42010D03492010/349/: Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou zástupců vlád členských států ze dne 31. května 2010 o umístění sídla Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

Publikováno: Úř. věst. L 156, 23.6.2010, s. 12-12 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 31. května 2010 Autor předpisu:
Platnost od: 23. června 2010 Nabývá účinnosti: 23. června 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ PŘIJATÉ VZÁJEMNOU DOHODOU ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ

ze dne 31. května 2010

o umístění sídla Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

(2010/349/EU)

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 341 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 (1) bylo zřízeno Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřad.

(2)

Je třeba rozhodnout o umístění sídla Úřadu BEREC,

PŘIJALI TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Sídlo Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) se nachází v Rize.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 31. května 2010.

Předseda

P. L. MARÍN URIBE


(1)  Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU