(EU) 2019/1141Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1141 ze dne 3. července 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Publikováno: Úř. věst. L 180, 4.7.2019, s. 20-21 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. července 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. července 2019 Nabývá účinnosti: 5. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1141

ze dne 3. července 2019,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96 (1), a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 uvádí seznam státních orgánů, podniků a institucí, jakož i fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů předchozí irácké vlády, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, které se ke dni 22. května 2003 nacházely mimo území Iráku, podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 28. června 2019 rozhodl, že ze seznamu osob nebo subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, se odstraní třináct položek.

(3)

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. července 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6.


PŘÍLOHA

V příloze III nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 se zrušují tyto položky:

 

„6.

AGRICULTURAL NATIONAL ESTABLISHMENT IN ABU-GREIB. Adresa: Baghdad International Airport, General Street, Baghdad, Iraq.“

 

„14.

ANIMAL HEALTH DEPARTMENT. Adresa: P.O. Box 22055, Al-Shaikh Omar Street, Baghad, Iraq.“

 

„15.

ARAB IRAQI COMPANY FOR LIVESTOCK DEVELOPMENT. Adresa: P.O. Box 29041, Baghdad, Iraq.“

 

„38.

GENERAL AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN DALMAG. Adresa: Ahrar, Kut, Iraq.“

 

„39.

GENERAL AGRICULTURAL ORGANIZATION IN KHALIS. Adresa: P.O. Box 564, Al-Khalis, Diala Muhafadha, Al-Khalis, Iraq.“

 

„40.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL ORGANIZATIONS. Adresa: P.O. Box 21015, Battawin, Baghdad, Iraq.“

 

„47.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR STATE FARMS. Adresa: P.O. Box 21035, General Ramadi Street, entrance of Agaruf Street, Baghdad, Iraq.“

 

„88.

NAHRAWAN AGRICULTURAL ESTABLISHMENT. Adresa: P.O. Box 20195, New Baghdad, Nahrawan, Baghdad, Iraq.“

 

„112.

STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN ISHAQI. Adresa: Dujail - Salah Eldin, Iraq.“

 

„113.

STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN MUSSAYIB. Adresa: Mussayib Establishment, Babylon, Iraq.“

 

„155.

STATE ESTABLISHMENT OF AGRICULTURE IN DUJAILA / DUJAILA AGROINDUSTRIAL COMPLEX. Adresa: P.O. Box Aioroba, K 29 Oroba, Kut, Iraq.“

 

„174.

STATE ORGANIZATION FOR ANIMAL PRODUCTION. Adresa: Zafaraniya Area, near Post Office, Baghdad, Iraq; P.O. Box 3073, Karadde Charkieya/Erkhaita, Baghdad, Iraq.“

 

„180.

STATE ORGANIZATION FOR FISHERIES (alias a) STATE FISHERIES ORGANIZATION, (b) STATE ENTERPRISE FOR SEA FISHERIES, c) STATE ENTERPRISE FOR INLAND FISHERIES). Adresy: a) P.O. Box 3296, near Aqaba Bin Nafa Square, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 260, Basrah, Iraq.“

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU