Nalezené předpisy

    Účinnost od: 30. března 2016
    Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/322 ze dne 10. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu v souvislosti s požadavkem krytí likvidity (Text s významem pro EHP)
    Účinnost od: 1. ledna 2017
    Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony
Zavřít
MENU