CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACENázevSCelkem195019491948194719461945
01Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    730      
02Lesnictví a těžba dřeva    212      
03Rybolov a akvakultura    147      
05Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    241      
06Těžba ropy a zemního plynu    241      
07Těžba a úprava rud    244      
08Ostatní těžba a dobývání    246      
09Podpůrné činnosti při těžbě    245      
10Výroba potravinářských výrobků    339      
11Výroba nápojů    209      
12Výroba tabákových výrobků    39      
13Výroba textilií    60      
14Výroba oděvů    56      
15Výroba usní a souvisejících výrobků    42      
16Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    93      
17Výroba papíru a výrobků z papíru    82      
18Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    84      
19Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    29      
20Výroba chemických látek a chemických přípravků    196      
21Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    129      
22Výroba pryžových a plastových výrobků    55      
23Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    395      
24Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    52      
25Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    98      
26Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    187    1 
27Výroba elektrických zařízení    205    1 
28Výroba strojů a zařízení j. n.    69      
29Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    128      
30Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    89      
31Výroba nábytku    83      
32Ostatní zpracovatelský průmysl    86      
33Opravy a instalace strojů a zařízení    96      
35Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    311    1 
36Shromažďování, úprava a rozvod vody    282    1 
37Činnosti související s odpadními vodami    163    1 
38Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    230    1 
39Sanace a jiné činnosti související s odpady    171    1 
41Výstavba budov    488      
42Inženýrské stavitelství    488      
43Specializované stavební činnosti    482      
45Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    53      
46Velkoobchod, kromě motorových vozidel    103      
47Maloobchod, kromě motorových vozidel    112      
49Pozemní a potrubní doprava    348 1    
50Vodní doprava    103 1    
51Letecká doprava    143 1 1  
52Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    20      
53Poštovní a kurýrní činnosti    190    1 
55Ubytování    16      
56Stravování a pohostinství    102      
58Vydavatelské činnosti    94      
59Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    94      
60Tvorba programů a vysílání    162    1 
61Telekomunikační činnosti    166    1 
62Činnosti v oblasti informačních technologií    166    1 
63Informační činnosti    185    1 
64Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    326 11  3
65Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    1192    2
66Ostatní finanční činnosti    1901    1
68Činnosti v oblasti nemovitostí    181      
69Právní a účetnické činnosti    1      
70Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5      
71Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    1059      
72Výzkum a vývoj    294    1 
73Reklama a průzkum trhu    16      
74Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    19      
75Veterinární činnosti    368      
77Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    25      
78Činnosti související se zaměstnáním    128      
79Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    143    1 
80Bezpečnostní a pátrací činnosti    7      
81Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    323      
82Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    6      
84Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2669    1 
85Vzdělávání    500    1 
86Zdravotní péče    361      
87Pobytové služby sociální péče    273      
88Ambulantní nebo terénní sociální služby    241      
90Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    127    1 
91Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    131    1 
92Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    130    1 
93Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    136    1 
94Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    162      
95Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    123      
96Poskytování ostatních osobních služeb    25      
97Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12      
98Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4      
99Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    9      
CZ-NACENázevSCelkem195019491948194719461945
Zavřít
MENU