CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 1949 1948 1947 1946 1945
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    663          
02 Lesnictví a těžba dřeva    194          
03 Rybolov a akvakultura    120          
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    188          
06 Těžba ropy a zemního plynu    186          
07 Těžba a úprava rud    189          
08 Ostatní těžba a dobývání    189          
09 Podpůrné činnosti při těžbě    190          
10 Výroba potravinářských výrobků    263          
11 Výroba nápojů    154          
12 Výroba tabákových výrobků    33          
13 Výroba textilií    50          
14 Výroba oděvů    46          
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    33          
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    84          
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    73          
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    76          
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    24          
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    158          
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    113          
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    44          
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    306          
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    40          
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    81          
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    145          
27 Výroba elektrických zařízení    153          
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    52          
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    112          
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    76          
31 Výroba nábytku    72          
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    78          
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    67          
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    266          
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    251          
37 Činnosti související s odpadními vodami    132          
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    198          
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    141          
41 Výstavba budov    403          
42 Inženýrské stavitelství    405          
43 Specializované stavební činnosti    404          
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    43          
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    88          
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    97          
49 Pozemní a potrubní doprava    323          
50 Vodní doprava    93          
51 Letecká doprava    128     1    
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12          
53 Poštovní a kurýrní činnosti    149          
55 Ubytování    12          
56 Stravování a pohostinství    78          
58 Vydavatelské činnosti    85          
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    87          
60 Tvorba programů a vysílání    129          
61 Telekomunikační činnosti    129          
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    132          
63 Informační činnosti    143          
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    259 1 1     3
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    104         2
66 Ostatní finanční činnosti    121         1
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    144          
69 Právní a účetnické činnosti              
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4          
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    876          
72 Výzkum a vývoj    243          
73 Reklama a průzkum trhu    13          
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    14          
75 Veterinární činnosti    317          
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    21          
78 Činnosti související se zaměstnáním    94          
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    115          
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3          
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    281          
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    5          
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2277          
85 Vzdělávání    446          
86 Zdravotní péče    340          
87 Pobytové služby sociální péče    252          
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    215          
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    102          
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    104          
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    104          
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    107          
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    123          
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    110          
96 Poskytování ostatních osobních služeb    19          
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    8          
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3          
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    6          
CZ-NACE Název S Celkem 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU