Nalezené předpisy

  Účinnost od: 21. června 2001
  SMĚRNICE KOMISE 2001/39/ES ze dne 23. května 2001, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
  Účinnost od: 25. ledna 2001
  Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
  Účinnost od: 20. listopadu 2001   Zrušen předpisem: 309/1999 Sb. Zrušen od: 31.12.2003
  Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 územních samosprávných celků (krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací
  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 31.8.2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání
Zavřít
MENU