CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 1948 1947 1946 1945
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    643        
02 Lesnictví a těžba dřeva    192        
03 Rybolov a akvakultura    121        
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    184        
06 Těžba ropy a zemního plynu    182        
07 Těžba a úprava rud    185        
08 Ostatní těžba a dobývání    185        
09 Podpůrné činnosti při těžbě    186        
10 Výroba potravinářských výrobků    213        
11 Výroba nápojů    119        
12 Výroba tabákových výrobků    39        
13 Výroba textilií    48        
14 Výroba oděvů    42        
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    30        
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    85        
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    74        
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    77        
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    24        
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    92        
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    77        
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    31        
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    274        
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    40        
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    76        
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    138        
27 Výroba elektrických zařízení    138        
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    49        
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    40        
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    40        
31 Výroba nábytku    73        
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    77        
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    66        
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    254        
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    246        
37 Činnosti související s odpadními vodami    132        
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    193        
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    136        
41 Výstavba budov    370        
42 Inženýrské stavitelství    366        
43 Specializované stavební činnosti    370        
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    45        
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    82        
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    91        
49 Pozemní a potrubní doprava    305        
50 Vodní doprava    93        
51 Letecká doprava    115   1    
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12        
53 Poštovní a kurýrní činnosti    147        
55 Ubytování    8        
56 Stravování a pohostinství    56        
58 Vydavatelské činnosti    86        
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    88        
60 Tvorba programů a vysílání    126        
61 Telekomunikační činnosti    127        
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    122        
63 Informační činnosti    133        
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    201 1     3
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    79       2
66 Ostatní finanční činnosti    86       1
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    131        
69 Právní a účetnické činnosti            
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4        
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    731        
72 Výzkum a vývoj    225        
73 Reklama a průzkum trhu    12        
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    14        
75 Veterinární činnosti    296        
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    21        
78 Činnosti související se zaměstnáním    66        
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    115        
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3        
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    255        
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    4        
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2041        
85 Vzdělávání    432        
86 Zdravotní péče    318        
87 Pobytové služby sociální péče    234        
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    197        
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    102        
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    104        
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    101        
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    106        
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    102        
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    109        
96 Poskytování ostatních osobních služeb    17        
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    5        
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3        
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    6        
CZ-NACE Název S Celkem 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU