Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Udělování milostí 2         1  
Úhrady za zkoušky 2           
Újezdní úřady 18 1 1 2 1 1 2     
Ukončení platnosti dvoustranných smluv 19   18        
Ukrajina 37 1  4 1 1 4  3 2 5
Umělecká díla, výtvarné umění, umělecká výroba 13           
Uprchlíci 17   1        
Úřad evropského veřejného žalobce 1           
Úřad práce České republiky 69 5 1 5 1  3    1
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 12  1 2   2  1   
Úřad pro ochranu osobních údajů 4 1     1     
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 3           
Úřad pro zahraniční styky a informace 22 1 1  2  1 4 8   
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 15   1   3  2  1
Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky 1         1  
Úrazové pojištění 8 2  2        
Úřednické zkoušky 17           
Uruguayská východní republika 3           
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 3           
Ústav pro studium totalitních režimů 4    1 1      
Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod 1           
Ústava a ústavní zákony 78 2 3 4 1  1  2  1
Ústavní činitelé 3    1       
Ústavní výchova, ochranná výchova a preventivně výchovná péče 33 3 1 5 1  3 2 2 1 2
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 34   1 1 1 1 1 3  3
Úvěry, úvěrování, spotřebitelský úvěr 191 3 7 10 2 2 8 3 10 1 15
Uzbecká republika 10 1  1  1   1 1  
Územně správní členění státu 2           
Územní členění státu 14 1 1 1   2  1  1
Územní plány 15          1
Užitné vzory 6      1  1   
Název Celkem 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Zavřít
MENU