CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    643                    
02 Lesnictví a těžba dřeva    192                    
03 Rybolov a akvakultura    121                    
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    184                    
06 Těžba ropy a zemního plynu    182                    
07 Těžba a úprava rud    185                    
08 Ostatní těžba a dobývání    185                    
09 Podpůrné činnosti při těžbě    186                    
10 Výroba potravinářských výrobků    213                    
11 Výroba nápojů    119                    
12 Výroba tabákových výrobků    39                    
13 Výroba textilií    48                    
14 Výroba oděvů    42                    
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    30                    
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    85                    
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    74                    
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    77                    
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    24                    
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    92                    
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    77                    
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    31                    
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    274                    
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    40                    
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    76                    
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    138                    
27 Výroba elektrických zařízení    138                    
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    49                    
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    40                    
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    40                    
31 Výroba nábytku    73                    
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    77                    
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    66                    
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    254                    
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    246                    
37 Činnosti související s odpadními vodami    132                    
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    193                    
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    136                    
41 Výstavba budov    370                    
42 Inženýrské stavitelství    366                    
43 Specializované stavební činnosti    370                    
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    45                    
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    82                    
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    91                    
49 Pozemní a potrubní doprava    305                    
50 Vodní doprava    93                    
51 Letecká doprava    115                    
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12                    
53 Poštovní a kurýrní činnosti    147                    
55 Ubytování    8                    
56 Stravování a pohostinství    56                    
58 Vydavatelské činnosti    86                    
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    88                    
60 Tvorba programů a vysílání    126                    
61 Telekomunikační činnosti    127                    
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    122                    
63 Informační činnosti    133                    
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    201       1   2       1
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    79                 2  
66 Ostatní finanční činnosti    86                 1  
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    131         1 1        
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4                    
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    731                    
72 Výzkum a vývoj    225                    
73 Reklama a průzkum trhu    12                    
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    14                    
75 Veterinární činnosti    296                    
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    21                    
78 Činnosti související se zaměstnáním    66                    
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    115                    
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3                    
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    255                    
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    4                    
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2041                    
85 Vzdělávání    432                    
86 Zdravotní péče    318                    
87 Pobytové služby sociální péče    234                    
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    197                    
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    102                    
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    104                    
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    101                    
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    106                    
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    102                    
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    109                    
96 Poskytování ostatních osobních služeb    17                    
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    5                    
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3                    
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    6                    
CZ-NACE Název S Celkem 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949
Zavřít
MENU