CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACENázevSCelkem195019491948194719461945
01Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    691      
02Lesnictví a těžba dřeva    211      
03Rybolov a akvakultura    147      
05Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    240      
06Těžba ropy a zemního plynu    240      
07Těžba a úprava rud    243      
08Ostatní těžba a dobývání    245      
09Podpůrné činnosti při těžbě    244      
10Výroba potravinářských výrobků    314      
11Výroba nápojů    194      
12Výroba tabákových výrobků    39      
13Výroba textilií    60      
14Výroba oděvů    56      
15Výroba usní a souvisejících výrobků    42      
16Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    93      
17Výroba papíru a výrobků z papíru    82      
18Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    84      
19Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    29      
20Výroba chemických látek a chemických přípravků    193      
21Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    125      
22Výroba pryžových a plastových výrobků    53      
23Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    379      
24Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    51      
25Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    98      
26Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    186      
27Výroba elektrických zařízení    203      
28Výroba strojů a zařízení j. n.    67      
29Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    124      
30Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    89      
31Výroba nábytku    83      
32Ostatní zpracovatelský průmysl    86      
33Opravy a instalace strojů a zařízení    95      
35Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    308      
36Shromažďování, úprava a rozvod vody    280      
37Činnosti související s odpadními vodami    162      
38Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    227      
39Sanace a jiné činnosti související s odpady    170      
41Výstavba budov    470      
42Inženýrské stavitelství    475      
43Specializované stavební činnosti    473      
45Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    53      
46Velkoobchod, kromě motorových vozidel    102      
47Maloobchod, kromě motorových vozidel    111      
49Pozemní a potrubní doprava    347 1    
50Vodní doprava    101 1    
51Letecká doprava    140 1 1  
52Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    20      
53Poštovní a kurýrní činnosti    189      
55Ubytování    16      
56Stravování a pohostinství    95      
58Vydavatelské činnosti    94      
59Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    94      
60Tvorba programů a vysílání    160      
61Telekomunikační činnosti    164      
62Činnosti v oblasti informačních technologií    164      
63Informační činnosti    183      
64Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    319 11  3
65Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    1142    2
66Ostatní finanční činnosti    1821    1
68Činnosti v oblasti nemovitostí    177      
69Právní a účetnické činnosti    1      
70Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5      
71Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    994      
72Výzkum a vývoj    289      
73Reklama a průzkum trhu    16      
74Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    19      
75Veterinární činnosti    353      
77Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    24      
78Činnosti související se zaměstnáním    126      
79Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    142      
80Bezpečnostní a pátrací činnosti    7      
81Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    321      
82Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    6      
84Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2625      
85Vzdělávání    497      
86Zdravotní péče    360      
87Pobytové služby sociální péče    272      
88Ambulantní nebo terénní sociální služby    241      
90Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    126      
91Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    130      
92Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    129      
93Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    135      
94Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    159      
95Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    123      
96Poskytování ostatních osobních služeb    25      
97Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12      
98Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4      
99Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    9      
CZ-NACENázevSCelkem195019491948194719461945
Zavřít
MENU