov a akvakultura    120                    
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    188                    
06 Těžba ropy a zemního plynu    186                    
07 Těžba a úprava rud    189                    
08 Ostatní těžba a dobývání    189                    
09 Podpůrné činnosti při těžbě    190                    
10 Výroba potravinářských výrobků    263                    
11 Výroba nápojů    154                    
12 Výroba tabákových výrobků    33                    
13 Výroba textilií    50                    
14 Výroba oděvů    46                    
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    33                    
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    84                    
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    73                    
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    76                    
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    24                    
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    158                    
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    113                    
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    44                    
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    306                    
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    40                    
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    81                    
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    145                    
27 Výroba elektrických zařízení    153                    
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    52                    
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    112                    
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    76                    
31 Výroba nábytku    72                    
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    78                    
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    67                    
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    266                    
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    251                    
37 Činnosti související s odpadními vodami    132                    
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    198                    
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    141                    
41 Výstavba budov    403                    
42 Inženýrské stavitelství    405                    
43 Specializované stavební činnosti    404                    
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    43                    
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    88                    
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    97                    
49 Pozemní a potrubní doprava    323                    
50 Vodní doprava    93                    
51 Letecká doprava    128                    
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12                    
53 Poštovní a kurýrní činnosti    149                    
55 Ubytování    12                    
56 Stravování a pohostinství    78                    
58 Vydavatelské činnosti    85                    
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    87                    
60 Tvorba programů a vysílání    129                    
61 Telekomunikační činnosti    129                    
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    132                    
63 Informační činnosti    143                    
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    259         1   2      
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    104                   2
66 Ostatní finanční činnosti    121                   1
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    144           1 1      
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4                    
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    876                    
72 Výzkum a vývoj    243                    
73 Reklama a průzkum trhu    13                    
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    14                    
75 Veterinární činnosti    317                    
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    21                    
78 Činnosti související se zaměstnáním    94                    
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    115                    
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3                    
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    281                    
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    5                    
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2277                    
85 Vzdělávání    446                    
86 Zdravotní péče    340                    
87 Pobytové služby sociální péče    252                    
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    215                    
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    102                    
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    104                    
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    104                    
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    107                    
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    123                    
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    110                    
96 Poskytování ostatních osobních služeb    19                    
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    8                    
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3                    
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    6                    
CZ-NACE Název S Celkem 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950
Zavřít
MENU