(SZBP) 2022/1335Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1335 ze dne 28. července 2022, kterým se mění rozhodnutí 2012/285/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guinea-Bissau

Publikováno: Úř. věst. L 201, 1.8.2022, s. 29-30 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 28. července 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 2. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 2. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

2012/285/SZBP;

Provádí předpisy

12016M029;

Prováděcí předpisy

(EU) 2022/1329;
Podle paragrafů    

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

1.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/29


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/1335

ze dne 28. července 2022,

kterým se mění rozhodnutí 2012/285/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guinea-Bissau

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. května 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/285/SZBP (1).

(2)

Rada se domnívá, že název rozhodnutí 2012/285/SZBP by měl být změněn.

(3)

Rada má za to, že by ze seznamu osob, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženého v příloze II rozhodnutí 2012/285/SZBP, mělo být vypuštěno sedm osob a ze seznamu osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženého v příloze III uvedeného rozhodnutí, by mělo být vypuštěno devět osob.

(4)

Rozhodnutí 2012/285/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2012/285/SZBP se mění takto:

1)

název se nahrazuje tímto:

„Rozhodnutí Rady 2012/285/SZBP ze dne 31. května 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Guineji-Bissau a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP“;

2)

přílohy II a III se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. července 2022.

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Rozhodnutí Rady 2012/285/SZBP ze dne 31. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guinea-Bissau, a o zrušení rozhodnutí 2012/237/SZBP (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 36).


PŘÍLOHA

1)   

V příloze II rozhodnutí 2012/285/SZBP (Seznam osob podle čl. 1 odst. 1 písm. b)) se zrušují položky týkající se těchto osob:

„1.

Generál Augusto MÁRIO CÓ

2.

Generál Saya Braia Na NHAPKA

3.

Plukovník Tomás DJASSI

5.

Plukovník Celestino de CARVALHO

10.

Major Samuel FERNANDES

13.

Velitel (námořnictva) Agostinho Sousa CORDEIRO

15.

Nadporučík Lassana CAMARÁ“.

2)   

V příloze III rozhodnutí 2012/285/SZBP (Seznam osob, subjektů a orgánů podle článku 2) se zrušují položky týkající se těchto osob:

„6.

Generál Augusto MÁRIO CÓ

7.

Generál Saya Braia Na NHAPKA

8.

Plukovník Tomás DJASSI

9.

Plukovník Cranha DANFÁ

10.

Plukovník Celestino de CARVALHO

14.

Podplukovník Tcham NA MAN (také znám jako Namam)

15.

Major Samuel FERNANDES

18.

Velitel (námořnictva) Agostinho Sousa CORDEIRO

20.

Nadporučík Lassana CAMARÁ“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU