CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACENázevSCelkem195019491948194719461945
01Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    749      
02Lesnictví a těžba dřeva    213      
03Rybolov a akvakultura    147      
05Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    221      
06Těžba ropy a zemního plynu    221      
07Těžba a úprava rud    224      
08Ostatní těžba a dobývání    225      
09Podpůrné činnosti při těžbě    225      
10Výroba potravinářských výrobků    399      
11Výroba nápojů    229      
12Výroba tabákových výrobků    38      
13Výroba textilií    61      
14Výroba oděvů    55      
15Výroba usní a souvisejících výrobků    41      
16Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    83      
17Výroba papíru a výrobků z papíru    72      
18Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    74      
19Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    28      
20Výroba chemických látek a chemických přípravků    263      
21Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    145      
22Výroba pryžových a plastových výrobků    55      
23Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    368      
24Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    55      
25Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    99      
26Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    176    1 
27Výroba elektrických zařízení    193    1 
28Výroba strojů a zařízení j. n.    71      
29Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    133      
30Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    91      
31Výroba nábytku    73      
32Ostatní zpracovatelský průmysl    76      
33Opravy a instalace strojů a zařízení    89      
35Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    304    1 
36Shromažďování, úprava a rozvod vody    263    1 
37Činnosti související s odpadními vodami    141    1 
38Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    185    1 
39Sanace a jiné činnosti související s odpady    136    1 
41Výstavba budov    467      
42Inženýrské stavitelství    468      
43Specializované stavební činnosti    466      
45Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    52      
46Velkoobchod, kromě motorových vozidel    101      
47Maloobchod, kromě motorových vozidel    108      
49Pozemní a potrubní doprava    363 1    
50Vodní doprava    110 1    
51Letecká doprava    152 1 1  
52Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    20      
53Poštovní a kurýrní činnosti    180    1 
55Ubytování    16      
56Stravování a pohostinství    116      
58Vydavatelské činnosti    84      
59Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    84      
60Tvorba programů a vysílání    153    1 
61Telekomunikační činnosti    156    1 
62Činnosti v oblasti informačních technologií    159    1 
63Informační činnosti    173    1 
64Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    344 11  3
65Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    1322    2
66Ostatní finanční činnosti    2061    1
68Činnosti v oblasti nemovitostí    202      
69Právní a účetnické činnosti    1      
70Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5      
71Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    1134      
72Výzkum a vývoj    307    1 
73Reklama a průzkum trhu    16      
74Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    20      
75Veterinární činnosti    388      
77Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    25      
78Činnosti související se zaměstnáním    126      
79Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    132    1 
80Bezpečnostní a pátrací činnosti    7      
81Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    301      
82Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    6      
84Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2796    1 
85Vzdělávání    496    1 
86Zdravotní péče    379      
87Pobytové služby sociální péče    284      
88Ambulantní nebo terénní sociální služby    248      
90Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    118    1 
91Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    121    1 
92Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    119    1 
93Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    128    1 
94Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    158      
95Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    111      
96Poskytování ostatních osobních služeb    25      
97Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12      
98Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4      
99Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    7      
CZ-NACENázevSCelkem195019491948194719461945
Zavřít
MENU